Ktl-icon-tai-lieu

SKKN TIN 6

Được đăng lên bởi hanhduongminh
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 384 lần   |   Lượt tải: 1 lần
I - PHẦN CHUNG
1. Tên sáng kiến kinh nghiệm: “Tạo sự hứng thú trong hoạt động thảo luận nhóm”
2. Họ và tên người viết: NGUYỄN HOÀNG TÂM
3. Chức vụ: Giáo viên
4. Đơn vị công tác: Trường THPT Trần Phú
5. Bộ môn: Tin Học
II- ĐẶT VẤN ĐỀ
Sự phát triển như vũ bão của Công nghệ Thông tin và Truyền thông đóng vai trò
không nhỏ trong sự phát triển chung của nhân loại. Đảng và nhà nước đã xác định rõ ý
nghĩa và tầm quan trọng của tin học, Công nghệ Thông tin và Truyền thông cũng như
yêu cầu đẩy mạnh của ứng dụng Công nghệ Thông tin, đào tạo thế hệ trẻ năng động,
sáng tạo, nắm vững tri thức khoa học công nghệ để làm chủ trong mọi hoàn cảnh công
tác và hoạt động xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.
Chính vì xác định được tầm quan trọng đó nên nhà nước đã đưa môn tin học vào
trong nhà trường và ngay từ tiểu học học sinh được tiếp xúc môn tin học để làm quen
dần với lĩnh vực công nghệ thông tin, tạo nền móng ban đầu để học những phần nâng
cao tiếp theo. Mặc dù vậy, việc học tin học ở trường THPT của học sinh vẫn chưa đạt
hiệu quả, phần đông học sinh chưa phát huy tính tích cực, còn thụ động, ỷ lại. Nhằm
giúp học sinh tham gia một cách tích cực, tránh tính thụ động, ỷ lại thì phương pháp
dạy học trong nhà trường có một vai trò rất to lớn. Là giáo viên môn tin học tôi luôn
trăn trở làm thế nào để học sinh hiểu và yêu thích môn học, tích cực và húng thú trong
từng tiết học. Điều trăn trở đó chỉ được thực hiện khi đổi mới cách thức tổ chức hoạt
động học tập của học sinh. Việc tổ chức hoạt động dạy học nhằm phát huy tích tích cực
của học sinh là một trong những nhiệm vụ của năm học, năm học với chủ đề trường
học thân thiện, học sinh tích cực. Là giáo viên trực tiếp đứng lớp tôi không ngừng phấn
đấu trau dồi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức các môn liên quan, thường
xuyên học hỏi kinh nghiệm để hoàn thiện hơn trong quá trình giảng dạy. Trong quá
trình giảng dạy bản thân đã rút ra kinh nghiệm nhỏ trong việc tổ chức hoạt động dạy
học theo nhóm. Đó chính là: “Tạo sự hứng thú trong hoạt động thảo luận nhóm”
muốn chia sẽ với quý đồng nghiệp cùng tham khảo và có ý kiến xây dựng để một lần
nữa khẳng định vai trò quan trọng của việc đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát
huy tính tích cực của học sinh ở trường THPT nơi mình đang công tác.

1

III - MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI
- Làm việc theo nhóm cần động viên tất cả các thành viên tham dự và kích thích tự
suy nghĩ của học sinh.
- Các thành viên tham dự trong nhóm cần bám vào một chủ đề và tìm ra giải pháp...
I - PHẦN CHUNG
1. Tên sáng kiến kinh nghiệm: “Tạo sự hứng thú trong hoạt động thảo luận nhóm”
2. Họ và tên người viết: NGUYỄN HOÀNG TÂM
3. Chức vụ: Giáo viên
4. Đơn vị công tác: Trường THPT Trần Phú
5. Bộ môn: Tin Học
II- ĐẶT VẤN ĐỀ
Sự phát triển như bão của Công nghệ Thông tin Truyền thông đóng vai trò
không nhỏ trong s phát triển chung của nhân loại. Đảng và nhà nước đã xác định rõ ý
nghĩa tầm quan trọng của tin học, Công nghệ Thông tin và Truyền thông cũng như
yêu cầu đẩy mạnh của ứng dụng Công nghệ Thông tin, đào tạo thế hệ trẻ năng động,
sáng tạo, nắm vững tri thức khoa học ng nghệ để làm chủ trong mọi hoàn cảnh công
tác và hoạt động xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.
Chính xác định được tầm quan trọng đó nên nhà nước đã đưa môn tin học vào
trong nhà trường ngay từ tiểu học học sinh được tiếp xúc môn tin học để làm quen
dần với lĩnh vực công nghệ thông tin, tạo nền móng ban đầu để học những phần nâng
cao tiếp theo. Mặc vậy, việc học tin học trường THPT của học sinh vẫn chưa đạt
hiệu quả, phần đông học sinh chưa phát huy tính tích cực, còn thụ động, lại. Nhằm
giúp học sinh tham gia một cách tích cực, tránh tính thụ động, lại thì phương pháp
dạy học trong nhà trường một vai trò rất to lớn. giáo viên môn tin học tôi luôn
trăn trở làm thế nào để học sinh hiểu và yêu thích môn học, tích cực và húng t trong
từng tiết học. Điều trăn trở đó chỉ được thực hiện khi đổi mới cách thức tổ chức hoạt
động học tập của học sinh. Việc tổ chức hoạt động dạy học nhằm phát huy tích tích cực
của học sinh một trong những nhiệm vụ của năm học, m học với chủ đề trường
học thân thiện, học sinh tích cực. Là giáo viên trực tiếp đứng lớp tôi không ngừng phấn
đấu trau dồi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức các môn liên quan, thường
xuyên học hỏi kinh nghiệm để hoàn thiện hơn trong quá trình giảng dạy. Trong quá
trình giảng dạy bản thân đã rút ra kinh nghiệm nhỏ trong việc tổ chức hoạt động dạy
học theo nhóm. Đó chính là: “Tạo sự hứng thú trong hoạt động thảo luận nhóm”
muốn chia sẽ với q đồng nghiệp cùng tham khảo và có ý kiến xây dựng để một lần
nữa khẳng định vai trò quan trọng của việc đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát
huy tính tích cực của học sinh ở trường THPT nơi mình đang công tác.
1
SKKN TIN 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SKKN TIN 6 - Người đăng: hanhduongminh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
SKKN TIN 6 9 10 140