Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý khách sạn

Được đăng lên bởi hai91
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1406 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Email: uyenlong_thien@yahoo.com
SĐT : 0986123996
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

I. Khảo sát hiện trạng và thu thập thông tin
1. Kế hoạch phỏng vấn: Mẫu kế hoạch phỏng vấn
Người được hỏi: Nguyễn Thị Mai Phương
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Đối tượng:

Chương
trình

Số 75_Vạn Mỹ
Ngô Quyền_Hải Phòng
031. 750570
phuong_lhd@hpu.edu.vn
- Là Trưởng lễ tân
- Cần thu thập thông tin về:
+ Công việc cho thuê
phòng và nhận trả phòng
hàng ngày.
+ Công việc tiếp nhận các
yêu cầu về dịch vụ của
khách hàng.
+ Việc thanh toán cho
khách, tổng hợp hàng ngày,
hàng tháng.
- Cần thoả thuận về:
+ Các hồ sơ liên quan đến
quá trình cho thuê hoặc
nhận trả phòng.
+ Các thông tin về các yêu
cầu dịch vụ của khách.
+ Thời gian rảnh
- Giới thiệu tổng quan dự án:
Dự án xây dựng hệ thống
quản lý Làng Quốc tế
Hướng Dương tự động trong
đó có tiểu dự án quản lý việc
thuê trả phòng của khách
nhằm xây dựng hệ thống
thuê trả phòng tự động trên
máy tính.

1

Người phỏng vấn:
Đỗ Thị Phương Ngân
Thời gian hẹn: 45’
Thời điểm bắt đầu: 8h sáng
Thời điểm kết thúc: 8h45’ sáng
Ngày 15 tháng 3 năm 2006
Yêu cầu đối với người phỏng
vấn:
+ Vai trò:là người trực tiếp
phỏng vấn, ghi chép, thu thập
dữ liệu.
+ Vị trí: Trưởng ban thu thập
thông tin và phân tích hệ
thống,có trách nhiệm cung cấp
cho ban thiết kế những dữ liệu
cần thiết.
+ Trình độ: Kĩ sư tin học
Chuyên ngành phát triển phần
mềm HTTT.
+ Kinh nghiệm: 3 năm trong
ngành
3’

Email: uyenlong_thien@yahoo.com
SĐT : 0986123996
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com
- Tổng quan về phỏng vấn 2’
và chủ đề sẽ đề cập đến:
+ Phỏng vấn về qui trình
cho thuê phòng và nhận trả
phòng của lễ tân.
+ Việc đáp ứng các yêu cầu
về dịch vụ của khách.
+ Xử lý của lễ tân trong các
tình huống cụ thể.
7’
- Xin phép được ghi âm
10’
* Chủ đề 1:
+ Hỏi: Quá trinh cho thuê và
nhận phòng diễn ra như thế
nào?
+ Trả lời:

* Chủ đề 2:
10’
+ Hỏi: Khi khách thuê
phòng có yêu cầu về dịch vụ
thì lễ tân phải làm những gì?
+ Trả lời:

2

Email: uyenlong_thien@yahoo.com
SĐT : 0986123996
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com
Tổng hợp

- Vấn đề quản lý thuê phòng 5’
còn gặp nhiều khó khăn, thủ
tục cho thuê còn hơi rườm
rà.
- Đôi khi không đáp ứng
được yêu cầu dịch vụ của
khách hoặc khó khăn trong
việc tìm kiếm thông tin
khách thuê .

Kết thúc

Thoả thuận:
5’
Đọc lại bản phỏng vấn và
hai bên kí
Đưa phiếu thăm dò và danh
sách câu hỏi để người được
phỏng vấn tham khảo

Tổng thời gian: 44’

2. Phiếu phỏng vấn:
PHIẾU PHỎNG VẤN
Dự án: Quản lý Làng Quốc tế
Hướng Dương
Người được hỏi: Nguyễn Thị Mai
Phươ...
Email: uyenlong_thien@yahoo.com
SĐT : 0986123996
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com
I. Khảo sát hiện trạng và thu thập thông tin
1. Kế hoạch phỏng vấn: Mẫu kế hoạch phỏng vấn
Người được hỏi: Nguyễn Thị Mai Phương Người phỏng vấn:
Đỗ Thị Phương Ngân
Địa chỉ: Số 75_Vạn Mỹ
Ngô Quyền_Hải Phòng
Thời gian hẹn: 45’
Thời điểm bắt đầu: 8h sáng
Thời điểm kết thúc: 8h45’ sáng
Ngày 15 tháng 3 năm 2006
Điện thoại: 031. 750570
Email: phuong_lhd@hpu.edu.vn
Đối tượng: - Là Trưởng lễ tân
- Cần thu thập thông tin về:
+ Công việc cho thuê
phòng nhận trả phòng
hàng ngày.
+ Công việc tiếp nhận các
yêu cầu về dịch vụ của
khách hàng.
+ Việc thanh toán cho
khách, tổng hợp hàng ngày,
hàng tháng.
- Cần thoả thuận về:
+ Các hồ liên quan đến
quá trình cho thuê hoặc
nhận trả phòng.
+ Các thông tin về các yêu
cầu dịch vụ của khách.
+ Thời gian rảnh
Yêu cầu đối với người phỏng
vấn:
+ Vai trò:là người trực tiếp
phỏng vấn, ghi chép, thu thập
dữ liệu.
+ Vị trí: Trưởng ban thu thập
thông tin phân tích hệ
thống,có trách nhiệm cung cấp
cho ban thiết kế những dữ liệu
cần thiết.
+ Trình độ: Kĩ sư tin học
Chuyên ngành phát triển phần
mềm HTTT.
+ Kinh nghiệm: 3 m trong
ngành
Chương
trình
- Giới thiệu tổng quan dự án:
Dự án xây dựng hệ thống
quản Làng Quốc tế
Hướng Dương tự động trong
đó có tiểu dự án quản lý việc
thuê trả phòng của khách
nhằm xây dựng hệ thống
thuê trả phòng tự động trên
máy tính.
3’
1
Quản lý khách sạn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý khách sạn - Người đăng: hai91
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Quản lý khách sạn 9 10 202