Ktl-icon-tai-lieu

QUY TRÌNH THIẾT KẾ Website

Được đăng lên bởi Sakura Spicor
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 292 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÁO DỤC VÀ TIN HỌC
LỐI ĐI XANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------

QUY TRÌNH THIẾT KẾ WEBSITE
Trong quá trình thiết kế website, Blueway và khách hàng sẽ tuân thủ theo quy trình sau:
Giai đoạn 1: Thu thập thông tin khách hàng
-

Tìm hiểu yêu cầu thực tế của khách hàng (sử dụng Bảng yêu cầu thiết kế).

-

Xác nhận các yêu cầu và thông tin của khách hàng để đảm bảo Blueway hiểu chính xác
khách hàng.

Giai đoạn 2: Phân tích yêu cầu
-

Dựa vào những thông tin và yêu cầu thiết kế của khách hàng, Blueway sẽ phân tích rõ
rang mục đính, yêu cầu và nguyện vọng của khách hàng.

-

Blueway đưa ra bảng báo giá chi tiết và 2 bên tiến hành kí kết hợp đồng.

-

Blueway lên kế hoạch thực hiện dự án và gửi cho khách hàng để khách hàng kiểm tra tiến
độ dự án.

Giai đoạn 3: Thiết kế
-

Blueaway tiến hành thiết kế bố cục (prototype). Khách hàng xem, yêu cầu thay đổi, bổ
sung cho đến khi hài lòng (Duyệt lần 1).

-

Blueway dựa trên bố cục đã được duyệt, tiến hành thiết kế trên Photoshop và Flash.
Khách hàng xem, kiểm tra tính thẩm mĩ và thống nhất (Duyệt lần 2).

-

Nếu mẫu thiết kế có sử dụng hình ảnh bên ngoài, Blueway sẽ cùng khách hàng tìm kiếm
hình ảnh phù hợp nhất.

Công ty Cổ Phần Giáo Dục & Tin Học Lối Đi Xanh

Blueway Education JSC

Tel. +84 8 66 60 68 65

43 Vĩnh Nam - Phường 11 - Quận 8 - Tp HCMEmail. contact@blueway.vn

2

Giai đoạn 4: Xây dựng hệ thống
-

Xử lý giao diện Photoshop thành trang web HTML và CSS.

-

Xây dụng cơ sở dữ liệu dựa trên thiết kế.

-

Lập trình chức năng, tương tác và lắp ghép vào trang web HTML và Flash.

Giai đoạn 5: Kiểm thử website
-

Nhập dữ liệu mẫu.

-

Upload website demo lên internet để khách hàng kiểm tra lỗi, độ chính xác của chức
năng, trình tự hoạt động của website.

-

Blueway chỉnh sửa những lỗi phát sinh để đảm bảo website không sai lệch với thiết kế.

-

Thời gian kiểm thử tối đa 01 tuần.

Giai đoạn 6: Nghiệm thu và bàn giao
-

Sau giai đoạn kiểm thử website, khách hàng nghiệm thu chất lượng của dự án.

-

Blueway bàn giao cho khách hàng những nội dung:
o Source code và tài liệu hướng dẫn sử dụng (trong đĩa CD mã nguồn).
o 01 buổi hướng dẫn khách hàng quản trị website một cách hiệu quả.

Giai đoạn 7: Bảo hành
-

Blueway theo dõi và chỉnh sửa các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng webstie.

-

Blueway cam kết trong giai đoạn bảo hành, website của khách hàng hoạt động ổn định và
hiệu quả.

Hi vọng có được sự hợp tác tốt với khách hàn...
1
43 Vĩnh Nam - Phường 11 - Quận 8 - Tp HCM
Tel. +84 8 66 60 68 65
Email. contact@blueway.vn
http://www.blueway.vn
Blueway Education JSC
Công ty Cổ Phần Giáo Dục & Tin Học Lối Đi Xanh
CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
GIÁO DỤC VÀ TIN HỌC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LỐI ĐI XANH ----------------
QUY TRÌNH THIẾT KẾ WEBSITE
Trong quá trình thiết kế website, Blueway và khách hàng sẽ tuân thủ theo quy trình sau:
Giai đoạn 1: Thu thập thông tin khách hàng
- Tìm hiểu yêu cầu thực tế của khách hàng (sử dụng Bảng yêu cầu thiết kế).
- Xác nhận các u cầu và thông tin của khách hàng để đảm bảo Blueway hiểu chính xác
khách hàng.
Giai đoạn 2: Phân tích yêu cầu
- Dựa vào những thông tin u cầu thiết kế của khách hàng, Blueway sẽ phân tích
rang mục đính, yêu cầu và nguyện vọng của khách hàng.
- Blueway đưa ra bảng báo giá chi tiết và 2 bên tiến hành kí kết hợp đồng.
- Blueway lên kế hoạch thực hiện dự án và gửi cho khách hàng để khách hàng kiểm tra tiến
độ dự án.
Giai đoạn 3: Thiết kế
- Blueaway tiến hành thiết kế bố cục (prototype). Khách hàng xem, yêu cầu thay đổi, bổ
sung cho đến khi hài lòng (Duyệt lần 1).
- Blueway dựa trên bố cục đã được duyệt, tiến hành thiết kế trên Photoshop và Flash.
Khách hàng xem, kiểm tra tính thẩm mĩ và thống nhất (Duyệt lần 2).
- Nếu mẫu thiết kế sử dụng hình ảnh bên ngoài, Blueway sẽ cùng khách hàng tìm kiếm
hình ảnh phù hợp nhất.
QUY TRÌNH THIẾT KẾ Website - Trang 2
QUY TRÌNH THIẾT KẾ Website - Người đăng: Sakura Spicor
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
QUY TRÌNH THIẾT KẾ Website 9 10 151