Ktl-icon-tai-lieu

Quang báo điều khiển qua internet

Được đăng lên bởi TzaiMink
Số trang: 120 trang   |   Lượt xem: 1060 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Quang Báo Điều Khiển Qua Internet
Trung

GVHD:Trương Quang

PHẦN NỘI DUNG

Đồ Án Tốt Nghiệp Khóa 2007-2010

Trang 2

Quang Báo Điều Khiển Qua Internet
Trung

GVHD:Trương Quang

CHƯƠNG DẪN NHẬP
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ:
Thông tin liên lạc là vấn đề được quan tâm trong xã hội. Ngay từ ngày xưa, con
người đã biết vận dụng những gì đã có sẵn để truyền tin như lửa, âm thanh, các dấu
hiệu…
Ngày nay, với sự phát triển của xã hội thì ngày càng có nhiều cách tiếp cận với
những thông tin mới. Ta có thể biết được thông tin qua báo chí, truyền hình, mạng
internet, qua các pano, áp phích… Thông tin cần phải được truyền đi nhanh chóng,
kịp thời và phổ biến rộng rãi trong toàn xã hội. Và việc thu thập thông tin kịp thời,
chính xác là yếu tố hết sức quan trọng trong sự thành công của mọi lĩnh vực. Các
thiết bị tự động được điều khiển từ xa qua một thiết bị chủ hoặc được điều khiển
trực tiếp qua hệ thống máy tính.
Việc sử dụng vi điều khiển để điều khiển hiển thị có rất nhiều ưu điểm mà các
phương pháp truyền thống như panô, áp phích không có được như việc điều chỉnh
thông tin một cách nhanh chóng bằng cách thay đổi chương trình. Với những lý do
trên, nhóm thực hiện đề tài đưa ra một cách thức nữa phục vụ thông tin là dùng
quang báo. Nội dung nghiên cứu của đề tài chính là tạo ra một bảng quang báo
ứng dụng trong việc hiển thị thong tin ở các nơi công cộng như công ty, nhà xưởng,
nhà ga…
Thế giới ngày càng phát triển thì lĩnh vực điều khiển cần phải được mở rộng
hơn. Việc ứng dụng mạng truyền thông công nghiệp vào sản xuất mang lại nhiều
thuận lợi cho xã hội loài người, thông tin được cập nhật nhanh chóng và được điều
khiển một cách chính xác.

Đồ Án Tốt Nghiệp Khóa 2007-2010

Trang 3

Quang Báo Điều Khiển Qua Internet
Trung

GVHD:Trương Quang

1.2 TẦM QUAN TRỌNG CỦA ĐỀ TÀI
Quang báo ngày nay đã được đưa vào sử dụng ở rất nhiều lĩnh vực khác nhau
như: truyền thông, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, thông báo tin tức (thay cho các
bản tin bằng giấy…). Đề tài có một vị trí quan trọng trong những ứng dụng đòi hỏi
cần hiển thị thông tin cập nhật từ internet. lượng thông tin thay đổi liên tục mà các
phương pháp khác không thể thực hiện được hoặc quá tốn kém.
Xuất phát từ những lợi ích trên, nhóm thực hiện đề tài sẽ thiết kế và thi công mô
hình một bảng quang báo có khả năng giao tiếp internet, thân thiện với người sử
dụng, và sẽ được hiển thị trên bảng quang báo điều khiển từ xa qua internet.
1.3 NỘI DUNG ĐỀ TÀI:
Với khoảng thời gian thực hiện đề tài 4 tuần, nhóm đã thảo luận và chọn nội...
Quang Báo Điều Khiển Qua Internet GVHD:Trương Quang
Trung

Đồ Án Tốt Nghiệp Khóa 2007-2010 Trang 2
Quang báo điều khiển qua internet - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quang báo điều khiển qua internet - Người đăng: TzaiMink
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
120 Vietnamese
Quang báo điều khiển qua internet 9 10 310