Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý phòng máy

Được đăng lên bởi Hao Le
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1975 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Xây dựng chương trình quản lý
phòng máy

Môn: Công Nghê Phần Mềm

1. Ý tưởng
 Xuất phát từ khảo sát một số cơ sở internet, nhóm có
ý tưởng xây dựng một chương trình quản lý phòng
máy tối ưu hơn nữa, tập trung khai thác đầy đủ ưu
điểm của các phầm mềm quản lý hiện hành và hạn chế
tối đa những nhược điểm có thể xảy ra nhằm phục vụ
tốt hơn công việc quản lý phòng net.

2. Xác định yêu cầu
a. Các yêu cầu cần
QUẢN LÝ
PHÒNG MÁY

TÍNH CƯỚC SỬ
DỤNG MÁY

TÍNH CƯỚC
PHỤC VỤ MÓN

QUẢN LÝ BÁO
CÁO

2. Xác định yêu cầu
b. Yêu cầu đầy đủ
 Kiểm soát các họat động máy khách và nội dung sử dụng
của người dùng







Bảo mật
Quản lý hoạt động khách hàng
Kiểm duyệt nội dung web
Quan sát màn hình máy khách
Đọc nội dung người dung gõ
…

2. Xác định yêu cầu
c. Các yêu cầu mở rộng
 Tùy thuộc yêu cầu đặt ra cho phần mềm mà ta có thể xem
xét thêm các yêu cầu mở rộng như là yêu cầu đủ






Lọc liên kết web, nội dung web
Nhắn tin di động
Chat nội bộ giữa các máy khách với nhau
Bán thẻ game
…

3. Khảo sát một số phần mềm
 Nhằm giúp cho công việc xây dựng phần mềm được đễ dàng
hơn, chúng ta sẽ tham khảo một số phần mềm như:





Cyber Station Manager
Internet Café Software
iSystem 3.0
EasyCafe

3. Tham khảo một số phần mềm
a. Cyber Station Manager

3. Tham khảo một số phần mềm
a. Cyber Station Manager
 Tính năng:
 Quản lý thông tin các máy trạm
 Quản lý thông tin các hội viên
 Quản lý hóa đơn

 Ưu điểm:
 Quản lý chi tiết việc phân loại khách hang
 Hội viên
 Khách vãng lai
 Người quản trị server và client

 Cách tính cước cho người dùng phong phú
 Trả tiền trước

3. Tham khảo một số phần mềm
a. Cyber Station Manager
 Trả tiền sau
 Cộng dồn tiền cho các máy
 Cộng thêm thời gian sử dụng cho các máy

 Khuyết điểm:






Cài đặt phức tạp (do dung MySQL)
Sử dụng tiếng Việt không dấu
Chức năng quản lý máy trạm đơn giản
Chức năng điều khiển từ xa còn ít
Giao diện quản lý phức tạp

3. Tham khảo một số phần mềm
b. Internet Café Software

3. Tham khảo một số phần mềm
b. Internet Café Software
 Tính năng chính:
 Quản lý thông tin các máy trạm

 Ưu điểm:
 Giao diện đơn giản, dễ dùng. Có thể chuyển đổi máy cho khách
hàng
 Màn hình screen che khá hiệu quả

 Khuyết điểm:
 Các chức năng không đầy đủ, chỉ có tính cước, in báo cáo
 Đổi tên máy ngay khi bắt đầu sử dụng bên phía Server, phải khởi
động lại

3. Tham khảo một số phần mềm
c. iSystem 3.0

3. Tham khảo một số phần mềm
c. iSystem 3.0
 Tính năng:
 iSystem hỗ trợ quản trị mạng từ bất cứ m...
Xây dựng chương trình quản lý
phòng máy
Môn: Công Nghê Phần Mềm
Quản lý phòng máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý phòng máy - Người đăng: Hao Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Quản lý phòng máy 9 10 361