Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị hệ thống Linux 2

Được đăng lên bởi Thanh Niên Cứng
Số trang: 151 trang   |   Lượt xem: 3615 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TÀI LIỆU ĐÀO TẠO

QUẢN TRỊ HỆ THỐNG LINUX 2

Tài liệu này được biên soạn theo tài liệu giảng dạy của Viện Linux (LPI)

HÀ NỘI 2006

GIỚI THIỆU GIẤY PHÉP CÔNG CỘNG GNU
BẢN DỊCH TIẾNG VIỆT CỦA GIẤY PHÉP CÔNG CỘNG GNU
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Giấy phép Công cộng GNU. Bản dịch này
không phải do Tổ chức Phần mềm Tự do ấn hành, và nó không quy định về mặt pháp lý các
điều khoản cho các phần mềm sử dụng giấy phép GNU GPL -- chỉ có bản tiếng Anh gốc
của GNU GPL mới có tính pháp lý. Tuy nhiên, chúng tôi hy vọng rằng bản dịch này sẽ giúp
cho những người nói tiếng Việt hiểu rõ hơn về GNU GPL.

GIẤY PHÉP CÔNG CỘNG GNU (GPL)
Giấy phép công cộng GNU
Phiên bản 2, tháng 6/1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA
Mọi người đều được phép sao chép và lưu hành bản sao nguyên bản nhưng không được
phép thay đổi nội dung của giấy phép này.

Lời nói đầu
Giấy phép sử dụng của hầu hết các phần mềm đều được đưa ra nhằm hạn chế bạn tự do
chia sẻ và thay đổi nó. Ngược lại, Giấy phép Công cộng của GNU có mục đích đảm bảo
cho bạn có thể tự do chia sẻ và thay đổi phần mềm tự do - tức là đảm bảo rằng phần mềm
đó là tự do đối với mọi người sử dụng. Giấy phép Công cộng này áp dụng cho hầu hết các
phần mềm của Tổ chức Phần mềm Tự do và cho tất cả các chương trình khác mà tác giả
cho phép sử dụng. (Đối với một số phần mềm khác của Tổ chức Phần Mềm Tự do, áp dụng
Giấy phép Công cộng Hạn chế của GNU thay cho giấy phép công cộng). Bạn cũng có thể
áp dụng nó cho các chương trình của mình.
Khi nói đến phần mềm tự do, chúng ta nói đến sự tự do sử dụng chứ không quan tâm về giá
cả. Giấy phép Công cộng của chúng tôi được thiết kế để đảm bảo rằng bạn hoàn toàn tự do
cung cấp các bản sao của phần mềm tự do (cũng như kinh doanh dịch vụ này nếu bạn
muốn), rằng bạn có thể nhận được mã nguồn nếu bạn có yêu cầu, rằng bạn có thể thay đổi
phần mềm hoặc sử dụng các thành phần của phần mềm đó cho những chương trình tự do
mới; và rằng bạn biết chắc là bạn có thể làm được những điều này.
Để bảo vệ bản quyền của bạn, chúng tôi cần đưa ra những hạn chế để ngăn chặn những ai
chối bỏ quyền của bạn, hoặc yêu cầu bạn chối bỏ quyền của mình. Những hạn chế này cũng

có nghĩa là những trách nhiệm nhất định của bạn khi cung cấp các bản sao phần mềm hoặc
khi chỉnh sửa phần mềm đó.
Ví dụ, nếu bạn cung cấp các bản sao của một chương trình, dù miễn phí hay không, bạn
phải cho người nhận tất cả các quyền mà bạn có. Bạn cũng phải...
TÀI LIU ĐÀO TO
QUN TR H THNG LINUX 2
Tài liu này được biên son theo tài liu ging dy ca Vin Linux (LPI)
HÀ NI 2006
Quản trị hệ thống Linux 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị hệ thống Linux 2 - Người đăng: Thanh Niên Cứng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
151 Vietnamese
Quản trị hệ thống Linux 2 9 10 58