Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý mạng viễn thông

Được đăng lên bởi dang-quang-toan
Số trang: 95 trang   |   Lượt xem: 3316 lần   |   Lượt tải: 5 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

QUẢN LÝ MẠNG VIỄN THÔNG
(Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa)
Lưu hành nội bộ

HÀ NỘI - 2007

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

QUẢN LÝ MẠNG VIỄN THÔNG
Biên soạn :

THS. NGUYỄN VĂN ĐÁT
TS. NGUYỄN TIẾN BAN
THS. DƯƠNG THANH TÚ
THS. NGUYỄN THỊ THU HẰNG
KS. LÊ SỸ ĐẠT

LỜI NÓI ĐẦU
Hiện nay, bài toán quản lý mạng viễn thông luôn là mối quan tâm hàng đầu và là một trong
những vấn đề quan trọng nhất cần giải quyết của các nhà khai thác viễn thông. Với những khả
năng mà hệ thống quản lý mạng viễn thông đem lại cùng với sự phát triển của mạng lưới, các nhà
khai thác đều xây dựng cho mình các hệ thống quản lý mạng thích hợp để nâng cao hiệu quả vận
hành và khai thác mạng.
Mục tiêu của tài liệu là cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản trong quản lý mạng
viễn thông như mô hình tổng thể của hệ thống quản lý mạng, các yêu cầu và quan điểm tiếp cận
trong quản lý mạng, nguyên lí và các kiến trúc của mạng quản lí viễn thông TMN, giao thức quản
lí mạng đơn giản SNMP và các vấn đề về quản lí mạng trên nền IP.
Với mục tiêu đặt ra như vậy, nội dung của tài liệu được chia thành 3 chương.
Chương 1 giới thiệu một số mô hình hệ thống quản lý như hệ thống quản lý mở, quản lý
phân tán, quản lý trong băng và ngoài băng, các yêu cầu trong quản lý mạng cũng như là các quan
điểm và cách tiếp cận trong quản lý mạng.
Chương 2 trình bày các nội dung liên quan đến mạng quản lý viễn thông TMN, trong đó đi
sâu vào xu hướng quản lý tập trung dựa trên các giao thức và các tiêu chuẩn đã được chuẩn hóa
nhằm nâng cao năng lực của mạng.
Chương 3 cung cấp những khái niệm cơ bản nhất về giao thức quản lí mạng đơn giản
SNMP: các thành phần, chức năng và phương thức hoạt động của giao thức, đồng thời giới thiệu
các phiên bản ứng dụng của SNMP và so sánh những điểm khác biệt giữa chúng.
Quản lí mạng viễn thông là một nội dung rất quan trọng, cần được nghiên cứu kĩ lưỡng để
nâng cao hiệu quả vận hành và khai thác mạng. Yêu cầu đối với học viên sau khi học xong môn
học này là phải nắm bắt được các yêu cầu chung về quản lý mạng, các thực thể vật lý cũng như
các thực thể chức năng trong mạng quản lý viễn thông, các giao diện và chức năng quản lý, cách
thức quản lí và điều hành mạng thông qua các giao thức quản lí khác nhau.
Tài liệu được biên soạn trong khoảng thời gian tương đối ngắn nên không tránh khỏi còn
nhiều thiếu sót. Nhóm tác giả rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của độc giả và những
người quan tâm.

1

CHƯƠNG I
TỔNG QUAN VỀ QUẢ...
HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIN THÔNG
QUN LÝ MNG VIN THÔNG
(Dùng cho sinh viên h đào to đại hc t xa)
Lưu hành ni b
HÀ NI - 2007
Quản lý mạng viễn thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý mạng viễn thông - Người đăng: dang-quang-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
95 Vietnamese
Quản lý mạng viễn thông 9 10 765