Ktl-icon-tai-lieu

server cluster

Được đăng lên bởi chihieutp
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1193 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tổng Quan Về Server Cluster
A. MÔ HÌNH CHUNG CỦA HỆ THỐNG SERVER CLUSTER
Server Cluster là một mô hình được đưa ra nhằm đáp ứng được các nhu cầu
ngày càng gia tăng trong việc truy xuất các ứng dụng có tính chất quan trọng
như thương mại điện tử, database … Các ứng dụng này phải có khả năng chịu
được lỗi cao, luôn đáp ứng được tính sẵn sàng và khả năng có thể mở rộng hệ
thống khi cần thiết. Các khả năng của Server Cluster giúp cho hệ thống có thể
tiếp tục được hoạt động và cung cấp dịch vụ luôn luôn được sẵn sàng ngay cả
khi hệ thống có thể xảy ra lỗi như hỏng ổ đĩa hay server bị down
Mô hình Server Cluster bao gồm nhiều server riêng lẻ được liên kết và hoạt
động cùng với nhau trong một hệ thống. Các server này giao tiếp với nhau để
trao đổi thông tin lẫn nhau và giao tiếp với bên ngoài để thực hiện các yêu
cầu. Khi có lỗi xảy ra, các service trong Cluster hoạt động tương tác với nhau
để duy trì tính ổn định và tính sẵn sàng cao cho Cluster.
B. CÁC ƯU ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG SERVER CLUSTER
Cung cấp tính sẵn sàng cao :
Hệ thống Server Cluster cung cấp tính luôn sẵng sàng cho các ứng dụng và
các service ngay cả khi các thành phần hardware hay software bị lỗi.
Khi một server trong Cluster bị fail, quyền sở hữu tài nguyên của nó như là
các ổ đĩa và IP address tự động chuyển tới một server khác còn hoạt động.
Cung cấp khả năng dễ mở rộng:
Khi các ứng dụng trong Cluster sử dụng tài nguyên hệ thống vượt quá khả
năng của nó, ta có thể dễ dàng add thêm node vào cluster để đáp ứng nhu cầu
truy cập hay dễ dàng thêm vào nhiều bộ xử lý ( 8 CPU cho Windows Server
2003 Enterprise Edition và 32 CPU cho Windows Server Datacenter Edition)
hoặc thêm bộ nhớ RAM (8GB cho Windows Server 2003 Enterprise Edition
và 64GB cho Datacenter Edititon).

Cung cấp sự dễ dàng trong quản lý :
Ta có thể dùng Cluster Administrator tools để quản lý một Cluster như là một
hệ thống đơn và quản lý một ứng dụng khi chúng chạy trên một server đơn
Có thể di chuyển các ứng dụng giữa các server khác nhau bên trong một
Cluster.
Có thể chuyển đổi lượng công việc giữa các server hay đặt server ở trạng thái
không hoạt động cho kế hoạch bảo trì.
Có thể giám sát trạng thái của Cluster, tất cả các node và tài nguyên từ bất kỳ
nơi nào trong mạng.
C. CÁC THUẬT NGỮ TRONG HỆ THỐNG SERVER CLUSTER
Cluster : Là một hệ thống song song và được phân phối bởi một nhóm các
server dành riêng để chạy những ứng dụng đặc biệt nào đó và kết nối với
nhau để cung cấp khả năng chịu lỗi (faul tolerance) và load balance. Cluster
dùng đ...
Tổng Quan Về Server Cluster
A. MÔ HÌNH CHUNG CỦA HỆ THỐNG SERVER CLUSTER
Server Cluster là một mô hình được đưa ra nhằm đáp ứng được các nhu cầu
ngày càng gia tăng trong việc truy xuất các ứng dụng có tính chất quan trọng
như thương mại điện tử, database … Các ứng dụng này phải có khả năng chịu
được lỗi cao, luôn đáp ứng được tính sẵn sàng và khả năng có thể mở rộng hệ
thống khi cần thiết. Các khả năng của Server Cluster giúp cho hệ thống có thể
tiếp tục được hoạt động và cung cấp dịch vụ luôn luôn được sẵn sàng ngay cả
khi hệ thống có thể xảy ra lỗi như hỏng ổ đĩa hay server bị down
Mô hình Server Cluster bao gồm nhiều server riêng lẻ được liên kết và hoạt
động cùng với nhau trong một hệ thống. Các server này giao tiếp với nhau để
trao đổi thông tin lẫn nhau và giao tiếp với bên ngoài để thực hiện các yêu
cầu. Khi có lỗi xảy ra, các service trong Cluster hoạt động tương tác với nhau
để duy trì tính ổn định và tính sẵn sàng cao cho Cluster.
B. CÁC ƯU ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG SERVER CLUSTER
Cung cấp tính sẵn sàng cao :
Hệ thống Server Cluster cung cấp tính luôn sẵng sàng cho các ứng dụng và
các service ngay cả khi các thành phần hardware hay software bị lỗi.
Khi một server trong Cluster bị fail, quyền sở hữu tài nguyên của nó như là
các ổ đĩa và IP address tự động chuyển tới một server khác còn hoạt động.
Cung cấp khả năng dễ mở rộng:
Khi các ứng dụng trong Cluster sử dụng tài nguyên hệ thống vượt quá khả
năng của nó, ta có thể dễ dàng add thêm node vào cluster để đáp ứng nhu cầu
truy cập hay dễ dàng thêm vào nhiều bộ xử lý ( 8 CPU cho Windows Server
2003 Enterprise Edition và 32 CPU cho Windows Server Datacenter Edition)
hoặc thêm bộ nhớ RAM (8GB cho Windows Server 2003 Enterprise Edition
và 64GB cho Datacenter Edititon).
server cluster - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
server cluster - Người đăng: chihieutp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
server cluster 9 10 454