Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình làm SEO

Được đăng lên bởi dinhtung0806
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 343 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Quy trình làm SEO
I. Tổng quan
+ Onpage:
- Website đã index
- Phân tích từ khóa cần seo
- Phân tích đối thủ
- Viết bài landing page
- Tối ưu hóa on page: cấu trúc, nội dung
+ Off page:
- Quảng bá website-> theo dõi
- Xây dựng backlink gồm: link wheel và link pyramid
II. Phân tích
1) Index là gì?
Index là SE (search engine optimization) lưu thông tin dữ liệu web vào database của
google
Cách kiểm tra index: google->site:<domain/url>
+ index tự nhiên
- Index: tự nhiên, scandal, giới thiệu backlink
+ index dùng tool
- Ping SE: submit url, pinggoogle.com; Social Bookmarking: linkhay.com
2) Phân tích từ khóa:
- xác định đối tượng khách hàng: vùng miền, độ tuổi, giới tính, sở thích…
- sản phẩm dịch vụ chủ lực: thị trường ngách
- Phương pháp khảo sát từ khóa: con người, google: số lượt tìm kiếm(có người tìm, ko ai
tìm), gợi ý, keyword tool, google search box, webmaster, analytics, ubersuggest.org, đối
thủ.
- Phân loại nhóm từ khóa: tên sp, dịch vụ, tên chủng loại, từ khóa dài: tính từ, địa danh;
ngách, từ khóa sai chính tả, từ thay thế, biên dịch, thương hiệu


lưu ý: khi chọn từ khóa phải biết mong muốn cái gi: sp, dịch vụ, vùng miền, ko
dùng từ chuyên môn chỉ chọn từ bình dân, dài, ngách, thống kê doanh nghiệp
maketing

- SEO tool:
- Tool quản lý: - Moz.com(SEOmoz) 99$/tháng; - SEO powersuite; - Cut rank;
Free Monitor Google
- Plugin & Browser: SEO quake, SEO book.com, SEO Majcctis, SEO Moz:
moz.com
- Phần mềm spam, spin
- Chỉ số sức mạnh: - PR: N/A chưa phân loại, bị phạt, 0->10
- Trust Rank:

-

Moz: PA: Page Authonty, DA: Domain Authorty, 100 điểm

3) Phân tích đối thủ:
- Domain: tên miền từ khóa
o Sup từ khóa
o URL chứa từ khóa
o PR
o Độ tuổi
o Root domain
o .edu, .gov lợi thế
-

Nội dung:
tiêu đề: trùng từ khóa, chứa từ khóa, nhiều tk có dấu phân cách: -, /,, span
từ khóa, ko dấu…
o Mô tả(snippet): một câu hoàn chỉnh, spam, đặt biệt:có hình, *,.
o Chi tiết: chó đốm, item menu từ khóa, link lien kết…
o Khác: báo điện tử, rao vặt, kênh hỏi d9ap1yahoo, gg…
o Backlink

4) Viết bài landing page
+ Các yếu tố từ khóa:
- Sự nổi bật: in đậm, in nghiêng<i>, gạch dưới(<u>), vị trí: đầu câu, đầu đoạn
- Mật độ từ khóa: MĐ = [[(số từ trong TK) x số lần xuất hiện] x 100%]/ tổng từ
khóa: phần mền( search status, density)
- Tiệm cận từ khóa: chứa lẫn nhau, ghép
+ Trùng lấp nội dung: bản quyền tác giả: DMCA
5) Tối ưu hóa on page:
- thẻ <title>: title khác nhau ở mổi landing page, số từ khoảng 15 từ, cách thể
hiện: sock, tò mò
- tiêu đề: trùng thẻ title,nên nằm trong thẻ h1...
Quy trình làm SEO
I. Tổng quan
+ Onpage:
- Website đã index
- Phân tích từ khóa cần seo
- Phân tích đối thủ
- Viết bài landing page
- Tối ưu hóa on page: cấu trúc, nội dung
+ Off page:
- Quảng bá website-> theo dõi
- Xây dựng backlink gồm: link wheel và link pyramid
II. Phân tích
1) Index là gì?
Index là SE (search engine optimization) lưu thông tin dữ liệu web vào database của
google
Cách kiểm tra index: google->site:<domain/url>
+ index tự nhiên
- Index: tự nhiên, scandal, giới thiệu backlink
+ index dùng tool
- Ping SE: submit url, pinggoogle.com; Social Bookmarking: linkhay.com
2) Phân tích từ khóa:
- xác định đối tượng khách hàng: vùng miền, độ tuổi, giới tính, sở thích…
- sản phẩm dịch vụ chủ lực: thị trường ngách
- Phương pháp khảo sát từ khóa: con người, google: số lượt tìm kiếm(có người tìm, ko ai
tìm), gợi ý, keyword tool, google search box, webmaster, analytics, ubersuggest.org, đối
thủ.
- Phân loại nhóm từ khóa: tên sp, dịch vụ, tên chủng loại, từ khóa dài: tính từ, địa danh;
ngách, từ khóa sai chính tả, từ thay thế, biên dịch, thương hiệu
lưu ý: khi chọn từ khóa phải biết mong muốn cái gi: sp, dịch vụ, vùng miền, ko
dùng từ chuyên môn chỉ chọn từ bình dân, dài, ngách, thống kê doanh nghiệp
maketing
- SEO tool:
- Tool quản lý: - Moz.com(SEOmoz) 99$/tháng; - SEO powersuite; - Cut rank;
Free Monitor Google
- Plugin & Browser: SEO quake, SEO book.com, SEO Majcctis, SEO Moz:
moz.com
- Phần mềm spam, spin
- Chỉ số sức mạnh: - PR: N/A chưa phân loại, bị phạt, 0->10
- Trust Rank:
Quy trình làm SEO - Trang 2
Quy trình làm SEO - Người đăng: dinhtung0806
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Quy trình làm SEO 9 10 249