Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý khóa mã công khai

Được đăng lên bởi Phạm Tôn Vũ
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 980 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG III

Quản lý khóa mã công khai

NN

BMHTTT

1

III.1 Mã khoá công khai
„

III.1.1 giới thiệu
„

Mã khoá riêng
„

„

„

„

„

Mã khoá riêng còn được gọi là mã khoá đơn
hay mật.
Ở đây chỉ dùng một khoá, dùng chung cả người
nhận và người gửi.
Khi khoá này được dùng, việc trao đổi thông tin
về khoá sẽ được thỏa thuận trước.
Người ta còn gọi đây là mã đối xứng, vì hai đối
tác có vai trò như nhau.
Không bảo vệ người gửi khỏi việc người nhận
giả mạo mẩu tin và tuyên bố là nó được gửi
bằng người gửi.
NN

BMHTTT

2

Giới thiệu
„

„

„
„

Khoá công khai ra đời vào đầu những năm 1970.
Đây là bước tiến quan trọng nhất trong lịch sử
3000 năm mã hoá.
Ở đây người ta sử dụng 2 khoá: một khoá riêng để
giải mã và một khoá công khai để mã hóa. Hai
khoá này khác nhau, mã khoá công khai còn được
gọi là mã không đối xứng.
Người ta đã ứng dụng lý thuyết số về hàm số.
Khoá công khai ra đời hỗ trợ thêm để giải quyết
một số bài toán an toàn, chứ không phải thay thế
khoá riêng. Cả hai khoá cùng tồn tại, phát triển và
bổ sung cho nhau.
NN

BMHTTT

3

Sơ đồ mã khoá công khai

NN

BMHTTT

4

III.1.2 Dùng mã khoá công khai
„

„

Phân phối khoá: làm sao có thể phân phối
khóa an toàn
Chữ ký điện tử: làm sao có thể kiểm chứng
được rằng mẩu tin gửi đến nguyên vẹn từ
đúng người đứng tên gửi.

NN

BMHTTT

5

III.1.3 Các đặc trưng của khoá công khai
„

„

„

Không có khả năng tính toán để tìm khoá
giải mã nếu chỉ biết thuật toán mã và khoá
dùng để mã.
Có thể dễ dàng mã hoá hoặc giải mã mẩu tin
nếu biết khoá tương ứng
Trong một số sơ đồ: một khoá bất kỳ trong
hai khoá có thể dùng để mã, còn khoá kia
dùng để giải mã. Chúng có vai trò đối ngược
nhau.
NN

BMHTTT

6

III.1.4 Tính an toàn của khoá công khai
„

„

„

„

Khi biết một trong hai khoá và thuật toán mã hoá
về nguyên tắc ta có thể dò tìm khoá thứ hai bằng
cách tính toán các giá trị liên quan.
Nếu khoá sử dụng là rất lớn cỡ hơn 512 bit, thì hầu
như bài toán tìm khoá thứ hai là không khả thi
Bài toán dễ là mã/giải mã khi biết khoá và bài toán
khó là thám mã khi không biết khoá tương ứng
Mã công khai thường chậm hơn khá nhiều so với
mã đối xứng, nên nó thường được dùng mã những
thông tin nhỏ quan trọng.
NN

BMHTTT

7

V.2 RSA
„

„

RSA là mã công khai được sáng tạo bởi
Rivest, Shamir & Adleman ở MIT (Trường
Đại học Công nghệ Massachusetts) vào năm
1977.
RSA là mã công khai được biết đến nhiều
nhất và sử dụng rộng rãi nhất hiện nay

NN

BMHTTT

8

Giải thuật RSA

NN

BMHTTT

9

Mã và giải mã theo RSA

NN

BMHTTT

10

V í dụ
Ch...
BMHTTT
1
NN
NN
CHƯƠNG III
CHƯƠNG III
Qun lý khóa mã công khai
Quản lý khóa mã công khai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý khóa mã công khai - Người đăng: Phạm Tôn Vũ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Quản lý khóa mã công khai 9 10 52