Ktl-icon-tai-lieu

Quản lí dự án Công nghệ thông tin

Được đăng lên bởi yenit
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 2482 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Quản lí dự án
Công nghệ thông tin

1 - Tổng quan

Bản đồ bài giảng
1. Tổng quan

12/2/2004

2. Kĩ năng
trao đổi

3. Tư duy chiến
lược về dự án

4. Lập kế
hoạch dự án

5. Theo dõi và
Kiểm soát dự án

6. Khoán ngoài

7. Quản lí thay đổi
và kết thúc dự án

8. Kĩ năng
quản lí chung

9.Quản lí dự
án Việt Nam

1 - Tổng quan

2

Về các giảng viên
Ngô Trung Việt – ntviet@gmail.com:
– Nghiên cứu viên Viện CNTT: 30+ năm kinh nghiệm lập trình và
phát triển hệ thống. 15+ năm phân tích thiết kế hệ thống và xây
dựng dự án CNTT. Giảng viên và tư vấn về CNTT cho các đại
học, trung tâm CNTT, ITBC.
– Biên tập viên ISO-IEC/JTC1/SC2/WG2/IRG, và là đại diện Việt
Nam tại tổ chức này.
– Cố vấn của Trung tâm sát hạch CNTT và hỗ trợ đào tạo VITEC

Phạm Ngọc Khôi – khoipn@hn.vnn.vn:
– 30+ năm kinh nghiệm nghiên cứu về lập trình và phát triển hệ
thống. 15+ năm quản lí công ti làm phần mềm và triển khai dự
án. Giảng viên và tư vấn về CNTT.
– 20+ năm nghiên cứu viên Viện CNTT.
– 5 năm chuyên viên điều hành dự án UNDP
– 10+ năm giám đốc công ti CMT Hà Nội
12/2/2004

1 - Tổng quan

3

Về các học viên
Xin tự giới thiệu từng người: tên, tuổi, cơ quan,
chức vụ, kinh nghiệm về làm dự án
Đây là lớp học trao đổi kinh nghiệm và tri thức
xoay quanh việc quản lí dự án (CNTT): vai trò
bình đẳng giữa giảng viên và học viên, trao đổi
thẳng thắn mọi quan niệm.
Không tự giới hạn mình là người chưa biết mà
cần coi mình là người bao quát toàn diện mọi
điều, có trách nhiệm với mọi lĩnh vực và vấn đề
đặt ra
12/2/2004

1 - Tổng quan

4

Nội dung
1. Tổng quan về Quản lí dự án
2. Kĩ năng trao đổi
3. Tư duy chiến lược về dự án
4. Lập kế hoạch dự án
5. Theo dõi và kiểm soát thực hiện dự án
6. Khoán ngoài
7. Quản lí thay đổi, Kết thúc dự án
8. Kĩ năng quản lí chung
9. QLDA trong thực tế Việt Nam
12/2/2004

1 - Tổng quan

5

Tổng quan về quản lí dự án
Quản lí và tổ chức
Quản lí dự án và người lãnh đạo
Quản lí công việc và con người
Kĩ năng mềm: trao đổi giữa con người
– Kĩ năng nghe
– Kĩ năng hiểu
– Kĩ năng viết
– Kĩ năng trình bày
– Kĩ năng làm việc tập thể: động não tập thể
12/2/2004

1 - Tổng quan

6

1.1 Quản lí
Quản lí là tác động của chủ thể quản lý lên đối
tượng quản lý nhằm đạt được những mục tiêu
nhất định trong điều kiện biến động của môi
trường. Bao gồm các hành động:
– Lập kế hoạch: quá trình thiết lập các mục tiêu và
những phương thức hành động để đạt mục tiêu
– Tổ chức: quá trình xây dựng và bảo đảm những điều
kiện để đạt mục tiêu
– Chỉ huy: quá trình chỉ đạo, thúc đẩy các thành viên
làm việ...
Qun lí d án
Qun lí d án
Công ngh thông tin
Công ngh thông tin
1
1
-
-
Tng quan
Tng quan
Quản lí dự án Công nghệ thông tin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lí dự án Công nghệ thông tin - Người đăng: yenit
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Quản lí dự án Công nghệ thông tin 9 10 57