Ktl-icon-tai-lieu

QUẢN LÍ THƯ VIỆN_Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống

Được đăng lên bởi nhkhanh-nhk-gmail-com
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 1212 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
----- -----

BÁO CÁO
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Tên đề tài: Xây dựng và triển khai dự án thiết kế cài đặt phần mềm
Quản lí thư viện Online trong trường đại học Công nghiệp Hà Nội
Sinh viên thực hiện:

Nguyễn Hữu Khánh
Mã sinh viên: 0541060182
Lớp ĐH KHMT3 – K5

Giảng viên hướng dẫn: T.s Phan Văn Viên

Hà Nội, tháng 3 năm 2014

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU
Công nghệ thông tin thực sự đóng một vai trò hết sức quan trọng trong
cuộc sống của chúng ta cũng như trong mọi lĩnh vực sản xuất, dịch vụ, quản lý
và đặc biệt là trong quản lí con người. Trong những năm gần đây, việc ứng dụng
công nghệ thông tin đã mang lại những lợi ích đáng kể cho Việt Nam.
Việc quản lý thư viện tại các trường Đại học hiện nay còn mang tính thủ
công, nhiều lỗi và không mang lại hiệu quả cao cho người sử dụng, trong đó có
trường Đại học công nghiệp Hà Nội ứng dụng tin học vào công việc quản lý
càng trở nên bức thiết, nhằm trợ giúp cho công việc quản lý phát huy được tính
chính xác và độ bảo mật một cách có hiệu quả.
Vì vậy tôi xin đưa ra dự án tin học hóa quản lý thư viện trường Đại học
công nghiệp Hà Nội nhằm đáp ứng toàn bộ nhu cầu phân tích và khai thác thông
tin một cách nhanh chóng, chính xác để nâng cao hiệu quả quản lý, giúp người
quản lý đưa ra những quyết định đúng đắn, kịp thời để điều chỉnh và nâng cao
chất lượng phục vụ cũng như đơn giản hóa các thủ tục hành chính rườm rà nâng
cao năng suất lao động cho bộ phận quản lý, hành chính của nhà trường.

2

TÓM TẮT ĐỒ ÁN
Tên dự án: Xây dựng và triển khai DA thiết kế cài đặt PM Quản lí thư
viện Online trong trường ĐHCN (Minh Khai – Từ Liêm – Hà Nội)
Mục đích: Xây dựng một phần mềm để quản lý cho trường trường Đại
học Công nghiệp Hà Nội nhằm nâng cao chất lượng quản lý một cách có hệ
thống, nâng cao năng xuất lao động con người, tìm kiếm và lưu trữ thông tin một
cách dễ dàng và chính xác.
Mục tiêu:
Xây dựng sản phẩm phần mềm hoàn thiện, sử dụng được.
Xây dựng phần mềm dễ sử dụng và tiện lợi.
Phần mềm giảm tải các công việc làm bằng tay hiện nay và giảm các thủ tục
hành chính rườm rà phức tạp.
Theo dõi, kiểm soát một cách chi tiết, đầy đủ về các thông tin về thư viện
Phần mềm có một số chức năng cơ bản: quản lí sách; quản người sử dụng,
nhân viên; báo cáo thống kê.
Sự cần thiết phải đầu tư:
Số lượng độc giả, sách của trường được quản lý thường rất lớn và không
ngừng tăng lên nên việc lưu trữ dữ liệu trên giấy tờ khá phức tạp, tốn kém và dễ
bị nhầm lẫn.
Cũng chính vì số lượng t...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
----- -----
BÁO CÁO
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Tên đề tài: Xây dựng và triển khai dự án thiết kế cài đặt phần mềm
Quản lí thư viện Online trong trường đại học Công nghiệp Hà Nội
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hữu Khánh
Mã sinh viên: 0541060182
Lớp ĐH KHMT3 – K5
Giảng viên hướng dẫn: T.s Phan Văn Viên
Hà Nội, tháng 3 năm 2014
QUẢN LÍ THƯ VIỆN_Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUẢN LÍ THƯ VIỆN_Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống - Người đăng: nhkhanh-nhk-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
QUẢN LÍ THƯ VIỆN_Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống 9 10 520