Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý hệ thống gửi xe

Được đăng lên bởi Lê An
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1274 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Ph©n tÝch thiÕt kÕ hÖ thèng th«ng tin
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
BỘ MÔN TIN HỌC


PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG
Đề tài

Hệ thống quản lý trông gửi xe

H¶i phßng 5. 2006

Nhãm 3 -CT702

0

Ph©n tÝch thiÕt kÕ hÖ thèng th«ng tin
Trường đại học dân lập Hải Phòng
Khoa CNTT


Môn học phân tích TKHT
Đề tài

Hệ thống quản lý trông gửi xe

GV hướng dẫn: Vũ Anh Hùng
Nhóm thực hiện:
Phạm Minh Đại
Vũ Lan Hương
Đàm Thu Phương
Nguyễn Văn Tân

H¶i phßng 5. 2006

Chương1
Mô tả bài toán nghiệp vụ
H¶iNhãm
phßng
5. 2004
3 -CT702

1

Ph©n tÝch thiÕt kÕ hÖ thèng th«ng tin

2

1.1 Mô tả
a. Mô tả bằng hình vẽ

Vào

II
A

Ra
III B

III
A

Ô TÔ CON
(4 chỗ)

II B

Ô TÔ CON
(4 chỗ)
Ô TÔ LỚN
Ô TÔ LỚN
(12-15 chỗ)

(12-15 chỗ)

Đường

đi
XE MÁY

XE
MÁY

Vào

Ra
I
A

Hình 1: Sơ đồ bãi gửi xe cầu Lạch Tray

b. Mô tả bằng lời
Nhãm 3 -CT702

IB

Ph©n tÝch thiÕt kÕ hÖ thèng th«ng tin

3

Bãi trông xe Lạch Tray được chia làm 2 khu vực (A và B), mỗi khu vực gồm có 2
cổng : Một cho xe vào và một cho xe ra .Mỗi khu vực được chia làm 3 khu dành cho 3
loại xe gửi khác nhau gồm có: Xe máy, xe ôtô con (4 chỗ) và xe ô tô lớn ( 12 – 15
chỗ). Khi Khách đến gửi xe ,Nhân viên coi xe nhận dạng xe dựa theo Bảng phân
loại ,tiếp đó sẽ Kiểm tra chỗ trống trong bãi. Nếu còn chỗ cho loại xe đó thì Ghi vé
đưa cho khách hay Lập phiếu gửi xe đối với khách hàng có nhu cầu gửi xe theo
tháng ,trao Phiếu gửi xe cho khách và Hướng dẫn đưa xe vào bãi đồng thời Ghi thông
tin trên vé vào sổ xe vào .Đối với gửi xe theo tháng ,khách hàng phải trả tiền gửi xe
trước khi nhận được phiếu gửi xe .Ngược lại,nếu không còn chỗ nhân viên phải
Thông báo cho khách.
Khi khách đến lấy xe ,nhân viên coi xe sẽ Kiểm tra vé xe (hay Kiểm tra phiếu gửi
xe )để xác định là thật hay giả , có sửa đổi tẩy xóa không và Đối chiếu với xe .Trong
trường hợp vé không hợp lệ thì không cho nhận xe. Ngược lại thì Viết phiếu thanh
toán và Thu tiền phí của khách(Không áp dụng với gửi xe theo tháng ) ,đồng thời
Ghi thông tin vào sổ xe ra .
Nhân viên coi xe phải Lập báo cáo ,báo cáo cho Ban lãnh đạo về tình hình của
bãi xe. Sau mỗi ngày lập Báo cáo ngày (Số lượt ra ,vào;Số chỗ còn trống cho mỗi
loại xe;Các sự cố và cách giải quyệt;Thu nhập trong ngày;...). Sau mỗi tháng và mỗi
năm nhân viên coi xe phải lập Báo cáo tháng ,Báo cáo năm bao gồm: (Số lượt ra,vào;
Các sự cố và cách giải quyết;Thu nhập;...).

Bảng phân loại xe và mức phí
STT

Loại xe

Thuộc

1.2 Các hồ sơ tài liệu

Số chỗ

khu
a. Bảng phân loại xe

Đơn giá /ngày đêm

Đơn giá /thán...
Ph©n tÝch thiÕt kÕ hÖ thèng th«ng tin
Nhãm 3 -CT702
0
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
BỘ MÔN TIN HỌC
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG
Đề tài
Hệ thống quản lý trông gửi xe
H¶i phßng 5. 2006
Quản lý hệ thống gửi xe - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý hệ thống gửi xe - Người đăng: Lê An
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Quản lý hệ thống gửi xe 9 10 581