Ktl-icon-tai-lieu

Quản lí học sinh THCS Đoàn Thị Điểm

Được đăng lên bởi tan0968811452
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 681 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC
LỜI GIỚI THIỆU ………………………………………………………………………………………
CHƯƠNG I : KHẢO SÁT HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐỀ TÀI HỌC SINH
1. Khảo sát bài toán
1.1 . Giới thiệu về trường THCS Đoàn THị Điểm
1.2 . Một số biểu mẫu được sử dụng trong quá trình quản lý điểm của học sinh
CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỂM HỌC SINH
I.Sơ đồ cơ cấu tổ chức của trường THCS Đoàn Thị Điểm
II .Khảo sát thực trạng quản lý học sinh tại trường THCS Đoàn Thị Điểm.
1.
2.
3.
4.
5.

Thông tin vào ra của hệ thống.
Sơ đồ phân cấp chức năng.
Biều đổ luồng dữ liệu mức khung cảnh
Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh
Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh

1.2. Thiết kế các bảng cơ sở dữ liệu
III. Sơ đồ thực thể liên kết của chường trình ( ER ).

LỜI GIỚI THIỆU
Căn cứ vào tình hình phát triển trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng, công nghệ thong tin đã
trở thành một ngành công nghiệp mũi nhọn, nó đã là một ngành khoa học – kỹ thuật không thể thiếu trong
đời sống như hiện nay. Trong thời đại công nghệ thong tin phát triển, phải kể đến việc áp dụng tin học
vào các lĩnh vực xã hội như : quản lý, thông tin, kinh tế,…..đã cho ra đời những phần mền ứng dụng để
thay thế về cơ bản các công tác quản lý và để tang cường hiệu quả, tiết kiệm chi phí, thời gian và sức lao
động.
Hiện tại ở nước ta hiện nay, việc đưa một số phần mền ứng dụng vào trong công việc quản lý tại các cơ
quan, trường học, xí nghiệp đang rất phổ biến và trở lên cấp thiết để phục vụ cho ngành quản lý thong tin
học sinh , quá trình học tập, kết quả học tập,….Và vì vậy nhóm em đã chọ đề tài “ Phân tích thiết kế hệ
thống quản lý học sinh tại trường THCS Đoàn Thị Điểm ’’.
Do thời gian và trình độ có hạn nên trong quá trình học tập, thực hành chuyên ngành và quá trình làm báo
cáo cho chương trình quản lý học sinh chắc chắn còn có một số sai sót, khiếm khuyết và chưa hợp lý. Vì
vậy em rất mong được sự đóng góp ý kiến, giúp đỡ của thầy và các bạn để chương trình được hoàn thiện
hơn.

EM xin được chân thành cảm ơn Thầy Giáo TH.s HỒ VĂN HƯƠNG – Giảng viên TRường Đại Học
Quốc Gia Hà Nội và các thầy cô giáo trong trường Đại Nam đã tận tình giảng dạy và tạo điều kiện cho em
hoàn thành được bản báo cáo này.
Nhóm thực hiện : Đề tài quản lí học sinh
Trưởng nhóm : Nguyễn Văn Tân
Thành viên : Đỗ Đình Phú
Thành viên : Hào A Vạn
Lớp : Công nghệ thông tin 02-02 ( Hệ Liên Thông từ TC lên ĐH )

CHƯƠNG I : KHẢO SÁT HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐỀ TÀI HỌC SINH
1.Khảo sát bài toán :
1.1 Giới thiệu về trường THCS Đoàn THị Điểm
Đoàn Thị Điểm là 1 huyện thuộc quận Nam Từ...
MỤC LỤC
LỜI GIỚI THIỆU ………………………………………………………………………………………
CHƯƠNG I : KHẢO SÁT HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐỀ TÀI HỌC SINH
1. Khảo sát bài toán
1.1 . Giới thiệu về trường THCS Đoàn THị Điểm
1.2 . Một số biểu mẫu được sử dụng trong quá trình quản lý điểm của học sinh
CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỂM HỌC SINH
I.Sơ đồ cơ cấu tổ chức của trường THCS Đoàn Thị Điểm
II .Khảo sát thực trạng quản lý học sinh tại trường THCS Đoàn Thị Điểm.
1. Thông tin vào ra của hệ thống.
2. Sơ đồ phân cấp chức năng.
3. Biều đổ luồng dữ liệu mức khung cảnh
4. Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh
5. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh
1.2. Thiết kế các bảng cơ sở dữ liệu
III. Sơ đồ thực thể liên kết của chường trình ( ER ).
LỜI GIỚI THIỆU
Căn cứ vào tình hình phát triển trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng, công nghệ thong tin đã
trở thành một ngành công nghiệp mũi nhọn, nó đã là một ngành khoa học – kỹ thuật không thể thiếu trong
đời sống như hiện nay. Trong thời đại công nghệ thong tin phát triển, phải kể đến việc áp dụng tin học
vào các lĩnh vực xã hội như : quản lý, thông tin, kinh tế,…..đã cho ra đời những phần mền ứng dụng để
thay thế về cơ bản các công tác quản lý và để tang cường hiệu quả, tiết kiệm chi phí, thời gian và sức lao
động.
Hiện tại ở nước ta hiện nay, việc đưa một số phần mền ứng dụng vào trong công việc quản lý tại các cơ
quan, trường học, xí nghiệp đang rất phổ biến và trở lên cấp thiết để phục vụ cho ngành quản lý thong tin
học sinh , quá trình học tập, kết quả học tập,….Và vì vậy nhóm em đã chọ đề tài “ Phân tích thiết kế hệ
thống quản lý học sinh tại trường THCS Đoàn Thị Điểm ’’.
Do thời gian và trình độ có hạn nên trong quá trình học tập, thực hành chuyên ngành và quá trình làm báo
cáo cho chương trình quản lý học sinh chắc chắn còn có một số sai sót, khiếm khuyết và chưa hợp lý. Vì
vậy em rất mong được sự đóng góp ý kiến, giúp đỡ của thầy và các bạn để chương trình được hoàn thiện
hơn.
Quản lí học sinh THCS Đoàn Thị Điểm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lí học sinh THCS Đoàn Thị Điểm - Người đăng: tan0968811452
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Quản lí học sinh THCS Đoàn Thị Điểm 9 10 809