Ktl-icon-tai-lieu

QUẢN TRỊ TRÊN WINDOWS SERVER 2008

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 316 lần   |   Lượt tải: 1 lần
QUẢN TRỊ TRÊN
WINDOWS SERVER 2008
Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Văn Phác
Sinh viên thực hiện : Lê Bích Hằng
Trần Thế Linh
Phan Thúy An
Vũ Đình Bắc
Thời gian thực hiện : từ 23/11 đến 25/12

Quản trị trên Windows Server 2008

1

Nội dung thực hiện
Chương 1: Tổng quan về windows server 2008
1. Giới thiệu về Windows server 2008
2. Các tính năng của Windows server 2008
3. Một số tính năng mới của Windows Server 2008
4. Các lợi ích của Windows server 2008
5. Các phiên bản windows server 2008
Chương 2: Cấu hình cài đặt các dịch vụ mạng windows server 2008
1. Cài đặt và cấu hình máy chủ windows server 2008
2. Cài đặt máy chủ quản trị miền Domain Controller
3. Cấu hình máy chủ DHCP.
4. Cấu hình máy chủ bảo vệ truy cập mạng.
5. Cấu hình máy chủ định tuyến và truy cập từ xa.
6. Cài đặt và cấu hình hệ thống quản lý tài nguyên phân tán (DFS).
Chương 3: Quản trị hệ thống trên Windows server 2008
1. Sử dụng công cụ quản trị Server Manager trên Windows Server 2008
2. Tài khoản người dùng, tài khoản máy tính, nhóm và đơn vị tổ chức
3. Quản trị môi trường làm việc người dùng, máy tính sử dụng chính sách nhóm
4. Quản lý và cấp phép quyền truy cập tài nguyên

Quản trị trên Windows Server 2008

2

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ WINDOWS
SERVER 2008
1.1- Giới thiệu về Windows Server 2008
- Microsoft Windows Server 2008 là hệ điều hành máy chủ windows thế hệ
tiếp theo của hãng Microsoft.
- Các tính năng được cải thiện mạnh mẽ so với phiên bản 2003:
- an toàn bảo mật.
- truy cập ứng dụng từ xa.
- Quản lý server tập trung.
- Các công cụ giám sát hiệu năng và độ tin cậy.
- Failover clustering và hệ thống file.
==> Hỗ trợ trong việc kiểm soát một cách tối ưu hạ tầng máy chủ, đồng
thời tạo nên một môi trường máy chủ an toàn, tin cậy và hiệu quả hơn
trước rất nhiều.

Quản trị trên Windows Server 2008

3

1.2.1 Các tính năng của Windows
Server 2008
- Active Directory : được mở rộng với các dịch vị nhận dạng, chứng thực và quản lý
quyền.
- Terminal Services :
+ Chia sẻ ứng dụng đơn qua kết nối mạng.
+ Client có thể kết nối RDP qua HTTPS, không cần khởi tạo phiên VPN trước.
+ Admin có thể cung cấp truy nhập vào Terminal Services Sessions qua giao
diện Web.
- Windows PowerShell: được thiết kế dành cho quản trị viên IT, có thể sử dụng
trong lệnh cmd.exe hoặc Windows Scripting Host, hỗ trợ khả năng lam việc với
các thành phần hệ thống.
- Self-Healing NTFS: hệ thống NTFS tự sửa lỗi trên vùng dữ liệu bị lỗi, không cần
toàn bộ ổ đĩa phải ngừng làm việc.
- Hyper - V: là hệ thống ảo hóa cho phép tạo ra ...
Qu n tr trên Windows Server 2008 1
QU N TR TRÊN
WINDOWS SERVER 2008
Giáo viên h ng d n: Nguy n Văn Phácướ
Sinh viên th c hi n : Lê Bích H ng
Tr n Th Linh ế
Phan Thúy An
Vũ Đình B c
Th i gian th c hi n : t 23/11 đ n 25/12 ế
QUẢN TRỊ TRÊN WINDOWS SERVER 2008 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUẢN TRỊ TRÊN WINDOWS SERVER 2008 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
QUẢN TRỊ TRÊN WINDOWS SERVER 2008 9 10 78