Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý sinh viên java

Được đăng lên bởi Nghê Tiến Hiệp
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 767 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỆ THỐNG ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ
BACHKHOA ­ APTECH
­oOo­

Quản lý sinh viên

C1310L – Nhóm 1
Nghê Tiến Hiệp
Group Member

Nguyễn Văn Minh
Nguyễn Hoàng Huy

Instructor           Dương Thanh Minh

Hà Nội, Ngày... Tháng... Năm........

Mục lục

LỜI NÓI ĐẦU
Ngày ngay, tin học đã có những bước tiến nhanh chóng về mặt ứng dụng
của nó trong mọi lĩnh vực cuộc sống trên phạm vi toàn thế giới nói chung là
Việt Nam nói riêng. Tin học được người ta quan tâm và nhắc đến nhiều hơn bao
giờ hết vì nó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống văn minh, góp phần
đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, tiến đến nền kinh
tế chi thức. Máy vi tính cùng với những phần mềm là công cụ đắc lực cho
chúng ta quản lý, tổ chức sắp xếp và xử lý công việc một cách nhanh chóng và
chính xác.
Ở Việt Nam hiện nay, máy tính điện tử đặc biệt là máy vi tính trong nhiều
năm qua đã được sử dụng rất rộng rãi. Sự phát triển của tin học các công nghệ
phần mềm, phần cứng, các tài liệu tham khảo đã đưa chúng ta từng bước tiếp
cận với công nghệ thông tin trong mọi lĩnh vực nhằm đáp ứng nhu cầu của con
người.
Quản lý sinh viên là một đề tài không còn mới mẻ với các bài toán quản lý.
Việc đưa tin học vào ứng dụng để quản lý rất hữu ích, vì chúng ta phải bỏ ra rất
ít thời gian mà lại thu được hiệu quả cao, rất chính xác và tiện lợi nhanh chóng.
Trong phạm vi bài tập lớn nhóm chúng em đã đề cập tới vấn đề “Quản lý sinh
viên”.
Với khoảng thời gian không nhiều, vừa phân tích vừa thiết kế, nghiên cưu
tìm hiểu khai thác ngôn ngữ mới, vừa thực hiện chương trình quả là khó khăn
đối với chúng em. Bởi “quản lý sinh viên” là một đề tài có nội dung rộng, mặt
khác khả năng am hiểu về hệ thống của nhóm em vẫn còn nhiều hạn chế. Xong
cùng với sự nỗ lực của nhóm và sự quan tâm giúp đỡ tạn tình của giáo viên, sự
góp ý của các bạn trong lớp, các anh chị khóa trước. Đặc biệt là sự chỉ bảo tận
tình của thầy Dương Thanh Minh nhóm em đã hoàn thành bài tập của mình

theo đúng thời gian quy định. Tuy nhiên trong quá trình làm vẫn còn nhiều sai
xót nên chúng em rất mong nhận được những ý kiến góp ý của thầy cô cùng
toàn thể các bạn trong lớp để bài tập của chúng em được hoàn thiện.
Để hoàn thành được bài tập lớn này, nhóm chúng em xin được gửi lời cảm
ơn chân thành đến:
 Thầy giáo hướng đẫn đề tài – Dương Thanh Minh, Giảng viên
Backhoa-Aptech – đã hết lòng giúp đỡ, hương dẫn, chỉ dạy tận tình
để nhóm em hoàn thành được đề tài này.
 Các bạn lớp C1310L đã góp ý kiến và giúp đỡ trong quá trình làm đề...
H TH NG ĐÀO T O L P TRÌNH VIÊN QU C T
BACHKHOA - APTECH
-oOo-
Qu n lý sinh viên
C1310L – Nhóm 1
Group Member
Nghê Ti n Hi pế
Nguy n Văn Minh
Nguy n Hoàng Huy
Instructor
D ng Thanh Minhươ
Quản lý sinh viên java - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý sinh viên java - Người đăng: Nghê Tiến Hiệp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Quản lý sinh viên java 9 10 624