Ktl-icon-tai-lieu

QUẢN LÝ VIỆC SỬ DỤNG PHÒNG MÁY TÍNH KHOA CNTT&TT

Được đăng lên bởi zozomika
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 2323 lần   |   Lượt tải: 3 lần
QUẢN LÝ VIỆC SỬ DỤNG PHÒNG MÁY TÍNH KHOA
CNTT&TT

1.1 MÔ TẢ HỆ THỐNG
Hệ thống gồm 2 nhóm người dùng chính: giảng viên và cán bộ kỹ thuật.
Trong mỗi học kì có nhiều học phần được công bố giảng dạy và được
đánh dấu bằng mã theo quy định (ví dụ: học phần lập trình căn bản có mã học
phần là CT101), và mỗi học phần được chia ra thành nhiều lớp học phần và có
một ký hiệu (ví dụ: lớp học phần có mã là CT101 có 5 lớp học phần thì các lớp sẽ
có ký hiệu từ 1 đến 5). Một giảng viên có thể đảm nhiệm một hoặc nhiều lớp học
phần.
Khi bắt đầu mỗi học kì, trong thời gian quy định, giảng viên sẽ chọn học
phần giảng của mình trong học kì đó và chia lớp học phần thành những nhóm
thực hành dựa vào sĩ số của lớp đó (ví dụ: lớp học phần mang mã CT101 ký hiệu
lớp 1 có 70 sinh viên có thể được chia 2 nhóm với 30, 40 sinh viên tương ứng với
mỗi nhóm).
Giảng viên gửi những yêu cầu về phòng và thời gian thực hành về cho cán
bộ kỹ thuật để họ sắp xếp.
Cán bộ gán các nhóm thực hành vào thời khóa biểu và chịu các ràng buộc
về số lượng nhóm thực hành với sức chứa của phòng và thời gian (nếu thời gian
đã qua thì các nhóm sẽ bị khóa).
Cán bộ kỹ thuật có thể thống kê giờ thực hành theo giảng viên hoặc theo
lớp học phần và lưu trữ dạng file Excel.
Dựa vào cách tính giờ giảng dạy thực hành ta có thể tính khối lượng giảng
dạy của giảng viên.
Bên cạnh đăng ký lịch thực hành, cán bộ kỹ thuật cũng cho phép quản lý
phòng mượn khi giảng viên đăng ký. Bằng cách thêm các đăng ký mượn phòng
của giảng viên với lý do cụ thể, và cũng đăng ký như các nhóm thực hành.
Giảng viên giảng dạy lý thuyết của học phần nào thì có thể chọn giảng
viên khác thay mình dạy thực hành cho một buổi bất kỳ.
Cuối cùng, giảng viên có thể xem thời khóa biểu giảng dạy thực hành và
xem các lớp học phần mình tham gia.
Cán bộ kỹ thuật có thể cập nhật các học phần trong học kỳ cũng như danh
sách giảng viên bằng tay hoặc từ file Excel. Hơn nữa cán bộ kỹ thuật chịu trách
nhiệm cập nhật phòng, quy chuẩn học kì – niên khóa, và thời gian đăng ký học
phần của giảng viên.

Ngoài 2 người dùng trên, hệ thống cung cấp thêm một người dùng có
nhiệm vụ cập nhật người dùng CBKT.

1.2 USE CASE
1.2.1 SƠ ĐỒ USE CASE
1.2.1.1 Sơ đồ cho tác nhân Giảng viên (GiangVien)

chon giang vien gac thuc hanh
doi mat khau

<<extend>>

<<extend>>

in TKB

<<extend>>

xem dang ky lich thuc hanh

xem TKB
<<extend>>
tra cuu hoc phan

Xem thong tin ca nhan

cap nhat lop hoc phan

giang vien

dang nhap

cap nhat nhom thuc hanh
xem cac lop hoc phan tham gia

Hình 1:...
QUẢN LÝ VIỆC SỬ DỤNG PHÒNG MÁY TÍNH KHOA
CNTT&TT
1.1MÔ TẢ HỆ THỐNG
Hệ thống gồm 2 nhóm người dùng chính: giảng viên và cán bộ kỹ thuật.
Trong mỗi học nhiều học phần được công bố giảng dạy được
đánh dấu bằng mã theo quy định (ví dụ: học phần lập trình căn bản học
phần CT101), mỗi học phần được chia ra thành nhiều lớp học phần
một ký hiệu (ví dụ: lớp học phần có mã là CT101 có 5 lớp học phần thì các lớp sẽ
có ký hiệu từ 1 đến 5). Một giảng viên có thể đảm nhiệm một hoặc nhiều lớp học
phần.
Khi bắt đầu mỗi học kì, trong thời gian quy định, giảng viên sẽ chọn học
phần giảng của mình trong học đó chia lớp học phần thành những nhóm
thực hành dựa vào sĩ số của lớp đó (ví dụ: lớp học phần mang mã CT101 ký hiệu
lớp 1 có 70 sinh viên có thể được chia 2 nhóm với 30, 40 sinh viên tương ứng với
mỗi nhóm).
Giảng viên gửi những yêu cầu về phòng và thời gian thực hành về cho cán
bộ kỹ thuật để họ sắp xếp.
Cán bộ gán các nhóm thực hành vào thời khóa biểu và chịu các ràng buộc
về số lượng nhóm thực hành với sức chứa của phòng thời gian (nếu thời gian
đã qua thì các nhóm sẽ bị khóa).
Cán bộ kỹ thuật thể thống giờ thực hành theo giảng viên hoặc theo
lớp học phần và lưu trữ dạng file Excel.
Dựa vào cách tính giờ giảng dạy thực hành ta có thể tính khối lưng giảng
dạy của giảng viên.
Bên cạnh đăng lịch thựcnh, cán bộ kỹ thuật cũng cho phép quản
phòng mượn khi giảng viên đăng ký. Bằng cách thêm các đăng mượn phòng
của giảng viên với lý do cụ thể, và cũng đăng ký như các nhóm thực hành.
Giảng viên giảng dạy thuyết của học phần nào thì thể chọn giảng
viên khác thay mình dạy thực hành cho một buổi bất kỳ.
Cuối cùng, giảng viên thể xem thời khóa biểu giảng dạy thực hành
xem các lớp học phần mình tham gia.
Cán bộ kỹ thuật có thể cập nhật các học phần trong học kỳ cũng như danh
sách giảng viên bằng tay hoặc từ file Excel. Hơn nữa cán bộ kỹ thuật chịu trách
nhiệm cập nhật phòng, quy chuẩn học niên khóa, và thời gian đăng học
phần của giảng viên.
QUẢN LÝ VIỆC SỬ DỤNG PHÒNG MÁY TÍNH KHOA CNTT&TT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUẢN LÝ VIỆC SỬ DỤNG PHÒNG MÁY TÍNH KHOA CNTT&TT - Người đăng: zozomika
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
QUẢN LÝ VIỆC SỬ DỤNG PHÒNG MÁY TÍNH KHOA CNTT&TT 9 10 201