Ktl-icon-tai-lieu

Sử dụng Linux Shell

Được đăng lên bởi dinh-thiet-pham
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 3990 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Linux Shell
Chương I :

Giới thiệu

1. LỊCH SỬ RA ĐỜI CỦA LINUX
Vào năm 1991 tại Phần Lan, Linus B. Torvalds lúc đó là sinh viên ở
trường Đại học tổng hợp Hensinki đã dùng một máy tính cá nhân có trang bị bộ
xử lí 386 để nghiên cứu cách làm việc của nó . Do hệ điều hành MS-DOS
không khai thác đầy đủ các đặc tính của bộ xử lí 386 , Linus đã sử dụng một hệ
điều hành thương mại khác là Minix . Hệ điều hành Minix là hệ điều hành Unix
cỡ nhỏ .
Do đối mặt với các hạn chế của hệ điều hành này , Linus bắt đầu viết lại
một số một số của phần mềm để thêm chức năng và các điểm đặc trưng . Sau
đó , ông thông báo kết quả của mình miễn phí bằng Internet dưới tên gọi Linux chữ viết tắt của Linus và Unix . Phiên bản đầu tiên của Linux là 0.01 được tung
ra vào tháng 8/1991 .
Các phiên bản đầu tiên có rất nhiều hạn chế . Tuy nhiên , sự kiện các mã
nguồn được truyền bá rộng rãi đã giúp phát triển hệ điều hành rất nhanh . Nhiều
năm qua , số lượng các công ty khai thác đã không ngừng tăng lên . Ngày nay ,
Linux được phát triển bởi nhiều người rải rác khắp nơi trên thế giới .
World Wide Web đóng một vai trò quan trọng do nó hỗ trợ mở rộng nhanh
hệ điều hành . Thực tế chúng ta có thể tưởng tượng rằng một nhà khai thác cài
đặt Linux trên máy của mình , anh ta phát hiện lỗi , sữa chữa nó và gởi file
nguồn đến Linus . Một vài ngày sau đó (đôi khi chỉ vài phút sau ) phần chính yếu
được cải tiến có thể sẽ được truyền trên mạng .
Mặc dù năm phiên bản đầu tiên của Linux tương đối không ổn định ,
nhưng phiên bản đầìu tiên được tuyên bố là ổn định (1.0 ) đã được công bố vào
khoảng tháng 3/1994 . Số phiên bản đi kèm với kernel có một ý nghĩa đặc trưng
bởi vì nó liên quan đến chu kì phát triển . Thực tế , quá trình phát triển Linux
diễn ra theo một chuỗi hai giai đoạn :
♦ Giai đoạn phát triển : ở đây kernel không có độ tin cậy cao và tiến trình
là bổ sung chức năng cho nó , tối ưu hóa nó và thử nghiệm các ý
tưởng mới . Giai đoạn này đem lại sự gia tăng số lượng các phiên
bản đánh số lẻ , chẳng hạn như 1.1, 1.3 , vv.... Đây là thời điểm mà
lượng công việc tối đa được thực hiện trên kernel .
♦ Giai đoạn ổn định : ở giai đoạn này , mục đích là tạo ra một kernel
càng ổn định càng tốt . Trong trường hợp này , chỉ cho phép thực
hiện các hiệu chỉnh , sửa đổi nhỏ . Số phiên bản của các kernel được
gọi là ổn định là các số chẵn , chẳng hạn 1.0 , 1.2 và mới nhất là 2.2.
Ngày nay , Linux hoàn toàn là một hệ điều hành Unix . Nó ổn định và liên
tục phát triển . Nó không chỉ có khả năng phát triển trên...