Ktl-icon-tai-lieu

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Được đăng lên bởi hoathuytinh-k29c
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 786 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Sáng kiến kinh nghiệm
CÁC BƯỚC GIẢI MỘT BÀI TOÁN PASCAL TRÊN MÁY VI TÍNH
A ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lý do
Hiện nay nước ta cũng như các nước trên thế giới đang cạnh tranh về
nghành công nghệ chế tạo máy cũng như các sản phần phần mềm giúp ích cho
con người trên mọi lĩnh vực. Vậy làm thế nào để làm được điều đó: nhờ vào
ngành công nghệ thông tin. Ngày xa xưa con người không biết đọc, không biết
viết đó là một nỗi khỗ vô cùng, còn ngày nay con người không biết sử dụng máy
vi tính thì coi như là không biết đọc, không biết viết. Vậy khi biết sử dụng máy
vi tính rồi chúng ta sẽ làm gì hay chỉ ngồi chơi điện tử, các trò giải trí, soạn thảo
các bài văn bản mà thôi?
Là một giáo viên tin học một trong các mục tiêu khi đưa tin học vào
trường học là nhằm giúp học sinh không chỉ biết soạn thảo mà còn phải có khả
năng phân tích, tổng hợp, trừu tượng hoá, khái quát hoá vấn đề và đặc biệt là
phát triển tư duy, sáng tạo. Những năm qua môn tin học ở THCS chưa có sách
giáo khoa cụ thể hướng dẫn cho học sinh về cách phân tích lập trình. Vì vậy học
sinh chưa có tính độc lập sáng tạo mà phải nhờ vào giáo viên rất nhiều. Nhưng
năm nay đã có sách giáo khoa hướng dẫn cho học sinh cụ thể qui trình lập trình
như thế nào.Vì thế mà tôi sẽ hướng cho học sinh lớp 8 cách để trở thành một
nhà lập trình thì cần phải nắm bước cơ bản nào?
2. Cơ sở thực tiễn
Trong quá trình dạy tôi nhận thấy ở các em học sinh. Mới đầu các em
cũng rất sợ khi thấy giải một bài toán ở ngoài thì đơn giản và chỉ trong vòng vài
giây có thể nhẩm ra kết quả. Còn ở trong lập trình cũng bài toán đó mà phải làm
đến hàng chục phút mà lại có thể cho kết quả sai. Song bằng những tâm huyết
của mình và cũng như sự yêu thích của học sinh. Nhất là năm nay nghành giáo
dục có phát động phong trào giải toán trên mạng. Điều đó đã thúc đẩy tôi rất
nhiều trong việc dạy học là làm sao đưa ra được cho các em sự đam mê và phát
triển tài năng của học sinh trong việc đào tạo nhân tài cho đất nước.
Ngôn ngữ lập trình PASCAL là một phần mềm có cấu trúc và rất được
nhiều độc giả quan tâm và cũng chính đó cũng có nhiều cuốn sách do nhiều tác
giả viết. Song với bản thân tôi khi lựa chọn viết đề tài này là muốn đưa ra “CÁC
BƯỚC GIẢI MỘT BÀI TOÁN TRÊN MÁY VI TÍNH sử dụng bằng ngôn
ngữ lập trình pascal.

Trường THCS Trần Quang Diệu

1

Gv: Võ Minh Đức

Sáng kiến kinh nghiệm
B- GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ
Phương pháp cơ bản giải các bài toán trong tin học không chỉ dùng để
giải một bài toán cụ thể mà còn giải 1 lớp các bài toán cụ thể thuộc cùng một
loại. Bài t...
Sáng kiến kinh nghiệm
CÁC BƯỚC GIẢI MỘT BÀI TOÁN PASCAL TRÊN MÁY VI TÍNH
A ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lý do
Hiện nay nước ta cũng như các nước trên thế giới đang cạnh tranh về
nghành công nghệ chế tạo máy cũng như các sản phần phần mềm giúp ích cho
con người trên mọi lĩnh vực. Vậy làm thế nào để làm được điều đó: nhờ vào
ngành công nghệ thông tin. Ngày xa xưa con người không biết đọc, không biết
viết đó là một nỗi khỗ vô cùng, còn ngày nay con người không biết sử dụng máy
vi tính thì coi như không biết đọc, không biết viết. Vậy khi biết sử dụng máy
vi tính rồi chúng ta sẽ làm hay chỉ ngồi chơi điện tử, các trò giải trí, soạn thảo
các bài văn bản mà thôi?
một giáo viên tin học một trong các mục tiêu khi đưa tin học vào
trường học nhằm giúp học sinh không chỉ biết soạn thảo còn phải khả
năng phân ch, tổng hợp, trừu tượng hoá, khái quát hoá vấn đề và đặc biệt
phát triển tư duy, sáng tạo. Những năm qua môn tin học THCS chưa sách
giáo khoa cụ thể hướng dẫn cho học sinh về cách phân tích lập trình. vậy học
sinh chưa tính độc lập sáng tạo mà phải nhờ vào giáo viên rất nhiều. Nhưng
năm nay đã sách giáo khoa hướng dẫn cho học sinh cụ thể qui trình lập trình
như thế nào.Vì thế i sẽ ng cho học sinh lớp 8 cách để trở thành một
nhà lập trình thì cần phải nắm bước cơ bản nào?
2. Cơ sở thực tiễn
Trong quá trình dy tôi nhận thy các em học sinh. Mới đầu các em
cũng rất sợ khi thấy giải mộti toán ngoài thì đơn giản chỉ trong vòng vài
giây có thể nhẩm ra kết quả. Còn ở trong lập trình cũng bài toán đó mà phải làm
đến hàng chục phút lại thể cho kết quả sai. Song bằng những tâm huyết
của mình cũng như s yêu thích của học sinh. Nhất năm nay nghành giáo
dục phát động phong trào giải toán trên mạng. Điều đó đã thúc đẩy tôi rất
nhiều trong việc dạy học là làm sao đưa ra được cho các em sự đam mêphát
triển tài năng của học sinh trong việc đào tạo nhân tài cho đất nước.
Ngôn ngữ lập trình PASCAL một phần mềm cấu trúc rất được
nhiều độc giả quan tâm cũng chính đó cũng nhiều cuốn sách do nhiều tác
giả viết. Song với bản thân tôi khi lựa chọn viết đề tài này là muốn đưa raCÁC
BƯỚC GIẢI MỘT BÀI TOÁN TRÊN MÁY VI TÍNH sử dụng bằng ngôn
ngữ lập trình pascal.
Trường THCS Trần Quang Diệu Gv: Võ Minh Đức
1
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM - Người đăng: hoathuytinh-k29c
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 9 10 942