Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý thông tin trường ĐH KHTN

Được đăng lên bởi thieuhoangphuoc
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 3684 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

MỤC LỤC

Lời nói đầu……………………………………………………………………………………………..1
Mục lục………………………………………………………………………………………………....2
I.
Khảo sát và phân tích hiện trạng hệ thống……………………………………………..3
1. Khảo sát hệ thống…………………………………………………………………….3
2. Phân tích hiện trạng hệ thống……………………………………………………….3
II.
Phân tích yêu cầu…………………………………………………………………………6
1. Yêu cầu chức năng……………………………………………………………………7
2. Yêu cầu phi chức năng………………………………………………………………..7
III.
Phân tích hệ thống………………………………………………………………………...7
1. Mô hình thực thể ERD………………………………………………………………..7
a. Xác định các thực thể…………………………………………………………….7
b. Mô hình ERD……………………………………………………………………...9
2. Chuyển mô hình ERD thành mô hình quan hệ……………………………………..10
3. Mô tả chi tiết cho các quan hệ………………………………………………………..11
4. Mô tả bảng tổng kết…………………………………………………………………..24
a. Tổng kết quan hệ………………………………………………………………….24
b. Tổng kết thuộc tính……………………………………………………………….24
IV.
Thiết kế giao diện………………………………………………………………………….27
1. Các menu chính của giao diện……………………………………………………….27
2. Mô tả Form…………………………………………………………………………….33
V.
Thiết kế ô xử lý……………………………………………………………………………..55
VI.
Đánh giá ưu khuyết………………………………………………………………………..62

1

I.

Khảo sát hệ thống và phân tích hiện trạng hệ thống :
1. Khảo sát hệ thống :

Trường ĐH KHTN là một cơ sở đào tạo bậc đại học,sau đại học và các chuyên viên thuộc nhiều
lĩnh vực khác nhau như : tin học,toán học ,vật lý,hóa học,hải dương học….Mỗi năm trường cần tuyển
sinh một lượng lớn sinh viên cũng như học viên từ khắp nơi trong nước vào các khoa,ngành,bộ môn …
cũng như một số nhân viên và giảng viên mới để đáp ứng nhu cầu giảng dạy và quản lý trường.Toàn
trường có Ban giám hiệu,Ban chấp hành Đảng Ủy,Hội đồng khoa học kỹ thuật,các khoa,ngành,phòng thí
nghiệm,bộ môn trực thuộc ……Vì vậy cần một chương trình quản lý để giúp cho Ban giám hiệu,Ban
chấp hành ,các trưởng khoa ngành,trưởng phòng …..dễ dàng quản lý danh thông tin sinh viên ,học
viên,nhân viên cũng như các hoạt động,thiết bị trong trường.
Các hoạt động thông thường của trường bao gồm kiểm tra danh sách sinh viên (sinh viên mới
cũng như sinh viên đã tốt nghiệp),học viên ,nhân viên ,kiểm tra sổ sách thu chi,kiểm tra các hóa đơn ,quản
lý cơ sở vật chất ,sắp xếp lịch học ,lịch thi cũng như các hoạt động văn hóa,thể dục thể thao….
Việc quản lý công việc của trường phân cấp theo các chức vụ ,bộ phận như sau :
 Hiệu trưởng : là người chịu trách nhiệm trước trường và Bộ g...
Email: uyenlong_thien@yahoo.com SĐT : 0986123996
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com
MỤC LỤC
Lời nói đầu……………………………………………………………………………………………..1
Mục lục………………………………………………………………………………………………....2
I. Khảo sát và phân tích hiện trạng hệ thống……………………………………………..3
1. Khảo sát hệ thống…………………………………………………………………….3
2. Phân tích hiện trạng hệ thống……………………………………………………….3
II. Phân tích yêu cầu…………………………………………………………………………6
1. Yêu cầu chức năng……………………………………………………………………7
2. Yêu cầu phi chức năng………………………………………………………………..7
III. Phân tích hệ thống………………………………………………………………………...7
1. Mô hình thực thể ERD………………………………………………………………..7
a. Xác định các thực thể…………………………………………………………….7
b. Mô hình ERD……………………………………………………………………...9
2. Chuyển mô hình ERD thành mô hình quan hệ……………………………………..10
3. Mô tả chi tiết cho các quan hệ………………………………………………………..11
4. Mô tả bảng tổng kết…………………………………………………………………..24
a. Tổng kết quan hệ………………………………………………………………….24
b. Tổng kết thuộc tính……………………………………………………………….24
IV. Thiết kế giao diện………………………………………………………………………….27
1. Các menu chính của giao diện……………………………………………………….27
2. Mô tả Form…………………………………………………………………………….33
V. Thiết kế ô xử lý……………………………………………………………………………..55
VI. Đánh giá ưu khuyết………………………………………………………………………..62
1
Quản lý thông tin trường ĐH KHTN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý thông tin trường ĐH KHTN - Người đăng: thieuhoangphuoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
Quản lý thông tin trường ĐH KHTN 9 10 354