Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý trung tâm ngoại ngữ

Được đăng lên bởi h_126
Số trang: 101 trang   |   Lượt xem: 4000 lần   |   Lượt tải: 2 lần
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN

THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TPHCM

LỜI NÓI ĐẦU
Ta đã biết ngoại ngữ là cầu nối quan trọng giúp con người mở mang tri thức và
phát triển bản thân, nhất là trong thời đại ngày nay. Do đó, học để nói được các ngôn ngữ
quốc tế đang trở nhu cầu thiết yếu của mọi người, mọi tầng lớp. Nắm bắt được điều này,
nhiều trung tâm ngoại ngữ đã ra đời, và Trung tâm ngoại ngữ đại học Sư Phạm TP HCM
là một trong những trung tâm uy tín nhất, được các bạn sinh viên tin tưởng nhất. Và nhờ
vào sự phát triển của công nghệ thông tin, việc quản lý một trung tâm ngoại ngữ ngày
càng trở nên dể dàng và thuận tiện hơn trước rất nhiều.
Xuất phát từ mục đích học tập phương pháp phân tích, thiết kế hệ thống thông tin,
cũng như tìm hiểu về các trung tâm ngoại ngữ, nhóm chúng em đã thực hiện đồ án “Thiết
kế hệ thống quản lý trung tâm ngoại ngữ Đại học Sư Phạm TP HCM”. Đồ án tuy còn
nhiều thiếu sót nhưng nó là kết quả của sự nỗ lực của các thành viên trong nhóm, sự giúp
đỡ của tất cả các bạn bè. Ngoài ra chúng em rất biết ơn thầy Nguyễn Gia Tuấn Anh về sự
hỗ trợ và hướng dẫn tận tình, và chúng em sẽ không thể hoàn thành đồ án này nếu không
có thầy.Xin chân thành cám ơn thầy.

1

MỤC LỤC

Lời nói đầu _____________________________________________________ 1
Mục lục __________________________________________________________ 2
I.Tổng quan _____________________________________________________ 3
1.Khảo sát hệ thống _________________________________________ 3
2.Phân tích hiện trạng ________________________________________ 3
3.Nhu cầu tin học hoá ________________________________________ 3
II.Phân tích yêu cầu _______________________________________________ 6
1 Yêu cầu chức năng _________________________________________ 6
2 Yêu cầu phi chức năng ______________________________________ 7
III.Phân tích hệ thống ______________________________________________ 7
1. Mô hình thực thể ERD _____________________________________ 7
a Xác định các thực thể ________________________________ 7
b Mô hình ERD _______________________________________ 11
2. Chuyển mô hình ERD thành mô hình quan hệ _________________ 12
3. Mô tả chi tiết cho các quan hệ _______________________________ 13
4. Bảng mô tả tổng kết _______________________________________ 30
a. Tổng kết quan hệ ____________________________________ 30
b. Tổng kết thuộc tính __________________________________ 30
IV. Thiết kế giao diện ______________________________________________ 33
...
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN
THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TPHCM
Quản lý trung tâm ngoại ngữ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý trung tâm ngoại ngữ - Người đăng: h_126
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
101 Vietnamese
Quản lý trung tâm ngoại ngữ 9 10 117