Ktl-icon-tai-lieu

Slide môn quản lý mạng viễn thông

Được đăng lên bởi nguyenthitrang0692
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 265 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUẢN LÝ MẠNG VIỄN THÔNG
ĐỀ TÀI:

TÌM HIỂU GIAO THỨC QUẢN LÝ MẠNG ĐƠN
GIẢN SNMP v2

GVHD: Ths. DƯƠNG THỊ THANH TÚ
NHÓM SV THỰC HIỆN: NHÓM 4 – D10VT1

NHÓM 4:

•
•
•
•

NGUYỄN THỊ TRANG
NGUYỄN THỊ THƯ
NGUYỄN THỊ THÙY
NGUYỄN VĂN TRIỂN

NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH:

•
•
•
•
•

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SNMP VÀ SNMP v2
CẤU TRÚC BẢN TIN SNMP v2
CƠ SỞ THÔNG TIN QUẢN LÝ MIB TRONG SNMP v2
NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA SNMP v2
NHẬN XÉT CHUNG

1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SNMP VÀ SNMP v2



SNMPlà

giao

thức

quản

lý

mạng

cơ

bản(Simple

Network

Management

Protocol)dựatrênnềngiaothứcTCP/IP. Giao thức này được sử dụng rất phổ biến để giám sát và điều
khiển các thiết bị mạng.



Người quản trị có thể thông qua giao thức này để quản lý các hoạt động hay thay đổi các trạng thái hệ
thống mạng.



Giao thức SNMP được sử dụng để quản lý các hệ thống Unix, Window…, các thiết bị mạng như
router, gateway, firewall, switch…, thông qua một số phần mềm cho phép quản trị với SNMP.

1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SNMP VÀ SNMP v2

•

Hiện

nay,

SNMP

đãcótới3phiênbảnvàSNMP

v2làphiênbảnthứ2

(đưaravàonăm1993),nóbổsungmộtsốvấnđềmàSNMP v1cònthiếunhưnhậnthựcvàbảomật.

•

SNMP
v2tíchhợpkhảnăngliênđiềuhànhtừmanagertớimanagervàhaiđơnvịdữliệugiaothứcmới.Khảnăngnàychophé
pSMNPhỗtrợquảnlýmạngphântántrongmộttrạmvàgửibáocáotớimộttrạmkhác.

1. GIỚITHIỆU CHUNG VỀ SNMP VÀ SNMP v2

•

SNMP
v2cóthêmcácnhómcảnhbáovàsựkiệnvàotrongcơsởthôngtinquảnlýMIB,chophépđặtnhưỡngthiếtchocácbả
ntincảnhbáovàđưaracácthôngtin TrapxácđịnhcácgiátrịphầntửMIB.

•

HaiđơnvịdữliệugiaothứcPDUlàGetbulkRequastvàInformRequest.CácPDUnàyliênquantớixửlýlỗivàkhản
ăngđếmcủaSNMP v2.

•

SNMP v2sửdụngbộđếm64bit (hoặc32 bit)đểduytrìtrạngtháicủacácliênkếtvàgiaodiện.

2. CẤU TRÚC BẢN TIN SNMP v2

•

CácbảntintraođổitrongSNMPv2chứacácđơnvịdữliệugiaothứcPDU.

2. CẤU TRÚC BẢN TIN SNMP v2

•
•

Trường phiên bản (Version) thể hiện phiên bản của giao thức SNMP v2.
Trường Community là một chuỗi password xác nhận cho cả tiến trình lấy và thay đổi dữ liệu. SNMP
PDU chứa kiểu điều hành (get, set) yêu cầu đáp ứng, cho phép người điều hành gửi đồng thời nhiều
bản tin.

•

Trường đơn vị dữ liệu giao thức (PDU) gồm các trường con: kiểu đơn vị dữ liệu giao thức, nhận dạng
các yêu cầu (Request ID), trạng thái lỗi, chỉ số lỗi, các giá trị và đối tượng.

2. CẤU TRÚC BẢN TIN SNMP v2

GetRequest
GetnextRequest

Cáckiểuđơn vị dữ liệu
của giao thức PDU thể
hiện các bản tin trong
SNMPv2

SetRequest
GetResponse
Trap

GetBulkRequest

InformRequest

2. CẤU TRÚC BẢN TIN SNM...
TÌM HIỂU GIAO THỨC QUẢN LÝ MẠNG ĐƠN
GIẢN SNMP v2
ĐỀ TÀI:
GVHD: Ths. DƯƠNG THỊ THANH TÚ
NHÓM SV THỰC HIỆN: NHÓM 4 – D10VT1
QUẢN LÝ MẠNG VIỄN THÔNG
Slide môn quản lý mạng viễn thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Slide môn quản lý mạng viễn thông - Người đăng: nguyenthitrang0692
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Slide môn quản lý mạng viễn thông 9 10 587