Ktl-icon-tai-lieu

Slide đồ án xây dựng hệ thống phục vụ nhà hàng phố đêm

Được đăng lên bởi mydung09t3dhbk-qt
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1082 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BẢO VỆ TÔT NGHIỆP KỶ SƯ
Tên đề tài:
XÂYDỰNG ỨNG DỤNG PHỤC VỤ NHÀ HÀNG PHỐ ĐÊM TRÊN HỆ ĐIÊU HÀNH ANDROID VÀ WINDOWS
PHONE

SVTH:NGUYỄN THỊ MỸ DUNG
TRẦN KHÁNH HÀNG
LỚP :

09T3-09T4

CBHD:Th.SNGUYỄN VÕ QUANGĐÔNG

ĐÀ NẴNG, 06/2014

NỘI DUNG

1

•

Giớithiệuđềtài

2

•

Cơsởlýthuyết

3

•

Triểnkhaichươngtrình

4

•

Đánhgiákếtqua

5

•

Hướngpháttriển

2

6/10/2014

GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

3

 Bốicanh:






Côngnghệngàymộtpháttriểnrộngrãi,ngườisửdụngnhiều
Nhucầuẩmthựccủaconngườingàyđượcnângcao
Yêucầuvềdịchvụ màmứcsốngđượcnângcao
Sốlượngnhàhàngquánănngàymộtnhiều,tínhcạnhtranhcao
Kháchhàngluônmuốndịchvụtốt,thứcănngon.

6/10/2014

GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

4

 Đặtvấnđề:
 Làmhàilòngkháchhàngmàvẫncólợinhuận
 Giamsốlượngnhânviên,đambaokhâuphụcvụtốt
 Nổitrộihơncácnhàhàngkhác
 Giamthiểutốiđathờigiancáckhâuphụcvụ

6/10/2014

GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

5

 Hướnggiaiquyết:




Xâydựnghệthốngtiệníchtrênđiệnthoạidiđộng

Mụcđích:






Giamsốlượngnhânviênphụcvụ,bồibàn.
Tạocamgiácthoaimáichokháchhàng
Tiếtkiệmthờigianchờkháchhànggọimón
Tăngkhanăngcạnhtranh

6/10/2014

CƠ SỞ LÝ THUYẾT



6

Côngcụsửdụng:






Côngnghệ : Android, windows phone
Ngônngữ : java, ASP.net.
Hệcơsởdữliệu: SQL server.
Hosttingfreehổtrợchạywebservice:

•


Trangwebsomee.com

Môitrườngtriểnkhai:

•
•

Android platform 2.2trởlên
Windows phone 7trởlên

6/10/2014

CƠ SỞ LÝ THUYẾT



7

Môhìnhhệthống:

Cơsởdựliệuđượclưuởtrênho
stsome.com

Servergồm:

•
•
•

Web admin
Web service
Vàtưởngtáctrựctiếpvớicơsởdữliệu
6/10/2014

CƠ SỞ LÝ THUYẾT



Cơsởdữliệu:




8

XâydựngtheomôhìnhdữliệuquanhệXemchitiết

Tiêuchí:




Đambaotiếngviệt
Chínhxác, logic,baomật

6/10/2014

CƠ SỞ LÝ THUYẾT



9

Cácphầngiaodiệnhệthống:

Ngườidùng:





Giaodiệnnhỏ,phùhợpvớimànhìnhđiệnthoai
Thaotácđơngiãndễthưchiện
Hiểnthịtrựcquanchínhxác

Quảntrị:





Hiểnthịthôngtinđầyđủ
Quanlýchặtchẻthôngtin
Đầyđủthaotácchứcnăng
6/10/2014

CƠ SỞ LÝ THUYẾT

10

Cácchứcnăngchính:

6/10/2014

DEMO CHƯƠNG TRÌNH



11

Giaodiệnxemdanhsáchmóntrreenandroid:

6/10/2014

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ



12

Nhữngvấnđềđãgiaiquyết:



Tìmhiểulậptrìnhtrênứngdụngandroid, windows phone.



...





 
!
"#$ %&'(%&)
 *+,-
.%/01%2)
 !"#
$%&'()*+
Slide đồ án xây dựng hệ thống phục vụ nhà hàng phố đêm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Slide đồ án xây dựng hệ thống phục vụ nhà hàng phố đêm - Người đăng: mydung09t3dhbk-qt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Slide đồ án xây dựng hệ thống phục vụ nhà hàng phố đêm 9 10 766