Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị mạng - bài 6

Được đăng lên bởi Nguyen Duyphong
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1859 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI 6:
TẠO VÀ QUẢN LÝ THƯ
MỤC DÙNG CHUNG

Mục tiêu:
Cung cấp sinh viên kiến thức về
các loại quyền: Truy cập, tạo và
quản lý các thư mục dùng chung trên
mạng, NTFS, DFS…

I. TẠO CÁC THƯ MỤC DÙNG CHUNG
1.Chia sẻ thư mục dùng chung
Tài nguyên chia sẻ là các tài nguyên
trên mạng mà người dùng có thể truy
xuất và sử dụng thông qua mạng
Muốn chia sẻ một thư mục dùng chung
trên mạng, phải logon vào hệ thống
với vai trò người quản trị
(Administrators) hoặc là thành viên

2. Cấu hình Share Permissions
Muốn cấp quyền cho các người
dùng truy cập qua mạng thì dùng
Share Permissions
Khác với NTFS Permissions là quản
lý người dùng truy cập dưới cấp độ truy
xuất đĩa

Share Permissions, chứa danh sách
các quyền sau:
Full Control: cho phép người dùng
có toàn quyền trên thư mục chia sẻ.
Change: cho phép người dùng thay
đổi dữ liệu trên tập tin và xóa tập tin
trong thư mục chia sẻ.
Read: cho phép người dùng xem và
thi hành các tập tin trong thư mục chia
sẻ.

Muốn cấp
quyền cho
người dùng
thì
nhấp
chuột vào
nút Add

Chọn các tài khoản người
dùng và nhóm cần chọn

Cấp quyền
cho người
dùng

khóa quyền

3. Chia sẻ thư mục dùng lệnh
netshare
Chức năng: tạo, xóa và hiển thị các tài
nguyên chia sẻ
Cú pháp:
net share sharename
net share sharename=drive:path
[/users:number | /unlimited]
[/remark:"text"]

net share sharename
[/users:number | unlimited]
[/remark:"text"]
net share {sharename | drive:path}
/delete

II. QUẢN LÝ CÁC THƯ MỤC DÙNG
CHUNG
1. Xem các thư mục dùng chung:

2. Xem các phiên làm việc trên thư
mục dùng chung
Xem tất cả các người dùng đang truy
cập đến các thư mục dùng chung trên
máy tính bạn chọn mục Session

Mục Session cung cấp các thông tin
sau:
-Tên tài khoản người dùng đang kết nối
vào tài nguyên chia sẻ.
-Tên máy tính có người dùng kết nối từ
đó.
-Hệ điều hành mà máy trạm đang sử
dụng để kết nối.
-Số tập tin mà người dùng đang mở.
-Thời gian kết nối của người dùng.
-Thời gian chờ xử lý của kết nối.

3. Xem các tập tin đang mở trong
các thư mục dùng chung
Chọn mục Open Files:
-Đường dẫn và tập tin đang được mở.
-Tên tài khoản người dùng đang truy
cập tập tin đó.
-Hệ điều hành sử dụng để truy cập tập
tin.
-Trạng thái tập tin có đang bị khoá hay
không.
-Trạng thái mở sử dụng tập tin (Read
hoặc Write).

III. QUYỀN TRUY CẬP NTFS
Có hai loại hệ thống tập được
dùng cho partition và volume cục
bộ là FAT (bao gồm FAT16 và
FAT32)
FAT partition không hỗ trợ bảo mật
nội bộ
NTFS partition thì ngược lại có hỗ
trợ bảo mật

Hệ thống Windows Serve...
BÀI 6:
TẠO VÀ QUẢN LÝ THƯ
MỤC DÙNG CHUNG
Quản trị mạng - bài 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị mạng - bài 6 - Người đăng: Nguyen Duyphong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Quản trị mạng - bài 6 9 10 347