Ktl-icon-tai-lieu

SNMP toàn tập

Được đăng lên bởi t0ng0_pc
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 2363 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Diệp Thanh Nguyên

SNMP
Toàn tập

version 0.9
04/2010

Lời nói đầu
Tài liệu này trình bày gần như hoàn chỉnh các vấn đề về giao thức SNMP (Simple Network Management
Protocol), từ nền tảng hoạt động của giao thức, ứng dụng vào việc quản lý các thiết bị trong mạng, tìm hiểu
một số công cụ SNMP, đến việc lập trình phần mềm giám sát thiết bị và phần mềm cho phép được giám sát
bằng SNMP.
Tài liệu được biên soạn dưới dạng có thể tự học, nên nó chứa rất nhiều ghi chú và ví dụ. Đối tượng đọc
quyển tài liệu này bao gồm :
+ Các bạn chưa biết về SNMP, muốn có một kiến thức nền tảng bằng việc bắt đầu với một tài liệu nhập
môn tốt nhất.
+ Các bạn đã có kiến thức cơ bản về SNMP, muốn tìm hiểu cách thức hoạt động của các công cụ quản lý
mạng dựa trên nền tảng giao thức này.
+ Các bạn muốn viết phần mềm quản lý mạng bằng SNMP trên ngôn ngữ ưa thích của mình nhưng chưa
biết bắt đầu từ đâu, cần có một tài liệu hướng dẫn về thủ tục thực hiện và phần mềm mẫu.
Vì vậy, bố cục của tài liệu này có thứ tự như sau :
Chương 1 : Giao thức SNMP
Chương này trình bày lần lượt các khái niệm, thủ tục hoạt động của giao thức SNMP. Tất cả khái niệm
liên quan sẽ được trình bày kèm ví dụ nếu có thể, tất cả thủ tục liên quan sẽ được mô tả kèm lưu đồ
nếu có thể.
Chương 2 : Quản lý mạng với SNMP
Chương này trình bày ứng dụng giám sát hiệu suất thiết bị mạng và giám sát tài nguyên của server
thông qua SNMP. Tài liệu sẽ giới thiệu một số ví dụ cụ thể để người đọc có thể thực hành trên máy
chạy Windows và một số thiết bị khác.
Chương 3 : Management Information Base (MIB)
Chương này trình bày các vấn đề liên quan đến cấu trúc của mib. Sau đó hướng dẫn cách lấy thông
tin thủ công bằng các tiện ích SNMP trên Windows và Linux, nhằm giúp người đọc hiểu sâu hơn các
phần mềm snmp hoạt động như thế nào.
Chương 4 : Các phiên bản SNMP
Chương này trình bày chi tiết các phương thức hoạt động và cáu trúc bản tin của các phiên bản SNMP
v1, v2c, v2u, v3.
Chương 5 : Lập trình ứng dụng SNMP với Delphi 2010
Chương này trình bày cách thức lập trình 3 loại ứng dụng liên quan đến SNMP là ứng dụng quản lý
SNMP (SNMP manager), ứng dụng hỗ trợ SNMP (SNMP agent) và ứng dụng SNMP Trap; viết theo
cách sử dụng thư viện Indy có sẵn trên Delphi 2010; tuy nhiên người đọc có thể chuyển đổi sang
ngôn ngữ ưa thích của mình. Phần cuối chương trình bày Basic Encoding Rules của ITU X.690 (còn gọi
là ASN.1 - Abstract Syntax Notation One), là chuẩn được SNMP dùng để định dạng bản tin.
Tài liệu này được tác giả biên soạn không dựa vào v...
version 0.9
04/2010
SNMP
Toàn tp
Dip Thanh Nguyên
SNMP toàn tập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SNMP toàn tập - Người đăng: t0ng0_pc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
SNMP toàn tập 9 10 611