Ktl-icon-tai-lieu

Sách photoshop CS3

Được đăng lên bởi acommodation
Số trang: 117 trang   |   Lượt xem: 5152 lần   |   Lượt tải: 9 lần
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/
TRẦN THỊ THU THỦY

HƯỚNG DẪN HỌC

ADOBE
®

PHOTOSHOP®
CS3

NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP ĐỒNG NAI
5

tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/
CHƯƠNG I
LÀM QUEN VỚI PHOTOSHOP
BÀI 1. TỔNG QUAN VỀ ADOBE PHOTOSHOP CS3
1. Gới thiệu Adobe Photoshop CS3
Hẳn bạn sẽ không xa lạ gì với phần mềm Photoshop. Phiên bản CS3 là
tiếp nối của phiên bản Photoshop CS2. Với nhiều công cụ được xem là khá
nổi bật, hỗ trợ nhiều nhất trong việc xử lý ảnh số sao cho hoàn hảo và
chất lượng tốt nhất. Nếu bạn là người thích khám phá phiên bản mới thì
Photoshop CS3 cũng rất đáng để cho bạn sử dụng.
CS3 sẽ cho bạn một số công cụ mới, chẳng hạn:
+ Thông qua Filter –––> Convert for Smart Filters, bạn có thể sử dụng
các Smart Object trên các layer một cách thuận tiện và nhanh chóng. Hơn
nữa, việc thiết lập các smart filter sẽ cho bạn một hiệu ứng đẹp trên hình
ảnh được xử lý.
+ Với công cụ Quick Selection. Bạn sẽ chọn nhanh một vùng ảnh để xử lý.
Các hình ảnh sẽ được Photoshop CS3 phân tích tự động nên dễ dàng cho
bạn tinh chỉnh thông qua phím W.
+ Tính năng “Auto–Align Layers" and "Auto–Blend Layers” hỗ trợ cho
bạn tự động thao tác trên các layer một cách nhanh chóng.
+ Tính năng Black and White conversion cho bạn chuyển đổi qua lại
nhanh chóng và đơn giản thông qua thiết lập, phân tích trước khi thực
hiện.
2. Những khái niệm cơ bản trong Photoshop
+ Điểm ảnh (pixel – px):
Là những phần tử hình vuông cấu tạo nên file ảnh. Nói cách khác một file
ảnh là tập hợp của nhiều điểm ảnh, số lượng và độ lớn của các điểm ảnh
trong file ảnh phụ thuộc vào độ phân giải của file đó.
+ Độ phân giải (Resolution–pixel/inch,dpi):
Là số
VD: độ
Có thể
px lớn,

6

lượng điểm ảnh trên 1 đơn vị dài (thường dùng inch).
phân giải của ảnh bằng 80 (nghĩa là 80 điểm ảnh trên 1 inch dài)
nói nếu độ phân giải thấp thì số lượng điểm ảnh ít, diện tích của
hình ảnh sẽ không được rõ nét.

tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/
+ Vùng chọn (selection):
Là vùng ảnh được giới hạn bằng đường biên và nét đứt được dùng để
khoanh vùng xử lí riêng. Mọi thao tác xử lí hình ảnh chỉ có tác dụng bên
trong vùng chọn.
+ Layer: Là lớp ảnh, trong 1 layer chứa các vùng có điểm ảnh hoặ...
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/
5
TRAÀN THÒ THU THUÛY
HÖÔÙNG DAÃN HOÏC
ADOBE
® PHOTOSHOP®
CS3
NHAØ XUAÁT BAÛN TOÅNG HÔÏP ÑOÀNG NAI
Sách photoshop CS3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sách photoshop CS3 - Người đăng: acommodation
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
117 Vietnamese
Sách photoshop CS3 9 10 388