Ktl-icon-tai-lieu

Seizing Operations Master Role

Được đăng lên bởi vnfuturerocket
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 411 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyễn Sỹ Bách
Seizing Operations Master Role
Thực hiện cướp quyền khi máy DC nắm giữ Master Role trong hệ thống không còn
hoạt động được ta phải thực hiện cướp quyền Master Roles của DC này từ một DC
khác trong hệ thống.
Ta chạy cửa sổ dòng lệnh với quyền Administrator.
Start -> run -> cmd

Ta nhập ntdsutil rùi enter.

Nhập tiếp: roles nhấn enter

Nhập tiếp: connections nhấn enter

Ta nhập connect to server bachns.com để kết nối tới server này

Kết nối xong, ta nhập quit nhấn enter để trở ra:

Tại đây ta có nhiều lựa chọn, ta muốn cướp quyền nào thì nhận lệnh tương ứng
theo bảng sau:
Domain naming master

Windows Server 2003: Seize domain
naming master
Windows Server 2008 and Windows
Server 2008 R2: Seize naming master

Schema master

Seize schema master

Infrastructure master

Seize infrastructure master

Primary domain controller
(PDC) emulator

Seize pdc

RID master

Seize rid master

Ở đây giả sử chúng ta muốn thực hiện cướp quyền RID ta nhập Seize rid master
rùi nhấn enter.

Nhấn Yes

Như vậy là ta đã thực hiện cướp quyền RID xong.

Ta có thể kiểm tra bằng cách vào Start -> Administrative Tools -> Active
Directory Users and Computers.
Nhấn chuột phải vào domain, chọn Operations Masters... để xem kết quả.

...
Nguyễn Sỹ Bách
Seizing Operations Master Role
Thực hiện cướp quyền khi máy DC nắm giữ Master Role trong hệ thống không còn
hoạt động được ta phải thực hiện cướp quyền Master Roles của DC này từ một DC
khác trong hệ thống.
Ta chạy cửa sổ dòng lệnh với quyền Administrator.
Start -> run -> cmd
Ta nhập ntdsutil rùi enter.
Seizing Operations Master Role - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Seizing Operations Master Role - Người đăng: vnfuturerocket
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Seizing Operations Master Role 9 10 679