Ktl-icon-tai-lieu

sáng kiến kinh nghiệm tin 7

Được đăng lên bởi longlangtu2013
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 772 lần   |   Lượt tải: 2 lần
A. MỞ ĐẦU
I.

LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Hiện nay ngành giáo dục của chúng ta đang đổi mới theo xu hướng

của thời đại. Cùng với sự bùng nổ của khoa học kỹ thuật thì công nghệ thông tin
cũng góp phần quan trọng không kém trong việc phát triển kinh tế nước nhà. Trước
tình hình đó Đảng và Nhà nước ta đã kịp thời đưa bộ môn Tin học vào giảng dạy ở
các trường THCS trong cả nước như một bộ môn bắt buộc thay vì là môn học tự
chọn như trước đây. Đây là môn học tuy không phải là mới đối với tất cả học sinh,
một số em có điều kiện đã được làm quen với công nghệ thông tin thông qua các
trung tâm Tin học nhưng phần lớn là chưa có phương pháp học tích cực, giáo viên
cũng gặp ít nhiều khó khăn trong việc giảng dạy bộ môn mới. Chính vì vậy cần có
phương pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Sách Tin học dành cho Trung
Học Cơ Sở, quyển 2 của Bộ Giáo Dục biên soạn nhằm phục vụ việc dạy và học Tin
lớp 7. Sau 1 năm học chương trình Tin học 6 các em đã phần nào có được kiến thức
cơ bản về máy tính và soạn thảo văn bản. Tuy nhiên, với chương trình Tin 7 kiến
thức hoàn toàn mới và khó hơn, đòi hỏi các em phải tính toán, tư duy cũng như
dành nhiều thời gian thực hành. Giáo viên cũng phải có phương pháp tích cực, phù
hợp với trình độ học sinh để giảng dạy có hiệu quả. Trước đòi hỏi đó, là một giáo
viên dạy môn tin học tôi thiết nghĩ cần phải tìm hiểu nghiên cứu vấn đề này nhằm
tìm ra phương pháp dạy và học tích cực hơn, phù hợp và hiệu quả cao hơn, đáp ứng
yêu cầu thực tiễn giáo dục.
Trong khuôn khổ một đề tài, chắc hẳn sẽ có nhiều sai sót, kính mong sự góp
ý chân thành của cán bộ chuyên môn nhằm giúp chuyên đề của tôi hoàn chỉnh hơn.
Xin chân thành cám ơn.
II.
III.
1)

ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU:
Đối tượng nghiên cứu chính: Các giáo viên dạy Tin học và học sinh lớp 7.
Nghiên cứu một số phương pháp nâng cao chất lượng học của học sinh trong
học tập Tin học ở nhà cũng như ở trường.
ĐẶC ĐIỂM CHUNG:
Thuận lợi:

1










2)











Được sự quan tâm, giúp đỡ tận tình của Ban Gíam Hiệu và tổ chức
đoàn thể trong nhà trường. Sự ủng hộ nhiệt tình của các đồng nghiệp đã giúp
cho quá trình giảng dạy Tin học của tôi đạt hiệu quả cao hơn.
Nhà Trường cũng có 26 máy và đã được kết nối Internet.
Hầu hết học sinh đều có Sách giáo khoa.
Sách giáo khoa rõ, đẹp có đầy đủ kênh hình và biểu mẫu.
Ngữ liệu trong Sách giáo khoa được giới thiệu thông qua những mẫu
câu là những tình huống rất phù hợp gần gũi với cuộc sống hàng ngày, tạo
nên sự thuận lợi cho giáo viên khi bước đầu dẫn dắt các em...
A. MỞ ĐẦU
I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Hiện nay ngành giáo dục của chúng ta đang đổi mới theo xu hướng
của thời đại. Cùng với s bùng nổ của khoa học kỹ thuật thì công nghệ thông tin
cũng góp phần quan trọng không kém trong việc phát triển kinh tếớc nhà. Trước
tình hình đó Đảng Nhà nước ta đã kịp thời đưa bộ môn Tin họco giảng dạy
các trường THCS trong cả nước như một bộ môn bắt buộc thay môn học tự
chọn như trước đây. Đây môn học tuy không phải mới đối với tất cả học sinh,
một s em có điều kiện đã được làm quen với công nghệ thông tin thông qua các
trung tâm Tin học nhưng phần lớn chưa phương pháp học tích cực, giáo viên
cũng gặp ít nhiều khó khăn trong việc giảng dạy bộ môn mới. Chính vậy cần
phương pháp nhằmng cao chất lượng dạy học. Sách Tin học dành cho Trung
Học Cơ Sở, quyển 2 của Bộ Giáo Dục biên soạn nhằm phục vụ việc dạy và học Tin
lớp 7. Sau 1 năm học chương trình Tin học 6 các em đã phần nào có được kiến thức
bản v máy tính và soạn thảo văn bản. Tuy nhiên, với chương trình Tin 7 kiến
thức hoàn toàn mới k hơn, đòi hỏi các em phải tính toán, tư duy cũng như
dành nhiều thời gian thực hành. Giáo viên cũng phải phương pháp tích cực, phù
hợp với trình độ học sinh để giảng dạy hiệu quả. Trước đòi hỏi đó, một giáo
viên dạy môn tin học tôi thiết nghĩ cần phải tìm hiểu nghiên cứu vấn đề này nhằm
tìm ra phương pháp dạy và học tích cực hơn, phù hợp và hiệu quả cao hơn, đáp ứng
yêu cầu thực tiễn giáo dục.
Trong khuôn khổ một đề tài, chắc hẳn sẽ nhiều sai sót, kính mong sự góp
ý chân thành của cán bchuyên môn nhằm giúp chuyên đề của tôi hoàn chỉnh hơn.
Xin chân thành cám ơn.
II. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU:
- Đối tượng nghiên cứu chính: Các giáo viên dạy Tin học và học sinh lớp 7.
- Nghiên cứu một số phương pháp nâng cao chất lượng học của học sinh trong
học tập Tin học ở nhà cũng như ở trường.
III. ĐẶC ĐIỂM CHUNG:
1) Thuận lợi:
1
sáng kiến kinh nghiệm tin 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sáng kiến kinh nghiệm tin 7 - Người đăng: longlangtu2013
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
sáng kiến kinh nghiệm tin 7 9 10 41