Ktl-icon-tai-lieu

Sử dụng phím tắt trong Microsoft Word

Được đăng lên bởi nguyenphong335
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 496 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sử dụng phím tắt trong Microsoft Word
---------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ hai, 15 Tháng 6 2009 09:48

Cầm trên tay một sắp bảng thảo mà “Sếp” vừa mang đến và bắt bạn phải hoàn thành gấp trong
ngày hôm nay. Vậy bằng cách nào đó để đánh lại bảng thảo đấy một cách nhanh chóng thì lại là vấn đề cần
thiết nhất. Để giúp các bạn xử lý văn bản được nhẹ nhàng hơn, TTCT Đoàn kỳ này xin giới thiệu đến các
bạn một số phím tắt thường xuyên sử dụng trong MS Word bằng tiếng Việt như sau:
TT

Phím tắt

Tác dụng

1

Ctrl+1

Giãn dòng đơn (1)

2

Ctrl+2

Giãn dòng đôi (2)

3

Ctrl+5

Giãn dòng 1,5

4

Ctrl+0 (zero)

Tạo thêm độ giãn dòng đơn trước đoạn

5

Ctrl+L

Canh dòng trái

6

Ctrl+R

Canh dòng phải

7

Ctrl+E

Canh dòng giữa

8

Ctrl+J

Canh dòng chữ dàn đều 2 bên, thẳng lề

9

Ctrl+N

Tạo file mới

10

Ctrl+O

Mở file đã có

11

Ctrl+S

Lưu nội dung file

12

Ctrl+P

In ấn file

13

F12

Lưu tài liệu với tên khác

14

F7

Kiểm tra lỗi chính tả tiếng Anh

15

Ctrl+X

Cắt đoạn nội dung đã chọn (bôi đen)

16

Ctrl+C

Sao chép đoạn nội dung đã chọn

17

Ctrl+V

Dán tài liệu

18

Ctrl+Z

Bỏ qua lệnh vừa làm

19

Ctrl+Y

Khôi phục lệnh vừa bỏ (ngược lại với Ctrl+Z)

20

Ctrl+Shift+S

Tạo Style (heading) -> Dùng mục lục tự động

21

Ctrl+Shift+F

Thay đổi phông chữ

22

Ctrl+Shift+P

Thay đổi cỡ chữ

23

Ctrl+D

Mở hộp thoại định dạng font chữ

24

Ctrl+B

Bật/tắt chữ đậm

25

Ctrl+I

Bật/tắt chữ nghiêng

26

Ctrl+U

Bật/tắt chữ gạch chân đơn

27

Ctrl+M

Lùi đoạn văn bản vào 1 tab (mặc định 1,27cm)

28

Ctrl+Shift+M

Lùi đoạn văn bản ra lề 1 tab

29

Ctrl+T

Lùi những dòng không phải là dòng đầu của đoạn
văn bản vào 1 tab

30

Ctrl+Shift+T

Lùi những dòng không phải là dòng đầu của đoạn
văn bản ra lề 1 tab

31

Ctrl+A

Lựa chọn (bôi đen) toàn bộ nội dung file

32

Ctrl+F

Tìm kiếm ký tự

33

Ctrl+G (hoặc F5)

Nhảy đến trang số

34

Ctrl+H

Tìm kiếm và thay thế ký tự

35

Ctrl+K

Tạo liên kết (link)

36

Ctrl+]

Tăng 1 cỡ chữ

37

Ctrl+[

Giảm 1 cỡ chữ

38

Ctrl+W

Đóng file

39

Ctrl+Q

Lùi đoạn văn bản ra sát lề (khi dùng tab)

40

Ctrl+Shift+>

Tăng 2 cỡ chữ

41

Ctrl+Shift+<

Giảm 2 cỡ chữ

42

Ctrl+F2

Xem hình ảnh nội dung file trước khi in

43

Alt+Shift+S

Bật/Tắt phân chia cửa sổ Window

44

Ctrl+ (enter)

Ngắt trang

45

Ctrl+Home

Về đầu file

46

Ctrl+End

Về cuối file

47

Alt+Tab

Chuyển đổi cửa sổ làm việc

48

Start+D

Chuyển ra màn hình Desktop

49

Start+E

Mở cửa sổ Internet Explore, My ...
Sử dụng phím tắt trong Microsoft Word
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ hai, 15 Tháng 6 2009 09:48
Cầm trên tay một sắp bảng thảo mà “Sếp” vừa mang đến và bắt bạn phải hoàn thành gấp trong
ngày hôm nay. Vậy bằng cách nào đó để đánh lại bảng thảo đấy một cách nhanh chóng thì lại là vấn đề cần
thiết nhất. Để giúp các bạn xử lý văn bản được nhẹ nhàng hơn, TTCT Đoàn kỳ này xin giới thiệu đến các
bạn một số phím tắt thường xuyên sử dụng trong MS Word bằng tiếng Việt như sau:
TT Phím tắt Tác dụng
1 Ctrl+1 Giãn dòng đơn (1)
2 Ctrl+2 Giãn dòng đôi (2)
3 Ctrl+5 Giãn dòng 1,5
4 Ctrl+0 (zero) Tạo thêm độ giãn dòng đơn trước đoạn
5 Ctrl+L Canh dòng trái
6 Ctrl+R Canh dòng phải
7 Ctrl+E Canh dòng giữa
8 Ctrl+J Canh dòng chữ dàn đều 2 bên, thẳng lề
9 Ctrl+N Tạo file mới
10 Ctrl+O Mở file đã có
11 Ctrl+S Lưu nội dung file
12 Ctrl+P In ấn file
13 F12 Lưu tài liệu với tên khác
14 F7 Kiểm tra lỗi chính tả tiếng Anh
15 Ctrl+X Cắt đoạn nội dung đã chọn (bôi đen)
16 Ctrl+C Sao chép đoạn nội dung đã chọn
17 Ctrl+V Dán tài liệu
18 Ctrl+Z Bỏ qua lệnh vừa làm
19 Ctrl+Y Khôi phục lệnh vừa bỏ (ngược lại với Ctrl+Z)
20 Ctrl+Shift+S Tạo Style (heading) -> Dùng mục lục tự động
21 Ctrl+Shift+F Thay đổi phông chữ
22 Ctrl+Shift+P Thay đổi cỡ chữ
23 Ctrl+D Mở hộp thoại định dạng font chữ
24 Ctrl+B Bật/tắt chữ đậm
25 Ctrl+I Bật/tắt chữ nghiêng
26 Ctrl+U Bật/tắt chữ gạch chân đơn
27 Ctrl+M Lùi đoạn văn bản vào 1 tab (mặc định 1,27cm)
28 Ctrl+Shift+M Lùi đoạn văn bản ra lề 1 tab
29 Ctrl+T
Lùi những dòng không phải là dòng đầu của đoạn
văn bản vào 1 tab
30 Ctrl+Shift+T
Lùi những dòng không phải là dòng đầu của đoạn
văn bản ra lề 1 tab
31 Ctrl+A Lựa chọn (bôi đen) toàn bộ nội dung file
32 Ctrl+F Tìm kiếm ký tự
33 Ctrl+G (hoặc F5) Nhảy đến trang số
Sử dụng phím tắt trong Microsoft Word - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sử dụng phím tắt trong Microsoft Word - Người đăng: nguyenphong335
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Sử dụng phím tắt trong Microsoft Word 9 10 32