Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý bệnh viện

Được đăng lên bởi Phạm Hằng
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1217 lần   |   Lượt tải: 4 lần
1Đề tài: Quản lý bệnh viện
2
1

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU
Giới thiệu khái quát:

2

I

3

-

Chương trình quản lý bệnh viện là một chương trình ứng dụng sự tiến bộ khoa học vào hệ thống
quản lý. Giúp cho người quản lý tiết kiệm thời gian tìm kiếm tra cứu thông tin một cách nhanh
chóng, đồng thời giúp thống kê các báo cáo một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

-

Chương trình có giao diện đơn giản giúp cho người sử dụng phần mềm có thể thao tác nhanh và
cụ thể từng chi tiết trong phần quản lý, quản lý thông tin nhân viên, thông tin bệnh nhân khám
chữa bệnh, đồng thời in báo cáo chi tiết về các thông tin có liên quan về bệnh nhân, nhân viên.

4
5
6
7
8
9

1

Đặt vấn đề:

10

-

Để việc quản lý quy trình khám chữa bệnh, quản lý thông tin bệnh nhân, thông tin nhân
viên một cách nhanh chóng và hiệu quả. Bệnh viện cần một phần mềm quản lý bệnh viện
để thay thế cách làm thủ công hiện tại.

2

Mục đích đề tài

11
12
13

Đề tài thực hiện nhằm xây dựng một chương trình quản lý bệnh viện với hiệu quả cao
nhất.

14
15

Trọng tâm của đề tài là quản lý thông tin nhân viên của bệnh viện, quản lý thông tin bệnh
nhân khám và điều trị và quy trình khám chữa bệnh của bệnh viện.

16
17
18

3

Phạm vi đề tài

19

-

Quản lý nhân viên

20

-

Quản lý bệnh nhân

21

-

Quy trình khám chữa bệnh

22

4

Phạm vi thực hiện:

23

-

Xây dựng hệ thống quản lý thông tin nhân viên trong bệnh viện.

24

-

Xây dựng hệ thống quản lý bệnh nhân khám chữa bệnh.

25

-

Xây dựng hệ thống khám chữa bệnh.

26

II

Đặt tả các quy trình trong QUẢN LÝ BỆNH VIỆN

27Quản lý bệnh viện là một chương trình quản lý nhân viên, bệnh nhân trên hệ thống máy tính của bệnh
28viện
29Bao gồm:
3
4

1

1Đề tài: Quản lý bệnh viện
2
1
1 Quản lý nhân viên trong bệnh viện:
2Mỗi nhân viên của bệnh viện được quản lý các thông tin sau: Họ và Tên, ngày sinh, địa chỉ, giới tính,
3điện thoại, chức vụ nhân viên.
4

2

Quản lý bệnh nhân:

5Khi bệnh nhân đến bệnh viện khám lần đầu tiên bệnh viện lưu những thông tin sau: Họ và Tên, giới
6tính, ngày sinh, nghề nghiệp, địa chỉ, dân tộc.
7Bệnh nhân được chia làm hai loại: Loại có bảo hiểm y tế và không có bảo hiểm y tế. Nếu bệnh nhân có
8bảo hiểm y tế thì quản lý: Số thẻ bảo hiểm y tế, thời gian hiệu lực, phần trăm bảo hiểm nơi khám bệnh
9ban đầu.
10

3

Quy trình khám chữa bệnh:

11Gồm các bước sau:
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Bước 1: Bệnh nhân đến nơi tiếp nhận bệnh nhân (nơi cấp số) để xác lập việc khám bệnh
và được chỉ định vị trí khám bệnh
 Bước 2: Bệnh nhân được ...
Đ tài: Qu n lý b nh vi n
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU
I Giới thiệu khái quát:
- Chương trình quản lý bệnh viện là một chương trình ứng dụng sự tiến bộ khoa học vào hệ thống
quản lý. Giúp cho người quản tiết kiệm thời gian tìm kiếm tra cứu thông tin một cách nhanh
chóng, đồng thời giúp thống kê các báo cáo một cách nhanh chóng và chính xác nhất.
- Chương trình có giao diện đơn giản giúp cho người sử dụng phần mềm có thể thao tác nhanh và
cụ thể từng chi tiết trong phần quản lý, quản thông tin nhân viên, thông tin bệnh nhân khám
chữa bệnh, đồng thời in báo cáo chi tiết về các thông tin có liên quan về bệnh nhân, nhân viên.
1 Đặt vấn đề:
- Để việc quản quy trình khám chữa bệnh, quản thông tin bệnh nhân, thông tin nhân
viên một cách nhanh chóng và hiệu quả. Bệnh viện cần một phần mềm quản lý bệnh viện
để thay thế cách làm thủ công hiện tại.
2 Mục đích đề tài
Đề tài thực hiện nhằm xây dựng một chương trình quản bệnh viện với hiệu quả cao
nhất.
Trọng tâm của đề tài là quản lý thông tin nhân viên của bệnh viện, quản lý thông tin bệnh
nhân khám và điều trị và quy trình khám chữa bệnh của bệnh viện.
3 Phạm vi đề tài
- Quản lý nhân viên
- Quản lý bệnh nhân
- Quy trình khám chữa bệnh
4 Phạm vi thực hiện:
- Xây dựng hệ thống quản lý thông tin nhân viên trong bệnh viện.
- Xây dựng hệ thống quản lý bệnh nhân khám chữa bệnh.
- Xây dựng hệ thống khám chữa bệnh.
II Đặt tả các quy trình trong QUẢN LÝ BỆNH VIỆN
Quản bệnh viện một chương trình quản nhân viên, bệnh nhân trên hệ thống máy tính của bệnh
viện
Bao gồm:
1
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3
4
Quản lý bệnh viện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý bệnh viện - Người đăng: Phạm Hằng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Quản lý bệnh viện 9 10 776