Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý nhà hàng

Được đăng lên bởi linhrin113
Số trang: 176 trang   |   Lượt xem: 547 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

* * * * * * * * * * * * * * ** ** * * * * * * * * * * * * * * *

Bài tập lớn môn học: LẬP TRÌNH TRÊN NỀN WINDOWS

Đề tài: QUẢN

LÍ NHÀ HÀNG

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN:
Vũ Văn Huân

SINH VIÊN THỰC HIỆN:
Lê Huy Trung
Nguyễn Thị Tùng Lâm
Trần Thị Như Quỳnh

1



MỤC LỤC
Mục:

Trang:

Phần I. Phân tích chung quản lý nhà hàng (QLNH) …………………….....4
A. Quy chế tổ chức Nhà hàng (NH) …………………………………....4
I.

Quy chế tổ chức bộ phận QLNH ………………………………...4

II.

Quy chế tổ chức bộ phận bếp ……………………………………15

III.

Quy chế tổ chức phòng kế toán ………………………………….20

IV.

Quy chế tổ chức phòng marketing ………………………………28

B. Quy định chung trong Nhà hang ……………………………………32
I.

Quy định lập kế hoạch báo cáo, phân công công việc tuần ……..32

II.

Quy định trong đặt bàn ………………………………………….36

III.

Quy định chung trong quá trình phục vụ khách ………………...43

IV.

Quy định chung đối với nhân viên NH …………………………57

C. Quy định cụ thể đối với từng bộ phận ……………………………..64
I.

Bộ phận bảo vệ …………………………………………………64

II.

Bộ phận lễ tân …………………………………………………..70

III.

Bộ phận bàn …………………………………………………….73

IV.

Bộ phận bar ……………………………………………………..98

V.

Bộ phận bếp ……………………………………………………103

VI.

Bộ phận thu ngân ………………………………………………116

VII. Bộ phận vệ sinh NH ……………………………………………127
VIII. Bộ phận mua hang ……………………………………………..137
IX.

Bộ phận quản lý kho …………………………………………...153

X.

Bộ phận quản trị tài chính kế toán ……………………………..163

Phần II. Giới thiệu chương trình QLNH ………………………………....177

2



LỜI MỞ ĐẦU
Trong thời đại ngày nay, Công nghệ thông tin đang được phát triển mạnh
mẽ, nhanh chóng và xâm nhập vào nhiều lĩnh vực khoa học, kỹ thuật cũng như
trong cuộc sống. Nó trở thành công cụ đắc lực trong nhiều ngành nghề như giao
thông, quân sự, y học..... và đặc biệt trong công tác quản lý nói chung và Quản
Lý Nhà Hàng nói riêng.
Trước đây khi máy tính chưa được ứng dụng rộng rãi, các công việc
Quản Lý Nhà Hàng đều được làm thủ công nên rất mất thời gian và tốn kém về
nhân lực cũng như tài chính. Ngày nay, với sự phát triển công nghệ thông tin
mà máy tính đã được sử dụng rộng rãi trong các cơ quan, nhà máy, trường học...
giúp cho công việc được tốt hơn. Việc sử dụng máy tính vào công tác Quản Lý
Nhà Hàng là một yêu cầu cần thiết nhằm xóa bỏ những phương pháp lạc hậu,
lỗi thời gây tốn kém về nhiều mặt.
Quá trình tìm hiểu công tác quản lý nhà hàng của một số nhà hàng khu
v...
http://www.tailieubachkim.vn
ĐH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Bài tập lớn môn học: LẬP TRÌNH TRÊN NỀN WINDOWS
Đề tài: QUẢN LÍ NHÀ HÀNG
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN:
Vũ Văn Huân
SINH VIÊN THỰC HIỆN:
Lê Huy Trung
Nguyễn Thị Tùng Lâm
Trần Thị Như Quỳnh
1
Quản lý nhà hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý nhà hàng - Người đăng: linhrin113
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
176 Vietnamese
Quản lý nhà hàng 9 10 597