Ktl-icon-tai-lieu

Slide bài giảng Kỹ thuật lập trình: C1-Introduction

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 5292 lần   |   Lượt tải: 4 lần
© 2004, HOÀNG MINH SƠN

Chương 1

Kỹ thuật lập trình
Chương 1: Mở ₫ầu

Nội dung bài giảng

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

Giới thiệu nội dung môn học
Giới thiệu chung về kỹ thuật lập trình
Phương pháp luận
Qui trình phát triển phần mềm
Sơ lược về ngôn ngữ C/C++

Chương 1: Mở đầu

1.1 Nội dung môn học
Các kỹ thuật lập trình cơ bản, thực hiện minh hoạ
trên các ngôn ngữ lập trình C và C++:
—
—
—
—

Lập trình có cấu trúc (structured programming)
Lập trình hướng ₫ối tượng (object-oriented programming)
Lập trình thời gian thực (real-time programming)
Lập trình tổng quát (generic programming)

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

Tại sao chọn C/C++:
— Hai ngôn ngữ lập trình tiêu biểu nhất, ₫ủ ₫ể thực hiện các
kỹ thuật lập trình quan trọng
— Hai ngôn ngữ lập trình quan trọng nhất ₫ối với kỹ sư
₫iện/kỹ sư ₫iều khiển

Chương 1: Mở đầu

3

Quan ₫iểm về môn học
Đề cao kiến thức cơ bản, nền tảng:
— Thiên về tư duy và phương pháp lập trình
— Tạo khả năng dễ thích ứng với các ứng dụng khác nhau
— Tạo khả năng dễ thích ứng với các ngôn ngữ lập trình
khác (Java, Visual Basic, C#, MATLAB…)
— Nhấn mạnh tính chuyên nghiệp trong lập trình: hiệu
quả + chất lượng

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

Những nội dung không có trong chương trình:
— Lập trình hệ thống (low-level system programming)
— Lập trình ₫ồ họa
— Lập trình giao tiếp với các thiết bị ngoại vi ( cổng nối tiếp,
song song…)
— Lập trình cơ sở dữ liệu
— Lập trình thành phần, lập trình phân tán (mạng, Internet)

Chương 1: Mở đầu

4

Phương pháp học tập

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

Cách thứ nhất: Nghe giảng
làm thử
₫ọc tài
liệu
thảo luận
luyện tập
Cách thứ hai: Đọc tài liệu
làm thử
nghe giảng
thảo luận
luyện tập
Nguyên tắc cơ bản: Chủ ₫ộng học thường xuyên!
Những ₫iều không nên làm:
—
—
—
—

Chép nhiều trên lớp
Học thuộc lòng, học chay
Mong ₫ợi nhiều vào ôn tập
Dựa dẫm vào các bài tập mẫu ...
© 2004, HOÀNG MINH SƠN
Chươn
g
1
K thut lp trình
0101010101010101100001
0101010101010101100001
0101010101010101100001
0101010100101010100101
0101010100101010100101
0101010100101010100101
1010011000110010010010
1010011000110010010010
1010011000110010010010
1100101100100010000010
1100101100100010000010
1100101100100010000010
0101010101010101100001
0101010101010101100001
0101010101010101100001
0101010100101010100101
0101010100101010100101
0101010100101010100101
1010011000110010010010
1010011000110010010010
1010011000110010010010
1100101100100010000010
1100101100100010000010
1100101100100010000010
0101010101010101100001
0101010101010101100001
0101010101010101100001
0101010100101010100101
0101010100101010100101
0101010100101010100101
1010011000110010010010
1010011000110010010010
1010011000110010010010
1100101100100010000010
1100101100100010000010
1100101100100010000010
8/14/2006
y = A*x + B*u;
x = C*x + d*u;
StateController
start()
stop()
LQGController
start()
stop()
Chương 1: Mở₫u
Slide bài giảng Kỹ thuật lập trình: C1-Introduction - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Slide bài giảng Kỹ thuật lập trình: C1-Introduction - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Slide bài giảng Kỹ thuật lập trình: C1-Introduction 9 10 969