Ktl-icon-tai-lieu

quản lí siêu thị

Được đăng lên bởi lazy-cat
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 2587 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị

LỜI MỞ ĐẦU
Xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu về vật chất của con người ngày càng tăng,
nên đòi hỏi phải có một hệ thống siêu thị với mạng lưới rộng lớn.Trong mạng lưới
đó có siêu thị Coop Mart Cống Quỳnh cũng là một siêu thị lớn với đầy đủ các loại
mặt hàng.Tại đây khách hàng có thể tìm thấy được rất nhiều mặt hàng mà mình
cần,vì thế hệ thống siêu thị cần có môt cơ cấu quản lý thật chặt chẽ để đáp ứng
nhu cầu cho khách hàng một cách hài hoà.Chúng em thực hiên đồ án “Phân tích
thiết kế hệ thống quản lý siêu thị|” cũng không ngoài mục đích tìm hiểu những
kiến thức về lĩnh vực này. Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy trong thời gian
qua đã cho chùng em nhiều kiến thức quý giá về lĩnh vực phân tích thiết kế hệ
thống thông tin để chùng em có thể hoàn thành đề tài này một cách tốt nhất. Tuy
nhiên, sự hiểu biết của chúng em về lĩnh vực này còn chưa sâu sắc nên chắc chắn
sẽ có nhiều sai sót, chúng em mong thầy thông cảm và góp ý thêm cho chúng em .
Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy.

1

Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị

MỤC LỤC
Lời mở đầu---------------------------------------------------------------------------1
Mục lục--------------------------------------------------------------------------------2
1.-Mục tiêu, phạm vi đề tài---------------------------------------------------------3
Mục tiêu ----------------------------------------------------------------------3
Phạm vi------------------------------------------------------------------------------------3
2.-Khảo sát----------------------------------------------------------------------------3
Khảo sát hệ thống------------------------------------------------------------------------3
Phân tích hiện trạng hệ thống ----------------------------------------------------------4
3. Phân tích yêu cầu-----------------------------------------------------------------9
Phát biểu bài toán-------------------------------------------------------------------------9
Phân tích các chức năng chính trong hệ thống quản lý-----------------------------9
4.-Phân tích, xử lý dữ liệu --------------------------------------------------------11
Phát hiện, mô tả thực thể---------------------------------------------------------------11
Mô hình ERD- 14
Chuyển mô hình ERD sang quan hệ-------------------------------------------------15
Mô tả chi tiết cho các quan hệ--------------------------------------------------------15
5.-Mô tả bảng tổng kết--------------------------------------------------------...
Phân tích thiết kế hệ thống siêu thị
LỜI MỞ ĐẦU
Xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu về vật chất của con người ngày càng tăng,
nên đòi hỏi phải có một hệ thống siêu thị với mạng lưới rộng lớn.Trong mạng lưới
đó có siêu thị Coop Mart Cống Quỳnh cũng là một siêu thị lớn với đầy đủ các loại
mặt hàng.Tại đây khách hàng có thể tìm thấy được rất nhiều mặt hàng mà mình
cần,vì thế hệ thống siêu thị cần có môt cơ cấu quản lý thật chặt chẽ để đáp ứng
nhu cầu cho khách hàng một cách hài hoà.Chúng em thực hiên đồ án “Phân tích
thiết kế hệ thống quản lý siêu thị|” cũng không ngoài mục đích tìm hiểu những
kiến thức về lĩnh vực này. Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy trong thời gian
qua đã cho chùng em nhiều kiến thức quý giá về lĩnh vực phân tích thiết kế hệ
thống thông tin để chùng em có thể hoàn thành đề tài này một cách tốt nhất. Tuy
nhiên, sự hiểu biết của chúng em về lĩnh vực này còn chưa sâu sắc nên chắc chắn
sẽ có nhiều sai sót, chúng em mong thầy thông cảm và góp ý thêm cho chúng em .
Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy.
1
quản lí siêu thị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quản lí siêu thị - Người đăng: lazy-cat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
quản lí siêu thị 9 10 273