Ktl-icon-tai-lieu

side giao tiếp usb với ARM

Được đăng lên bởi Lee Phong
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1348 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LOGO

BÁOCÁO TUẦN
Đềtài :NghiêncứugiaotiếpUARTvàUSBvớiChip ARM/SoCvớitốcđộxửlýcao1Ghz

Giáoviênhướngdẫn:ThầyNguyễnHoàngDũng
Sinhviênthựchiện:
1.MaiXuânHòa20111596
2.LêTùngLâm20111747
3.TàoTuấnMạnh20111842
4.LêVănPhong20112645

NộiDung

1

TổngquanvềARM/Soc

2

GiaotiếpUARTvớiARM

3

GiaotiếpUSBvớiARM

Hà Nội,7/2014

TổngquanARM/Soc

Hệthốngtíchhợptrênvimạch(Soc):

Soclàmộthệthốngđiệntửthiếtkếtíchhợpcácthàn
hphầncủahệthốngmáytínhlênmộtvimạch
:có thể bao gồm các khối chức năng số, tương
tự, tín hiệu kết hợp (mixed-signal).

Hà Nội,7/2014

TổngquanARM/Soc

 ARM Cortex A8

ARM A8làmộtlõixửlýcókiếntrúctậplệnhARM v7(32 bit):
-Tầnsố600Mhz-1Ghz
-TậplệnhThumb-2
-Dựđoánrẽnhánhchínhxác
-Mứcđộtíchhợp2 cache
-2.0DMIPS/MHz
-NEONSIMDtậplệnhmởrộng

Hà Nội,7/2014

TổngquanARM/Soc

CácdòngvixửlýdùnglõiCortex-A8:







AM335x
AM35x
AM37x
AM38x
OMAP35x

Hà Nội,7/2014

GiaotiếpUARTvớiARM

CácchếđộtronggiaotiếpUART:

ChếđộUART:
 Tươngthíchvới16C750.
 Tốcđộbaudtừ300 bpstới3.6864Mbps.
 Truyềndữliệutheokhungtruyềnchuẩnchung.
ChếđộIDrA:
 TruyềnthôngtinbằnghồngngoạiSIR,MIR,FIR.
 Khungđịnhdạng:bổsungcáckýtựxBOFvàEOF
 Nhập8trạngtháiFIFOcósẵnđểgiámsátchiềudàikhungvàkhunglỗi.
ChếđộCIR:
 Hỗtrợdùnghồngngoạichocácứngdụngđiềukhiểntừxa(CIR)
 Địnhdạngdữliệutrống(hỗtrợbấtkìtiêuchuẩnđiềukhiểntừxariêng)
 Lựachọntốcđộbit.
Hà Nội,7/2014

GiaotiếpUARTvớiARM

UART/IrDAModule
UART/IrDAcó6ngoạivithôngdụng.Có6 module
UARTđượcgọiUART0-UART5
:ChỉUART1cungcấpđầyđủmodemtínhiệuđiềukhiển.TấtcảUARThỗt
rợchếđộIrDAvàCIRvàkiểmsoátlưulượngdòngbit.

KếtnốihệthốngsửdụnggiaotiếpUARTvớihardwarehands
hake.

Hà Nội,7/2014

GiaotiếpUARTvớiARM

 ThuộctínhkếtnốiUART
 Thuộctínhkếtnốichungchomỗimodule UARTđượcbiểudiễntrongbảng2.1 ;
2.2dướiđây:

Thuộctính

Mode

Power Domain

Wake-up

Clock Domain

PD_WKUP_L4_WKUP_GCLK (OCP)
PD_WKUP_UART0_GFCLK (Func)

Reset Signals

WKUP_DOM_RST_N

Idle/Wakeup Signals

Idle/Wakeup Signals

Interrupt Requests

1 interrupt to MPU Subsystem (UART0INT), PRUSS (nirq) and WakeM3

DMA Request

2 DMA request to EDMA (TX-UTXEVT0, RX-URXEVT0)

PhysicalAdress

L4 Wakeup slave port

Bảng2.1.Thuộctínhkếtnốimodule UART0

Hà Nội,7/2014

GiaotiếpUARTvớiARM



ThuộctínhkếtnốiUART(tiếp)
Thuộctính

Mode

Power Domain

PeripheralDomain

Clock Domain

PD_PER_L4LS_GCLK (OCP)
PD_PER_UART_GFCLK (Func)

Reset Signals

PER_DOM_RST_N

Idle/Wakeup Signals

Smart Idle
UART1-2:1 interrupt per instance to MPU Subsystem (UART1INT, UART2INT) and PRUSS

Interrupt Requests

(nirq)
UART3-5: 1 in...
LOGO
BÁOCÁO TUẦN
Đềtài:NghiêncứugiaotiếpUARTvàUSBvớiChipARM/SoCvớitốcđộxửlýcao1Ghz
Giáoviênhướngdẫn:ThầyNguyễnHoàngDũng
Sinhviênthựchiện:
1.MaiXuânHòa20111596
2.LêTùngLâm20111747
3.TàoTuấnMạnh20111842
4.LêVănPhong20112645
side giao tiếp usb với ARM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
side giao tiếp usb với ARM - Người đăng: Lee Phong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
side giao tiếp usb với ARM 9 10 398