Ktl-icon-tai-lieu

Seminar Windows Phone

Được đăng lên bởi lightningvn94
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 269 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CôngnghệtrênWP 8

Better Sharing with NFC

CôngnghệtrênWP 8

VoIP and Video Chat

•
•
•
•

CaccuôcgoiVoIPgiôngnhưnhưngcuôcgoithươngkhac
Tichhơpvơiviệcxâydưngcactnhnăngtrênđi ệnthoai
CacưngdungVoIP cothêchayơchêđônên
Cosẵnchocacnhàphattriên

CôngnghệtrênWP 8

Bluetooth and NFC

•
•

Taocacưngdungbăngcachgiaotêpvơicacđi ệnthoaikhacthôngquacôngngh ệ Bluetooth
Bluetooth APIchophépcackịchbảnsautrênWP8 :

•
•
•

App - to - app communicaton
App - to - device communicaton

Proximity APIchophép:

•
•

App-to-app connection using Bluetooth technology
ThiếtlậpkếtnốiWifi,Bluetooth,hoặcwifitrựctiếpgiữaứngdụngcủabạnvớimộtứng

dụnggiốngvậytrên1thiếtbịkhác

•
•

GửidữliệugiữacácthiếtbịsửdụngNFC
Sửdụngđiệnthoạiđểtươngtácvớicácthẻ NFC

Wallet

Credit & Debit Cards

Loyalty & Membership Cards

Access Saved Deals

Supports NFC ‘Tap to Pay’

UI Controls
New Controls in Windows Phone 8 SDK

LongListSelector
Flat lists
Grouped lists – with headers
Jump List
Formerly in the Silverlight Toolkit
Pivot and Panorama now in ROM
WebBrowsercontrol now based on Internet Explorer 10

3mànhìnhphổbiến

WVGA

WXGA

720p

800 x 480

1280 x 768

1280 x 720

15:9

15:9

16:9

...

Better Sharing with NFC
Seminar Windows Phone - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Seminar Windows Phone - Người đăng: lightningvn94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Seminar Windows Phone 9 10 931