Ktl-icon-tai-lieu

Sơ lược GUI Testing

Được đăng lên bởi herodeptrai07
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 1007 lần   |   Lượt tải: 4 lần
MỤC LỤC

1

Lời Mở Đầu
Trong những năm gần đây cùng với sự phát triển của phần cứng máy tính, phần
mềm có nhiều bước tiến quan trọng. Sản xuất phát triển phần mềm hiện nay đã trở thành
một ngành công nghiệp thực sự. Cũng như các ngành công nghiệp khác, khi quy mô chức
năng của các phần mềm được sãn xuất ngày càng phức tạp thì yêu cầu về quản lý chất
lượng phần mềm ngày càng được quan tâm. Do đó kiểm thử phần phải được thực hiện
thường xuyên trong suốt vòng đời phát triển của phần mềm đảm bảo chất lượng.
Như chúng ta đã biết, giao diện người dùng đồ họa (Graphical User InterfaceGUI) là một trong những cách phổ biến nhất để người sử dụng tương tác với hệ thống
phần mềm. Khi kết thúc giai đoạn kiểm thử hệ thống, các tester tiếp tục kiểm thử phần
mềm với các chức năng bổ sung cung cấp bởi giao diện đồ họa. GUI làm cho việc kiểm
thử hệ thống khó khăn hơn vì các nguyên nhân: do bản chất sự kiện điều khiển của GUI,
các sự kiện không mong muốn, miền dữ liệu đầu vào/ đầu ra vô hạn mà lập trình viên
không hề lường trước được vì không thể kiểm thử tất cả các luồng dữ kiện. Thông qua
GUI, các tester có thể thực hiện kiểm thử hộp đen để tìm ra lỗi của phần mềm. Một trong
những lý do quan trọng nhất trong kiểm thử phần mềm là thiết kế và tạo ra các Test-Case
có hiệu quả.
Chi phí kiểm thử phần mềm thường thường chiếm đến 40% tổng các nổ lực dành
cho một dự án phát triển phần mềm. Vì thế, giảm chi phí cho việc tạo Test Case (thời gia,
công sức) cũng là một trong những vấn đề được quan tâm trong kiểm thử phần mềm. Tự
động hóa việc tạo Test Case không những giúp giảm chi phí trong việc tạo Test Case mà
còn giúp đồng nhất chất lượng Test Case.
Bài báo cáo được trình bày theo bốn chương với nội dung sau:
Chương 1: Tổng quan về GUI Testing.
Trình bày các khái niệm về GUI Testing và công cụ kiểm thử.
Chương 2: Checklist GUI Testing.
Trình bày danh sách các mục cần kiểm tra giao diện
Chương 3: Tổng kết.
Rút ra kết luận và lợi ích của Testing GUI.

2

Chương I. Tổng quan về GUI Testing
1. GUI Testing là gì?
- Là một tập hợp các kỹ thuật kiểm chứng giao diện của một phần mềm nhằm đảm

bảo phần mềm đó có giao diện tiện dụng và thoả các chuẩn đặt ra, kiểm thử để
kiểm tra giao diện thật sự của phần mềm có đúng với yêu cầu thiết kế hay không
(về các đối tượng trên giao diện, vị trí, màu sắc, lỗi chính tả, trạng thái của các đối
tượng, …).
- GUI Testing là một quá trình thử nghiệm giao diện người dùng của ứng dụng và
để phát hiện nếu ứng dụng có chức năng chính xác. Giao diện thử ngh...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sơ lược GUI Testing - Người đăng: herodeptrai07
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Sơ lược GUI Testing 9 10 266