Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình thay đổi địa chỉ mail outlook Express

Được đăng lên bởi trankhaihoang2004
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 933 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Qui trình thay đổi địa chỉ mail outlook Express:
- Vào mail outlook Express chọn Accounts ..

- Chọn tap Mail, tap add chọn mail (hình vẽ đính kèm)

- Trên bảng Display nam: thay đổi tên đuôi cũ abc@detvaippf.com thành
abc@phongphufabric.com sau đó bấm next
- Tiếp tục trên bảng E-mail address: thay đổi tên đuôi cũ abc@detvaippf.com thành
abc@phongphufabric.com sau đó bấm next
- Tiếp tục bảng Email Sever Names:
+ Tại dòng Incoming mail (pop3, IMAP or HTTP) Sever bấm số 42.117.6.186
+ Tại dòng Outgoing mail (SMTP) Sever bấm số 42.117.6.186 tiếp tục bấm Next.

- Tại bảng Internet Mail logon:
+ Tại dòng Account name: abc@phongphufabric.com
+ Tại dòng Pasword bấm 123456 tiếp tục bấm next hoàn thành

Bấm Finish
Sau khi hoàn tất quá trình cài đặt sẽ ra bảng:

Chọn nút Properties

- Tại bảng 42.117.6.186 thay đổi tên thành: abc@phongphufabric.com
Sau đó bấm Apply trước và ok

Chú ý khi nhận mail: bấm vào nút Send/Recv sau đó chọn mail mới để nhận mail

Sau khi đã hoàn tất mail mới xong nếu có thay đổi password thì vào trang web:
phongphufabric.com/mail
+ Tại dòng Name: bấm ….@phongphufabric.com. Sau đó bấm nút change

Tại bảng: Tại dòng Emai address nhập địa chỉ mail mới
+ Tại dòng oid Password nhập password cũ
+ Tại dòng New Password và Re-Type password nhập password mới
Sau đó bấm nút change Password

Lưu ý: sau khi thay đổi password xong thì vào outlook thay đổi lại password mới
bằng cách như sau:
- Tại Tools chọn Account

Tại mai mới:
+ Chọn Propeties

+ Chọn tap Servers, sau đó bấm password mới apply, ok hoàn tất
+

...
Qui trình thay đổi địa chỉ mail outlook Express:
- Vào mail outlook Express chọn Accounts ..
-
- Chọn tap Mail, tap add chọn mail (hình vẽ đính kèm)
Quy trình thay đổi địa chỉ mail outlook Express - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy trình thay đổi địa chỉ mail outlook Express - Người đăng: trankhaihoang2004
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Quy trình thay đổi địa chỉ mail outlook Express 9 10 717