Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý Hồ sơ sinh viên Khoa CNTT

Được đăng lên bởi dauhoanit
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1754 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Quản lý hồ sơ sinh viên Khoa CNTT

SV: Pharksakone Bounvongxay

Trong quá trình thực hiện đề tài khóa luận này em đã nhận được sự quan
tâm, giúp đỡ tận tình, chu đáo của các bạn, các thầy cô đặc biệt là thầy giáo:
Nguyễn Công Hào đã trực tiếp hướng dẫn cho em.
Em xin chân thành cảm ơn Khoa Công Nghệ Thông Tin Trường ĐHKH
Huế đã truyền đạt những kiến
thức, kinh nghiệm quí báu cho chúng em trong quá trình học tập tại trường,
tạo mọi điều kiện để em hoàn thành đề tài khóa luận này.
Em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với gia đình đã động viên, tạo mọi điệu
kiện để em thực hiện tốt đề tài khóa luận này.

Em xin chân thành cảm ơn!
Huế 09 tháng 05 năm 2009.
Sinh viên:Pharksakone Bounvongxay
Lớp Tin k29_C

LỜI MỞ ĐẦU

1

Quản lý hồ sơ sinh viên Khoa CNTT

SV: Pharksakone Bounvongxay

1. Tính cấp thiết của đề tài
Sự phát triển của ngành Công nghệ thông tin (CNTT) trong những năm gần đây
đã đem lại nhiều thành tựu to lớn trong việc phát triển kinh tế. Những chương trình
ứng dụng tin học vào đời sống ngày càng nhiều, rất nhiều công việc thủ công trước
đây đã được xử lý bằng các phần mềm chuyên dụng đã giảm đáng kể công sức,
nhanh chóng và chính xác.
Tuy nhiên trong lĩnh vực quản lý đào tạo, phòng giáo vụ của một số trường Đại
học còn đang quản lý hồ sơ sinh viên một cách thủ công trên giấy tờ. Do vậy, việc
ứng dụng tin học vào việc quản lý hồ sơ sinh viên trong các trường Đại học là rất cần
thiết. Vì vậy tôi thực hiện đề tài quản lý hồ sơ sinh viên khoa CNTT nhằm phục vụ
cho việc lưu trữ, quản lý các thông tin của mỗi sinh viên.

2. Công cụ thực hiện cài đặt phần mềm
+ Ngôn ngữ lập trình: C# (C shap)
+ Công cụ phát triển: Visual Studio 2005
+ Cơ sở dữ liệu: Access 2003

PHẦN I

2

Quản lý hồ sơ sinh viên Khoa CNTT

SV: Pharksakone Bounvongxay

MÔ TẢ BÀI TOÁN
Hệ thống là một phần mềm được tổ chức để quản lý các hồ sơ của sinh viên
trong khoa CNTT.
Hệ thống cho phép người quản lý cập nhật những thông tin của sinh viên mới
bao gồm:
Mã sinh viên (MASV).
Họ và tên sinh viên (HOTEN).
Ngày sinh (NGAYSINH).
Quê quán (QUEQUAN).
Địa chỉ gia đình (DC_GD).
Địa chỉ hiện tại (DC_HT).
Số điện thoại (SDT).
ID card (IDCARD).
Ngày vào đoàn (NGAYVAODOAN).
Ngày vào đảng (NGAYVAODANG).
Năm tuyển sinh (NAM_TS).
Giới tính (GT).
Tôn giáo (TG).
Họ tên cha (HOTENCHA).
Tuổi cha (TUOICHA).
Nghề nghiệp cha (NGHENGHIEPCHA).
Họ tên mẹ (HOTENME).
Tuổi mẹ (TUOIME).
Nghề nghiệp mẹ (NGHENHIEPME).
Mỗi khoa của mỗi trường Đại học có thể có nhiều sinh viên từ các nước khác
nhau đến học. Ngoài ra hệ thố...
Quản lý hồ sơ sinh viên Khoa CNTT SV: Pharksakone Bounvongxay
Trong quá trình thực hiện đề tài khóa luận này em đã nhận được sự quan
tâm, giúp đỡ tận tình, chu đáo của các bạn, các thầy đặc biệt thầy giáo:
Nguyễn Công Hào đã trực tiếp hướng dẫn cho em.
Em xin chân thành cảm ơn Khoa Công Nghệ Thông Tin Trường ĐHKH
Huế đã truyền đạt những kiến
thức, kinh nghiệm quí báu cho chúng em trong quá trình học tập tại trường,
tạo mọi điều kiện để em hoàn thành đề tài khóa luận này.
Em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với gia đình đã động viên, tạo mọi điệu
kiện để em thực hiện tốt đề tài khóa luận này.
Em xin chân thành cảm ơn!
Huế 09 tháng 05 năm 2009.
Sinh viên:Pharksakone Bounvongxay
Lớp Tin k29_C
LỜI MỞ ĐẦU
1
Quản lý Hồ sơ sinh viên Khoa CNTT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý Hồ sơ sinh viên Khoa CNTT - Người đăng: dauhoanit
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Quản lý Hồ sơ sinh viên Khoa CNTT 9 10 582