Ktl-icon-tai-lieu

Slide bài giảng WORD (CHƯƠNG 1)

Được đăng lên bởi tran-nam
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1942 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TRƯỜNG ðẠI HỌC ðÔNG Á
Khoa Công Nghệ Thông Tin
TIN HỌC VĂN PHÒNG

SOẠN THẢO VĂN BẢN
MICROSOFT WORD
Giảng viên: NGUYỄN HỒNG ðỊNH

CHƯƠNG 1:
GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ
MICROSOFT WORD

CHƯƠNG 1:
1:
GIỚI THIỆU MS WORD
Nội dung chính:
I/ Giới thiệu MS Word
II/ Khởi ñộng và thoát
III/ Giao diện màn hình Word
IV/ Chế ñộ làm việc

1

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ MS WORD

I. Giới thiệu:
MS Word là phần mềm dùng ñể soạn thảo và in ấn
văn bản trên máy tính với thao tác thuận tiện nhanh
chóng, hình thức ña dạng, phong phú.
ðược dùng trong công tác văn phòng, học tập,
ñào tạo, xuất bản: Công văn, tài liệu, giáo trình,
sách, tạp chí, ...
MS Word là thành viên của bộ ứng dụng văn
phòng Microsoft Office (của hãng Microsoft).

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ MS WORD

II. Khởi ñộng và thoát
* Khởi ñộng:
+ Từ nút Start
+ Từ Shortcut trên Desktop (nếu có)
+ Mở tập tin *.doc
* Thoát khỏi Word:
+ File\Exit (Alt + F4).
+ Nhấp vào nút Close

trên thanh tiêu ñề.

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ MS WORD

III. Giao diện màn hình Word

Thanh tiêu ñề (Title)
Thanh thực ñơn (Menu)
Thanh công cụ (Toolbar)
Thanh trượt
Thanhvăn
thước
ngang (Ruler)
(cuộn
bản)
Vùng soạn
thảo
văn dọc
bản (Ruler)
Thanh
thước

2

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ MS WORD

IV. Chế ñộ làm việc – Bố cục văn bản

Chế ñộ hiển thị
văn bản chuẩn
Hiển thị thanh thước

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ MS WORD

IV. Chế ñộ làm việc – Thanh công cụ
Thanh
công cụ chuẩn
Thanh
công cụ ñịnh dạng

Thanh công cụ vẽ

CHƯƠNG 2:
CÁC THAO TÁC CƠ BẢN

3

...
1
TRƯỜNG ðẠI HỌC ðÔNG ÁTRƯỜNG ðẠI HỌC ðÔNG Á
Khoa Công Nghệ Thông TinKhoa Công Nghệ Thông Tin
Giảng viên: NGUYỄN HỒNG ðỊNH
SOẠN THẢO N BẢNSOẠN THẢO N BẢN
MICROSOFT WORDMICROSOFT WORD
TIN HỌC N PHÒNG TIN HỌC N PHÒNG
GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀGIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ
MICROSOFT WORDMICROSOFT WORD
CHƯƠNG 1: CHƯƠNG 1:
CHƯƠNG 1CHƯƠNG 1::
GIỚI THIỆU MS WORDGIỚI THIỆU MS WORD
Nội dung chính:Nội dung chính:
I/ Giới thiệu MS WordI/ Giới thiệu MS Word
II/ Khởi ñộng và thoátII/ Khởi ñộng và thoát
III/ Giao diện màn hình WordIII/ Giao diện màn hình Word
IV/ Chế ñộ làm việcIV/ Chế ñộ làm việc
Slide bài giảng WORD (CHƯƠNG 1) - Trang 2
Slide bài giảng WORD (CHƯƠNG 1) - Người đăng: tran-nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Slide bài giảng WORD (CHƯƠNG 1) 9 10 361