Ktl-icon-tai-lieu

Quản lí vật liệu xây dựng

Được đăng lên bởi 62ccth03-utt-gmail-com
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 530 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Công ty cổ phần Xây dựng Dầu khí Nghệ An
Đội thi công công trình số 6
Lời nói đầu
Ngày nay tin học đã thâm nhập vào tất cả mọi hoạt động của xã hội
loài người và máy tính điện tử trở thành một công cụ đắc lực không chỉ giảm
nhẹ lao động (kể cả lao động trí tuệ) mà còn giúp thêm cho con người những
năng lực mới mà trước đây chúng ta khó hình dung được.
Ở Việt Nam máy tính, đặc biệt máy vi tính trong những năm gần đây
đã quen thuộc với mọi người. Bước đầu tin học đã đưa vào các trường trung
học, các trường đại học nhằm đi tới phổ cập tin học cho toàn xã hội. Số
lượng máy tính ngày một nhiều và ta có thể gặp khắp mọi nơi. Phạm vi ứng
dụng công nghệ tin học ngày càng được mở rộng trên nhiều lĩnh vực: truyền
thông, đo lường, tự động, y tế, giáo dục, giao thông, quản lý các hoạt động
khác của con người và xã hội... Những thành tựu về tin học hoá công tác
quản lý mang lại hiệu quả thiết thực tạo ra những phương pháp quản lý mới
hiệu quả, nhanh chóng, chính xác, giúp cho các nhà quản lý có tầm nhìn bao
quát, nắm bắt kịp thời những thông tin và yêu cầu xử lý thông tin. Do vậy
một vấn đề lớn được đặt ra là làm thế nào để khai thác hết công suất các máy
tính và làm thế nào để tin học thực sự hữu ích cho tin học.
Trong đề tài “Quản lý vật tư” chúng em đã đi sâu vào tìm hiểu
những vấn đề có thể và đã cố gắng nghiên cứu tài liệu để hoàn thành
các yêu cầu đặt ra. Đề tài này được chúng em khảo sát thực tế tại
Công ty cổ phần Xây dựng Dầu khí Nghệ An - Đội thi công công
trình số 6 (trụ sở chính tại số 45 - Đường Trần Phú - Thành phố Vinh
- Tỉnh Nghệ An) chuyên xây dựng công trình: dân dụng, công
nghiệp, giao thông (cầu, đường), thủy lợi, điện năng (đường dây,
trạm biến áp đến 500 KV), các công trình hạ tầng kỹ thuật…
Chúng em xin chân thành cảm ơn sự tận tình giúp đỡ của Thạc sĩ:
thầy Lê Văn Tấn, ban lãnh đạo và nhân viên Công ty cổ phần Xây dựng
Dầu khí Nghệ An và các thầy cô giáo trong khoa CNTT đã động viên, giúp
đỡ chúng em trong suốt quá trình qua.
Tuy nhiên, vì khả năng và thời gian còn hạn chế nên quá trình phân
tích thiết kế hệ thống,cài đặt chương trình quản lý còn có những chỗ chưa tối
ưu và không thể tránh khỏi những thiếu sót. Vậy chúng em rất mong được
sự góp ý, bổ sung của các thầy cô giáo và các bạn để chương trình được
hoàn thiện hơn.
1
Nhóm sinh viên thực hiện: Nhớm 3
Lớp 48A_CNTT

Công ty cổ phần Xây dựng Dầu khí Nghệ An
Đội thi công công trình số 6

Vinh, ngày 17 tháng 11 năm 2009

Nhóm sinh viên
1.Trần Văn Huy
2.Lê Mai Trang
3.Hoàng Trung Thành
4.Nguyễ...
Công ty cổ phần Xây dựng Dầu khí Nghệ An
Đội thi công công trình số 6
Lời nói đầu
Ngày nay tin học đã thâm nhập vào tất cả mọi hoạt động của xã hội
loài người và máy tính điện tử trở thành một công cụ đắc lực không chỉ giảm
nhẹ lao động (kể cả lao động trí tuệ) mà còn giúp thêm cho con người những
năng lực mới mà trước đây chúng ta khó hình dung được.
Việt Nam máy tính, đặc biệt máy vi nh trong những năm gần đây
đã quen thuộc với mọi người. Bước đầu tin học đã đưa vào các trường trung
học, các trường đại học nhằm đi tới phổ cập tin học cho toàn hội. Số
lượng máy tính ngày một nhiềutathể gặp khắp mọi nơi. Phạm vi ứng
dụng công nghệ tin học ngày càng được mở rộng trên nhiều lĩnh vực: truyền
thông, đo ờng, t động, y tế, giáo dục, giao thông, quản các hoạt động
khác của con người hội... Những thành tựu về tin học hoá công tác
quảnmang lại hiệu quả thiết thực tạo ra những phương pháp quản lý mới
hiệu quả, nhanh chóng, chính xác, giúp cho các nhà quản lý có tầm nn bao
quát, nắm bắt kịp thời những thông tin và yêu cầu xử thông tin. Do vậy
một vấn đề lớn được đặt ra là làm thế nào để khai thác hết công suất các máy
tính và làm thế nào để tin học thực sự hữu ích cho tin học.
Trong đề tài “Quản lý vật tư” chúng em đã đi sâu vào tìm hiểu
những vấn đề có thể và đã cố gắng nghiên cứu tài liệu để hoàn thành
các yêu cầu đặt ra. Đề tài này được chúng em khảo sát thực tế tại
Công ty cổ phần Xây dựng Dầu khí Nghệ An - Đội thi công công
trình số 6 (trụ sở chính tại số 45 - Đường Trần Phú - Thành phố Vinh
- Tỉnh Nghệ An) chuyên xây dựng công trình: dân dụng, công
nghiệp, giao thông (cầu, đường), thủy lợi, điện năng (đường dây,
trạm biến áp đến 500 KV), các công trình hạ tầng kỹ thuật…
Chúng em xin chân thành cảm ơn sự tận tình giúp đỡ của Thạc sĩ:
thầy Văn Tấn, ban lãnh đạo nhân viên Công ty cổ phần Xây dựng
Dầu khí Nghệ An các thầygiáo trong khoa CNTT đã động viên, giúp
đỡ chúng em trong suốt quá trình qua.
Tuy nhiên, vì khả năng thời gian còn hạn chế n quá trình phân
tích thiết kế hệ thống,cài đặt chương trình quản lý còn có những chỗ chưa tối
ưu không thể tránh khỏi những thiếu sót. Vậy chúng em rất mong được
sự góp ý, bổ sung của các thầy giáo các bạn để chương trình được
hoàn thiện hơn.
Nhóm sinh viên thực hiện: Nhớm 3
Lớp 48A_CNTT
1
Quản lí vật liệu xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lí vật liệu xây dựng - Người đăng: 62ccth03-utt-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Quản lí vật liệu xây dựng 9 10 972