Ktl-icon-tai-lieu

SQL Sever

Được đăng lên bởi Minh Quanġ
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 406 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC SQL SERVER 2000

1

MỤC LỤC

Overview of SQL Server 2000 ........................................................................................... 2
Transact SQL ...................................................................................................................... 7
Backup And Restore SQL Server ..................................................................................... 24
Stored Procedure and Advanced T-SQL........................................................................... 41
Triggers And Views.......................................................................................................... 51HỌC SQL SERVER 2000

2

Overview of SQL Server 2000
Ðể đọc và hiểu bài viết này bạn phải có kiến thức căn bản về SQL và Access Database

Giới Thiệu SQL Server 2000
SQL Server 2000 là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (Relational Database
Management System (RDBMS) ) sử dụng Transact-SQL để trao đổi dữ liệu giữa
Client computer và SQL Server computer. Một RDBMS bao gồm databases,
database engine và các ứng dụng dùng để quản lý dữ liệu và các bộ phận khác
nhau trong RDBMS.
SQL Server 2000 được tối ưu để có thể chạy trên môi trường cơ sở dữ liệu rất
lớn (Very Large Database Environment) lên đến Tera-Byte và có thể phục vụ
cùng lúc cho hàng ngàn user. SQL Server 2000 có thể kết hợp "ăn ý" với các
server khác như Microsoft Internet Information Server (IIS), E-Commerce
Server, Proxy Server....
SQL Server có 7 editions:
•

Enterprise : Chứa đầy đủ các đặc trưng của SQL Server và có thể chạy
tốt trên hệ thống lên đến 32 CPUs và 64 GB RAM. Thêm vào đó nó có các
dịch vụ giúp cho việc phân tích dữ liệu rất hiệu quả (Analysis Services)

•

Standard : Rất thích hợp cho các công ty vừa và nhỏ vì giá thành rẻ hơn
nhiều so với Enterprise Edition, nhưng lại bị giới hạn một số chức năng
cao cấp (advanced features) khác, edition này có thể chạy tốt trên hệ
thống lên đến 4 CPU và 2 GB RAM.

•

Personal: được tối ưu hóa để chạy trên PC nên có thể cài đặt trên hầu
hết các phiên bản windows kể cả Windows 98.

•

Developer : Có đầy đủ các tính năng của Enterprise Edition nhưng được
chế tạo đặc biệt như giới hạn số lượng người kết nối vào Server cùng một
lúc.... Ðây là edition mà các bạn muốn học SQL Server cần có. Chúng ta
sẽ dùng edition này trong suốt khóa học. Edition này có thể cài trên
Windows 2000 Professional hay Win NT Workstation.

•

Desktop Engine (MSDE): Ðây chỉ là một engine chạy trên desktop và
khôn...
HC SQL SERVER 2000 1
http://ebooks.vdcmedia.com
MC LC
Overview of SQL Server 2000 ........................................................................................... 2
Transact SQL ...................................................................................................................... 7
Backup And Restore SQL Server ..................................................................................... 24
Stored Procedure and Advanced T-SQL........................................................................... 41
Triggers And Views.......................................................................................................... 51
SQL Sever - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SQL Sever - Người đăng: Minh Quanġ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
SQL Sever 9 10 961