Ktl-icon-tai-lieu

Quản Lý Dự Án Phần Mềm

Được đăng lên bởi quangtruong250394
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 681 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
GV.NguyễnĐứcLưu
Bài5:Quảnlý,kiểmsoátviệcthựchiệndựán
Vịtrí:mục6,7
Bài6 :Kếtthúcdựán

ThànhViênnhóm8:

TrầnVănDiệm(NT)
TrươngQuangTrường(TK)
TrầnNgọcQuý
NguyễnĐứcVăn
ĐăngTú
Đ NThắng
1/24

5. Quản lý kiểm soát việc thực hiện dự án
5.6

Quản lý rủi ro

Xác định

Quản lý

Phân tích

Giám sát

Xác định mức rủi ro
ban đầu của dự án
Lập thành văn bản các
rủi ro cụ thể
bước 1
Tiến hành phân tích
ảnh hưởng rủi ro
Xây dựng và triển

bước 2

khai kế hoạch quản lý
rủi ro

Quy trình

bước 3
Giám sát và cập nhật

quản lý rủi ro
bước 4

các tài liệu rủi ro

2/24

5. Quản lý kiểm soát việc thực hiện dự án
5.6

Quản lý rủi ro

5.6.1Lậpkếhoạchphòngngừarủiro

❖ Lậpbiểuphântíchrủiro
❖ Liệtkêcácgiảthiết
❖ Cầnđượcsựủnghộcủanhữngngườichịutácđộngcủarủiro.
❖ Vớinhững"sựcố"đãxẩyramàkhôngdựkiếnđược,cầnghilạinhậtký

3/24

5. Quản lý kiểm soát việc thực hiện dự án
5.6

Quản lý rủi ro

5.6.2Hướngdẫnhànhđộngngănngừa

❖ Bảo đảm rằng chi phí sẽ thấp hơn chi phí của nguy cơ rủi ro
❖ Bảo đảm rằng chi phí sẽ thấp hơn chi phí của hành động bất ngờ
❖ Điều đặc biệt quan trọng là sẽ không xảy ra hành động bất ngờ

4/24

5. Quản lý kiểm soát việc thực hiện dự án
5.6

Quản lý rủi ro

5.6.3 Quản lý rủi ro hiệu quản cần
Phòng ngừa hơn là chữa trị
Đánhgiárủirotheothờikỳtrongsuốtvòngđờidựán

Kếthợpchặtchẽmộtquytrìnhliêntụcvềxácđịnhrủiro,phântích,qu
ảnlývàràxét

Không đi quá giới hạn và kết thúc không chính xác!

Mức hợp lý của quản lý rủi ro chuẩn sẽ không tốn những nỗ
lực vô lý.
5/24

5. Quản lý kiểm soát việc thực hiện dự án
5.6

Quản lý rủi ro

5.6.4Cầnghilạinhậtký
Môtả

[1]

Độquan

Ngườichịu

Ngàygiải

trọng

tráchnhiệm

quyết

[2]

[3]

[4]

6/24

5. Quản lý kiểm soát việc thực hiện dự án
5.6

Quản lý rủi ro

•Dựáncànglớnthìrủirocàngnhiều.
•ViệcdựbáophụthuộcvàokinhnghiệmcủangườiQL
•Kiểmsoátchỉnhằmhạnchếthiệthại
•Khôngthểloạitrừđượctriệtđể
•Rủirocóthểkhôngxảyra

7/24

5. Quản lý kiểm soát việc thực hiện dự án
5.7

Lập lại kế hoạch

❖ Khinàophảilàmlạikếhoạch
❖ Khilậplạikếhoạchcóthểphảicấutrúclạimộtphầnhaytoànbộdựán=>
Y/cthờigian,kinhphí,…

8/24

5. Quản lý kiểm soát việc thực hiện dự án

KếtLuận

➢ Kế hoạch dự án không hữu dụng nếu không ai theo dõi chúng.
➢ Thu thập và đánh giá hiện trạng là hai cách khuyến khích các dự án được triển khai đúng
hướng.

➢ Lập kế hoạch dự phòng và các cuộc họp cũng là cách kiểm soát dự án
➢ Kiểm soát thay đổi là đưa trật tự vào điều hỗn loạn

9/24

6. Kết thúc dự án
6.1

Tổng quan

6.1.1Dựánkếtthúckhinào?

❖ Mộtdựánphảikếtthúcdùsớmhay...
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
GV.NguyễnĐứcLưu
1/24
ThànhViênnhóm8:
Bài5:Quảnlý,kiểmsoátviệcthựchiệndựán
Vịtrí:mục6,7
Bài6 :Kếtthúcdựán
TrầnVănDiệm(NT)
TrươngQuangTrường(TK)
TrầnNgọcQuý
NguyễnĐứcVăn
ĐăngTú
Đ NThắng
Quản Lý Dự Án Phần Mềm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản Lý Dự Án Phần Mềm - Người đăng: quangtruong250394
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Quản Lý Dự Án Phần Mềm 9 10 287