Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý hồ sơ bệnh nhân

Được đăng lên bởi Chí Công Huỳnh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 7821 lần   |   Lượt tải: 14 lần
QUẢN LÝ HỒ SƠ BỆNH NHÂN

Tên nhiệm vụ thực hiện: TIẾP NHẬN BỆNH NHÂN
Vị trí liên quan

Nhân viên quản lý HS

Vị trí ngoại

Vị trí liên quan

Nhân viên quản lý HS

Vị trí ngoại

Yêu cầu
khám bệnh

Bệnh Nhân

Phiếu tiếp
nhận bệnh

Bệnh Nhân

Tiếp nhận BN
Sổ tiếp nhận

Lập HS
Bệnh nhân
Hồ sơ
Bệnh nhân

Phiếu
thu tiền
Sổ
khám bệnh

Bệnh Nhân
Toa thuốc

Lưu HS
Bệnh án

Bác sỹ
Hồ sơ
Bệnh nhân

QUẢN LÝ KHO

Tên nhiệm vụ thực hiện: NHẬP HÀNG
Vị trí liên quan

Nhân viên quản lý Kho

Vị trí ngoại

Vị trí liên quan

Nhân viên quản lý Kho

Vị trí ngoại

Danh sách
mặt hàng (D2)

Lập và chuyển
Đơn hàng (T1)

Z

Sổ đặt hàng
(D3)
Phiếu đặt hàng
(D3)
Phiếu
vật tư (D1)

Nhập và Kiểm
hàng (T2)

NCC

Phiếu
cung ứng (D5)
Phiếu
Nhận hàng (D4)

Hóa đơn
Sổ
Hóa đơn (D6)

(D6)

NCC
Cập nhật
chứng từ (T3)

...
QUẢN LÝ HỒ SƠ BỆNH NHÂN
Tên nhiệm vụ thực hiện: TIẾP NHẬN BỆNH NHÂN
Vị trí liên quan Nhân viên quản lý HS Vị trí ngoại
Quản lý hồ sơ bệnh nhân - Trang 2
Quản lý hồ sơ bệnh nhân - Người đăng: Chí Công Huỳnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Quản lý hồ sơ bệnh nhân 9 10 57