Ktl-icon-tai-lieu

Sử dụng Netop School để dạy học tin học và quản lý phòng máy

Được đăng lên bởi hoang-vu-le
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 2179 lần   |   Lượt tải: 15 lần
Phòng GD&ĐT Cẩm Mỹ

Chuyên đề sử dụng Netop School

SỬ DỤNG PHẦN MỀM NETOP SCHOOL
ĐỂ DẠY HỌC TIN HỌC VÀ QUẢN LÝ PHÒNG MÁY
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các lĩnh vực là một điều
tất yếu. Trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, CNTT bước đầu đã được ứng dụng trong
công tác quản lý, và hiện nay Bộ Giáo Dục đã đưa môn tin học vào giảng dạy, học
tập từ cấp Tiểu học đến THPT.
Đối với giáo dục và đào tạo, công nghệ thông tin có tác dụng mạnh mẽ, làm
thay đổi nội dung, phương pháp dạy và học. CNTT là phương tiện để tiến tới “xã hội
học tập”. Mặt khác, giáo dục và đào tạo đóng vai trò quan trọng thúc đẩy sự phát
triển của CNTT thông qua việc cung cấp nguồn nhân lực cho CNTT.
Đối với môn Tin học được đưa vào chương trình dạy học và có sách giáo khoa
hoàn chỉnh trong 2 năm trở lại đây.
Theo tôi đây là môn học đặc thù hơn so với hầu hết các môn học khác trong
chương trình. Môn Tin học trong quá trình dạy học đòi hỏi tính trực quan, sinh động
cao.
Trong chương trình Tin học 6, Tin học 7 có những tiết trong chương trình đòi
hỏi GV phải dạy HS trực tiếp trên phòng máy. Với cách dạy này GV sẽ gặp 1 số khó
khăn nhất định không thể quản lý HS một cách toàn diện, giáo viên phải đi từng máy
để hướng dẫn HS thực hành. Và khi HS ra về thì GV phải đi kiểm tra các máy vi tính
xem HS đã “shutdown” hay chưa ?
Trong những năm gần đây, qua việc tìm tòi và sử dụng Phần mềm Netop
School trong công tác quản lý phòng máy và dạy học môn Tin học cho HS tại phòng
máy tôi cũng rút ra một số kinh nghiệm trong việc quản lý phòng máy và giảng dạy,
hướng dẫn tương tác cho HS thông qua phần mềm này.
II. THỰC TRẠNG
1. Có thể nói khó khăn lớn nhất khi dạy Tin học đó là trang thiết bị, phương
tiện. Mặc dù trong xu thế CNTT phát triển như vũ bão hiện nay nhưng việc trang bị
những phương tiện giảng dạy như máy tính xách tay, máy chiếu đa chức năng
(Multimedia projector) vẫn còn là một yêu cầu rất khó khăn với các nhà trường.
2. Khi HS học tại phòng máy, thì việc quản lý học sinh thực hành những nội
dung học đúng quy định, và hướng dẫn cho từng HS trong phòng máy vẫn gây nhiều
khó khăn cho Giáo viên. Khả năng dạy học, hướng dẫn từ xa chưa thực hiện được.
Việc nhìn thấy, giám sát và điều khiển được toàn bộ hoạt động của các máy tính học
viên vẫn còn hạn chế.
3. Việc tắt máy chưa đúng quy định của HS làm cho Giáo viên ( hoặc người
quản lý phòng tin học ) phải mất thời gian đi đến từng máy để kiểm tra. Hoặc có
những trường hợp sẽ có thể gây hỏng các máy vi tính khi chưa "shu...
Phòng GD&ĐT Cẩm Mỹ Chuyên đề sử dụng Netop School
SỬ DỤNG PHẦN MỀM NETOP SCHOOL
ĐỂ DẠY HỌC TIN HỌC VÀ QUẢN LÝ PHÒNG MÁY
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin vào tất c các lĩnh vực một điều
tất yếu. Trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, CNTT bước đầu đã được ứng dụng trong
công tác quản lý, hiện nay B Giáo Dục đã đưa môn tin học vào giảng dạy, học
tập từ cấp Tiểu học đến THPT.
Đối với giáo dục đào tạo, công nghệ thông tin có tác dụng mạnh mẽ, làm
thay đổi nội dung, phương pháp dạy và học. CNTT là phương tiện để tiến tới “xã hội
học tập”. Mặt khác, giáo dục đào tạo đóng vai trò quan trọng thúc đẩy sự phát
triển của CNTT thông qua việc cung cấp nguồn nhân lực cho CNTT.
Đối với môn Tin học được đưa vào chương trình dạy học và có sách giáo khoa
hoàn chỉnh trong 2 năm trở lại đây.
Theo tôi đây môn học đặc t hơn so với hầu hết các môn học khác trong
chương trình. Môn Tin học trong quá trình dạy học đòi hỏi tính trực quan, sinh động
cao.
Trong chương trình Tin học 6, Tin học 7 có những tiết trong chương trình đòi
hỏi GV phải dạy HS trực tiếp trên phòng máy. Với cách dạy này GV sẽ gặp 1 số khó
khăn nhất định không thể quản lý HS một cách toàn diện, giáo viên phải đi từng máy
để hướng dẫn HS thực hành. Và khi HS ra về thì GV phải đi kiểm tra các máy vi tính
xem HS đã “shutdown” hay chưa ?
Trong những năm gần đây, qua việc tìm tòi sử dụng Phần mềm Netop
School trong công tác quản phòng máy dạy học môn Tin học cho HS tại phòng
máy tôi cũng rút ra một số kinh nghiệm trong việc quản phòng máy giảng dạy,
hướng dẫn tương tác cho HS thông qua phần mềm này.
II. THỰC TRẠNG
1. thể nói khó khăn lớn nhất khi dạy Tin học đó trang thiết bị, phương
tiện. Mặc trong xu thế CNTT phát triển như bão hiện nay nhưng việc trang bị
những phương tiện giảng dạy như máy tính xách tay, máy chiếu đa chức năng
(Multimedia projector) vẫn còn là một yêu cầu rất khó khăn với các nhà trường.
2. Khi HS học tại phòng máy, thì việc quản học sinh thực hành những nội
dung học đúng quy đnh, hướng dẫn cho từng HS trong phòng máy vẫn gây nhiều
khó khăn cho Giáo viên. Khả năng dạy học, hướng dẫn từ xa chưa thực hiện được.
Việc nhìn thấy, giám sát điều khiển được toàn bộ hoạt động của các máy nh học
viên vẫn còn hạn chế.
3. Việc tắt máy chưa đúng quy đnh của HS làm cho Giáo viên ( hoặc người
quản phòng tin học ) phải mất thời gian đi đến từng máy để kiểm tra. Hoặc
những trường hợp sẽ thể gây hỏng các máy vi tính khi chưa "shutdown" đúng
cách.
Gv: Lê Hoàng Vũ Trang 1
Sử dụng Netop School để dạy học tin học và quản lý phòng máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sử dụng Netop School để dạy học tin học và quản lý phòng máy - Người đăng: hoang-vu-le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Sử dụng Netop School để dạy học tin học và quản lý phòng máy 9 10 692