Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý thanh toán giờ giảng khoa CNTT trường ĐHCN

Được đăng lên bởi ktpm1nguyenngochung-gmail-com
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 3076 lần   |   Lượt tải: 14 lần
Quản lý thanh toán giờ giảng khoa CNTT trường ĐHCN
Hà Nội
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
----------

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
MÔN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG
ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG PHẦN MỀM THANH TOÁN GIỜ GIẢNG
CHO GIÁO VIÊN KHOA CNTT TRƯỜNG ĐHCN HÀ NỘI
Giảng viên hướng dẫn: ThS.Nguyễn Thị Thanh Huyền.
Nhóm thực hiện: Nhóm...
Thành viên:

Liễu Hải Đăng
Nguyễn Tuấn Vinh

Hà Nội, tháng 6 năm 2013

NVT – LHĐ

Page 1

Quản lý thanh toán giờ giảng khoa CNTT trường ĐHCN
Hà Nội
Phân công công việc

Liễu Hải Đăng

Nguyễn Tuấn
Vinh

-

Khảo sát, phân tích hệ thống.
Phân tích chức năng.
Lập mô hình luồng dữ liệu.
Thiết kế giao diện hiện thị, màn hình chính.

-

Khảo sát, phân tích hệ thống.
Lập bài toán, lập các biểu mẫu.
Phân tích và lập mô hình quan hệ.
Từ điển dữ liệu, cơ sở dữ liệu.
Thiết kế tài liệu xuất, báo cáo.

Mục lục

LỜI NÓI ĐẦU
Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin trong thời điểm hiện tại đã
tạo tiền đề vững chắc cho việc tin học hóa các lĩnh vực đời sống và xã hội. Việc
ứng dung công nghệ thông tin vào các công tác quản lý, tổ chức vào các hoạt
động xã hội đã đem lại những hiệu quả to lớn.
Trước đây, khi công nghệ thông tin chưa được phát triển rộng rãi, đặc biệt
là sự hỗ trợ của máy tính điện tử còn ở mức hạn chế nên công việc quản lý chủ
yếu được làm bằng thủ công thì hiệu quả công việc không những không cao mà
trên thực tế có những việc không thể thực hiện được. Vì thế, yêu cầu tin học hoá
công tác quản lý là vấn đề cấp thiết cần phải được thực hiện.
Giờ đây, khi máy tính điện tử được phổ cập rộng rãi thì các yêu cầu của
công việc quản lý đã có thể được xử lý một cách dễ dàng dù công việc đó có
phức tạp đến đâu. Điều đó có nghĩa là các nhà quản lý trong thời đại ngày nay
phải có kiến thức về tin học ứng dụng. Song song với việc đào tạo cán bộ có
kiến thức quản lý cao thì việc xây dựng các hệ thống quản lý tự động theo nghĩa
sử dụng máy tính điện tử để thực hiện các công việc là việc làm hết sức thiết
thực. Đó chính là việc xây dựng các phần mềm quản lý chuyên dụng cho các tổ
NVT – LHĐ

Page 2

Quản lý thanh toán giờ giảng khoa CNTT trường ĐHCN
Hà Nội
chức, cơ quan và các công ty... Công tác quản lý ở các trường đại học và cao
đẳng cũng vậy, đặc biệt là công tác quản lý giờ dạy của giáo viên, là một đối
tượng cần được tin học hoá để thực hiện các công việc quản lý phức tạp nhằm
đạt hiệu quả tốt hơn.
Qua việc nghiên cứu và khảo sát công tác quản lý giờ dạy ở trường Đại
học Vinh, chúng tôi đã chọn đề tài ...
Quản lý thanh toán giờ giảng khoa CNTT trường ĐHCN
Hà Nội
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
----- -----
BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
MÔN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG
ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG PHẦN MỀM THANH TOÁN GIỜ GIẢNG
CHO GIÁO VIÊN KHOA CNTT TRƯỜNG ĐHCN HÀ NỘI
Giảng viên hướng dẫn: ThS.Nguyễn Thị Thanh Huyền.
Nhóm thực hiện: Nhóm...
Thành viên: Liễu Hải Đăng
Nguyễn Tuấn Vinh
Hà Nội, tháng 6 năm 2013
NVT – LHĐ Page 1
Quản lý thanh toán giờ giảng khoa CNTT trường ĐHCN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý thanh toán giờ giảng khoa CNTT trường ĐHCN - Người đăng: ktpm1nguyenngochung-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Quản lý thanh toán giờ giảng khoa CNTT trường ĐHCN 9 10 34