Ktl-icon-tai-lieu

sénor

Được đăng lên bởi hungcuong89
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 1578 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài 2 – Cảm
Cả biến
biế
(SENSOR)

2 1 .KHÁI
2.1
KHÁI QUÁT
2.1.1 Khái niệm
2 1 2 Phân
2.1.2
hâ loại
l i cảm
ả biến
biế
2.1.3. Đường cong chuẩn của cảm biến

2 1 1 Khái niệm
2.1.1
• Cảm biến là thiết bịị dùngg để cảm nhận
ậ biến đổi các đại
ạ lượng
ợ g vật
ậ lýý
và các đại lượng không có tính chất điện cần đo thành các đại lượng
có thể đo và xử lý được.

temperature

sensor

resistance

• Các đại
ạ lượng
ợ g cần đo ((M):
)
– thường không có tính chất điện (như nhiệt độ, áp suất, trọng
lượng…)
– tác động lên cảm biến cho ta đại lượng đặc trưng (S) mang tính
chất điện như (như điện tích, điện áp, dòng điện hay trở kháng)
chứa đựng thông tin cho phép xác định giá trị của đại lượng đó.
• Đặc trưng (s) là hàm của đại lượng cần
ầ đo (M)
S = F(M)
biến (M)
• Người ta gọi (S) là đại lượng đầu ra hoặc đáp ứng của cảm biến.
là đại lượng đầu vào hay kích thích ( có nguồn gốc đại lượng cần
đo). Thông qua đo đạc (S) cho phép nhận biết giá trị (M)
• Để chế
hế ttạo cảm
ả biến
biế người
ười ta
t sử
ử dụng
d
các
á hiệu
hiệ ứng
ứ vật
ật lý

2 1 2 Phân loại cảm biến
2.1.2
• Các bộ cảm biến được phân loại theo đặc trưng
sau đây:
– Theo nguyên lý chuyển đổi giữa đáp ứng kích
thích.
– Phân loại theo dạng kích thích
– Phân loại theo phạm vi sử dụng
– Phân loại theo thông số mô hình mạch thay thế

Theo nguyên lý chuyển đổi giữa đáp ứng kích
thích
Hiện tượng Chuyển
ể đổi
ổ và đáp ứng kích thích
- Nhiệt điện; - Quang điện; - Quang từ
Vật lý
- Điện từ; - Quang đàn hồi; - Từ điện
- Nhiệt từ....
- Biến đổi hoá học ; - Biến đổi điện hoá
Hoá học
- Phân tích phổ…..
- Biến đổi sinh hoá; - Biến đổi vật lý.
Sinh Học
- Hiệu
Hiệ ứng trên cơ thể sống

Phân loại
ạ theo dạng
ạ g kích thích
Âm
thanh

-Biên ppha,, pphân cực;
ự ; -Phổ;; -Tốc độộ truyền
y sóngg

Điện

-Điện tích, dòng điện; -Điện thế, điện áp
-Điện
Điện trường; -Điện
Điện dẫn,
dẫn hằng số điện môi

Từ

-Từ trường; -Từ thông, cường độ điện trường; -Độ từ
thẩm

Quang

-Biên, pha, phân cực,phổ; -Tốc độ truyền
-Hệ số phát xạ, khúc xạ; -Hệ số hấp thụ, hệ số bức xạ

Cơ

-Vị trí; -lực ,áp
áp suất; -Gia tốc,
tốc vận tốc
-Ứng suất, độ cứng; -Moment; -Khối luợng tỷ trọng
-Vân tốc chất lưu, độ nhớt…

Nhiệt
hiệ

-Nhiệt
hiệ độ;
độ -Thông
hô llượng; -Nhiệt
hiệ ddung, tỉỉ nhiệt
hiệ

Bức xạ

-Kiểu; -Năng lượng; -Cường độ

Theo tính năng
g của bộộ cảm biến
„
„
„
„
„
„
„
„

Độ nhạy
Độ chính xác
Độ phân giải
Độ chọn lọc
Độ chính xác
Độ tuyến tính
Công suất tiêu thụ
Dải tần

„
„
„
„
„
„
„

Độ trễ
Khả năng quá tải
Tốc độ đáp ứng
Độ ổn định
Tuổi thọ
...
i
2
C biế
i
2
C
m
biế
n
(SENSOR)
sénor - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sénor - Người đăng: hungcuong89
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
sénor 9 10 283