Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị mạng

Được đăng lên bởi tamquoc2a-gmail-com
Số trang: 136 trang   |   Lượt xem: 3471 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1
Sơ lược lịch sử phát triển của mạng máy tính
Vào giữa những năm 50 khi những thế hệ máy tính đầu tiên được đưa vào hoạt động
thực tế với những bóng đèn điện tử thì chúng có kích thước rất cồng kềnh và tốn nhiều năng
lượng. Hồi đó việc nhập dữ liệu vào các máy tính được thông qua các tấm bìa mà người viết
chương trình đã đục lỗ sẵn. Mỗi tấm bìa tương đương với một dòng lệnh mà mỗi một cột của
nó có chứa tất cả các ký tự cần thiết mà người viết chương trình phải đục lỗ vào ký tự mình lựa
chọn. Các tấm bìa được đưa vào một "thiết bị" gọi là thiết bị đọc bìa mà qua đó các thông tin
được đưa vào máy tính (hay còn gọi là trung tâm xử lý) và sau khi tính toán kết quả sẽ được
đưa ra máy in. Như vậy các thiết bị đọc bìa và máy in được thể hiện như các thiết bị vào ra
(I/O) đối với máy tính. Sau một thời gian các thế hệ máy mới được đưa vào hoạt động trong đó
một máy tính trung tâm có thể được nối với nhiều thiết bị vào ra (I/O) mà qua đó nó có thể thực
hiện liên tục hết chương trình này đến chương trình khác.
Cùng với sự phát triển của những ứng dụng trên máy tính các phương pháp nâng cao
khả năng giao tiếp với máy tính trung tâm cũng đã được đầu tư nghiên cứu rất nhiều. Vào giữa
những năm 60 một số nhà chế tạo máy tính đã nghiên cứu thành công những thiết bị truy cập
từ xa tới máy tính của họ. Một trong những phương pháp thâm nhập từ xa được thực hiện
bằng việc cài đặt một thiết bị đầu cuối ở một vị trí cách xa trung tâm tính toán, thiết bị đầu cuối
này được liên kết với trung tâm bằng việc sử dụng đường dây điện thoại và với hai thiết bị xử lý
tín hiệu (thường gọi là Modem) gắn ở hai đầu và tín hiệu được truyền thay vì trực tiếp thì thông
qua dây điện thoại.

Hình 1.1. Mô hình truyền dữ liệu từ xa đầu tiên
Những dạng đầu tiên của thiết bị đầu cuối bao gồm máy đọc bìa, máy in, thiết bị xử lý
tín hiệu, các thiết bị cảm nhận. Việc liên kết từ xa đó có thể thực hiên thông qua những vùng
khác nhau và đó là những dạng đầu tiên của hệ thống mạng.

1

Trong lúc đưa ra giới thiệu những thiết bị đầu cuối từ xa, các nhà khoa học đã triển khai
một loạt những thiết bị điều khiển, những thiết bị đầu cuối đặc biệt cho phép người sử dụng
nâng cao được khả năng tương tác với máy tính. Một trong những sản phẩm quan trọng đó là
hệ thống thiết bị đầu cuối 3270 của IBM. Hệ thống đó bao gồm các màn hình, các hệ thống điều
khiển, các thiết bị truyền thông được liên kết với các trung tâm tính toán. Hệ thống 3270 được
giới thiệu vào năm 1971 và được sử dụng dùng để mở rộng khả ...
Chương 1
Sơ lược lịch sử phát triển của mạng máy tính
Vào giữa những năm 50 khi những thế hệ máy tính đầu tiên được đưa vào hoạt động
thực tế với những ng đèn điện tử thì chúng ch thước rất cồng kềnh tốn nhiều năng
lượng. Hồi đó việc nhập dữ liệu vào các máy tính được thông qua các tấma người viết
chương trình đã đục lỗ sẵn. Mỗi tấm bìa tương đương với một dòng lnh mà mỗi một cột của
nó có chứa tất cả các ký tự cần thiết mà người viết chương trình phải đục lỗ vào ký tự mình lựa
chọn. Các tấm bìa được đưa vào một "thiết bị" gọi thiết bị đọc bìa qua đó các thông tin
được đưa vào máy tính (hay còn gọi trung tâm xử lý) và sau khi tính toán kết quả sẽ được
đưa ra máy in. Như vậy các thiết bị đọc bìa máy in được thể hiện như các thiết bị vào ra
(I/O) đối với máy tính. Sau một thời gian các thế hệ máy mới được đưa vào hoạt động trong đó
một máy tính trung tâm có thể được nối với nhiều thiết bị vào ra (I/O) mà qua đó nó có thể thực
hiện liên tục hết chương trình này đến chương trình khác.
Cùng với sự phát triển của những ứng dụng trên máy tính các phương phápng cao
khả năng giao tiếp với máy tính trung tâm cũng đã được đầu tư nghiên cứu rất nhiều. Vào giữa
những năm 60 một số nhà chế tạo máy tính đã nghiên cứu thành công những thiết bị truy cập
từ xa tới máy tính của họ. Một trong những phương pháp thâm nhập từ xa được thực hiện
bằng việc cài đặt một thiết bị đầu cuối một vị trí cách xa trung tâm tính toán, thiết bị đầu cuối
này được liên kết với trung tâm bằng việc sử dụng đường dây điện thoại và với hai thiết bị xử lý
tín hiệu (thường gọi là Modem) gắn ở hai đầu và tín hiệu được truyền thay vì trực tiếp thì thông
qua dây điện thoại.
Hình 1.1. Mô hình truyền dữ liệu từ xa đầu tiên
Những dạng đầu tiên của thiết bị đầu cuối bao gồm máy đọc bìa, máy in, thiết b xử
tín hiệu, các thiết bị cảm nhận. Việc liên kết từ xa đó thể thực hiên thông qua những vùng
khác nhau và đó là những dạng đầu tiên của hệ thống mạng.
1
Quản trị mạng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị mạng - Người đăng: tamquoc2a-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
136 Vietnamese
Quản trị mạng 9 10 573