Ktl-icon-tai-lieu

Slide bài giảng mạng máy tính

Được đăng lên bởi Neil_Enrol
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 1883 lần   |   Lượt tải: 1 lần
15/08/2014

Mạng máy tính
Giảng viên: Bùi Trọng Tùng
Bộ môn Truyền thông và Mạng máy tính
Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông
Đại học Bách khoa Hà Nội

1

Về môn học này





Mã HP: IT3080
Tên học phần: Mạng máy tính
Khối lượng: 3(3-1-0-6)
Đánh giá:




Quá trình (30%): bài tập lớn, chuyên cần, thảo luận...
Cuối kỳ (70%): thi viết
Thực hành: 3 bài, không bắt buộc (cộng 0-1 điểm vào điểm thi
cuối kỳ cho mỗi bài )

Website: 
Hạn đăng ký bài tập lớn: trước ngày 13/09/2014



2

1

15/08/2014

Tài liệu tham khảo
[KR] Networking: a top-down approach featuring the
Internet, 6th Edition, James F. Kurose, Keith W. Ross,
Addison Wesley 2012
[PB] TCP/IP tutorial and technical overview, Lydia
Parziale, David T.Britt, IBM Redbooks 2006
[WS] Data and Computer Communications, 8th Edition
William Stallings, Pearson Prentice Hall 2007

3

Giảng viên
Bùi Trọng Tùng, Viện CNTT&TT - BK HN
Email : tungbt@soict.hust.edu.vn
Địa chỉ : phòng 801 – nhà B1 – BKHN
Website: 
FB: /groups/QA.TungBT

4

2

15/08/2014

Chương 1. Tổng quan về mạng
máy tính và truyền thông

5

1. Cơ bản về mạng máy tính

6

3

15/08/2014

1.1. Lịch sử Internet
Bắt đầu từ một thí nghiệm của
dự án của ARPA
Một liên kết giữa hai nút mạng
(IMP tại UCLA và IMP tại SRI)





ARPA:
UCLA:
SRI:
IMP:

Source: 

Advanced Research Project Agency
University California Los Angeles
Stanford Research Institute
Interface Message Processor
7

3 tháng sau, 12/1969

SRI

UCSB

UTAH

UCLA

Một mạng hoàn chỉnh với 4 nút,
56kbps
UCSB:University of California, Santa Barbara
UTAH:University of Utah
8
source: 

4

15/08/2014

ARPANET thời kỳ đầu, 1971

Source:

atlas/historical.html

Mạng phát triển với tốc độ thêm mỗi nút một tháng

9

Thập niên 70: Kết nối liên mạng, kiến
trúc mạng mới và các mạng riêng

10

5

15/08/2014

Sự mở rộng của ARPANET, 1974

source:

atlas/historical.html

Lưu lượng mỗi ngày vượt quá 3.000.000 gói tin

11

Thập niên 70


Từ đầu 1970 xuất hiện các mạng riêng:



ALOHAnet tại Hawaii
DECnet, IBM SNA, XNA

1974: Cerf & Kahn – nguyên lý kết nối
các hệ thống mở (Turing Awards)
 1976: Ethernet, Xerox PARC
 Cuối 1970: ATM


12

6

15/08/2014

Thập niên 80: Các giao thức
mới, kết nối thêm mạng mới

13

1981: Xây dựng mạng NSFNET
NSF: National Science Found...
15/08/2014
1
Mạng máy tính
Giảng viên: Bùi Trọng Tùng
Bộ môn Truyền thông và Mạng máy tính
Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông
Đại học Bách khoa Hà Nội
1
Về môn học này
Mã HP: IT3080
Tên học phần: Mạng máy tính
Khối lượng: 3(3-1-0-6)
Đánh giá:
Quá trình (30%): bài tập lớn, chuyên cần, thảo luận...
Cuối k (70%): thi viết
Thực hành: 3 bài, không bắt buộc (cộng 0-1 điểm vào điểm thi
cuối k cho mỗi bài )
Website: http://soict.hust.edu.vn/~tungbt/it3080
Hạn đăng ký bài tập lớn: trước ngày 13/09/2014
2
Slide bài giảng mạng máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Slide bài giảng mạng máy tính - Người đăng: Neil_Enrol
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Slide bài giảng mạng máy tính 9 10 5