Ktl-icon-tai-lieu

Seo là gì

Được đăng lên bởi datnv90
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1911 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Newbie edition 2012

Làm quen với SEO và các khái niệm
dành cho Newbie
Nội dung chính:
Tìm hiểu SEO là gì? ............................................................................................................................... 1
Google hoạt động như thế nào: .......................................................................................................... 3
Thuật ngữ cần biết khi bước vào nghề SEO: ...................................................................................... 5
Công cụ check pagerank nhanh chóng của SEOTOPVN (luôn được update thường xuyên) ..... 6
Quy trình SEO như thế nào? .............................................................................................................. 10
Hướng dẫn tối ưu trang web của bạn (SEO on page)...................................................................... 13
Tìm hiểu về các dịch vụ SEO và quảng bá web phổ biến trên Internet ......................................... 14

Tìm hiểu SEO là gì?

SEO là gì?Một câu hỏi mà khá nhiều bạn đã email về cho SEOTOPVN đặt ra,một số bạn thắc
mắc không biết SEOTOPVN đang cố truyền đạt những gì.Đó cũng là lí do AT muốn viết bài viết
này để nói rõ hơn về khái niệm SEO trong giai đoạn mới chịu ảnh hưởng bởi thuật toán Google
Panda.
Trước tiên AT xin nói về khái niệm SEO là gì?
SEO là chữ viết tắt của Search Engine Optimization (tối ưu hóa công cụ tìm kiếm).Nói đơn giản
thì SEO là làm cho trang web của bạn tối ưu hơn trong con mắt của Google và nó sẽ xếp hạng
trang web bạn cao hơn trên kết quả tìm kiếm .Đó là lí do tại sao người ta hay dùng từ “làm
seo”
SEO nói một cách phức tạp là nó là tập hợp các phương pháp nhằm tăng thứ hạng website của
bạn trong các trang kết quả của các công cụ tìm kiếm.Nói như vậy có lẽ hơi khó hiểu mình sẽ
lấy 1 ví dụ để minh họa:trang web của bạn mở dịch vụ “thiết kế web” nhưng khi gõ vào

Newbie edition 2012
Google.com.vn thì bạn tìm mãi vẫn không thấy kết quả nào trả về là trang web của bạn.Vì đơn
giản là có rất nhiều trang web khác đang “làm seo” về từ khóa “thiết kế web” này.
Vậy Google căn cứ vào đâu để xếp hạng trang web bạn về từ khóa?
Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc xếp hạng 1 trang web và ứng với một yếu tố thì cũng
có nhiều phương pháp để tác động tích cực.Mà cũng chính vì thế mà SEO cũng chia ra làm
nhiều loại:black hat SEO,White Hat SEO,Blue Hat SEO và có cả Gray Hat SEO.
Google Panda là gì?

Google Panda là thuật toán mới của Google ra đời vào 24/2/2011 và đã trải qua các phiên bản
Update để đ...
Newbie edition
2012
m quen vi SEO và các khái nim
nh cho Newbie
Ni dung chính:
Tìm hiu SEO là gì? ............................................................................................................................... 1
Google hoạt động như thế nào: .......................................................................................................... 3
Thut ng cn biết khi bước vào ngh SEO: ...................................................................................... 5
Công c check pagerank nhanh chóng của SEOTOPVN (luôn được update thường xuyên) ..... 6
Quy trình SEO như thế nào? .............................................................................................................. 10
Hướng dn tối ưu trang web của bn (SEO on page) ...................................................................... 13
Tìm hiu v các dch v SEO và qung bá web ph biến trên Internet ......................................... 14
Tìm hiu SEO là gì?
SEO là gì?Mt câu hi mà khá nhiu bạn đã email v cho SEOTOPVN đặt ra,mt s bn thc
mc không biết SEOTOPVN đang cố truyền đạt những gì.Đó cũng là lí do AT muốn viết bài viết
này để nói rõ hơn về khái niệm SEO trong giai đoạn mi chu ảnh hưởng bi thut toán Google
Panda.
Trước tiên AT xin nói v khái nim SEO là gì?
SEO là ch viết tt ca Search Engine Optimization (ti ưu hóa công cụ tìm kiếm).Nói đơn giản
thì SEO là làm cho trang web ca bn tối ưu hơn trong con mắt ca Google và nó s xếp hng
trang web bạn cao hơn trên kết qu tìm kiếm .Đó là lí do tại sao người ta hay dùng t “làm
seo”
SEO nói mt cách phc tp là nó là tp hợp các phương pháp nhằm tăng thứ hng website ca
bn trong các trang kết qu ca các công c tìm kiếm.Nói như vậy có l i khó hiu mình s
ly 1 ví d để minh ha:trang web ca bn m dch v “thiết kế web” nhưng khi gõ vào
Seo là gì - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Seo là gì - Người đăng: datnv90
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Seo là gì 9 10 42