Ktl-icon-tai-lieu

Sửa lỗi ổ cứng #106

Được đăng lên bởi Lê Tạ Đình Đính
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1470 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cau tra loi cho tat ca van de tren :
- Đầu tiên bỏ đĩa hirent boot vào, cho khởi động từ CD
+ Tại dòng thứ 9 nhấn Next-> enter
+ Chọn MBR Tools
+ Chọn MBR Work 1.07
+ Chọn dòng 4. Resest MBR to zero -> y
+ Chọn dòng 5. Install standard MBR code-> Nhấn số 1 No changes to
the bootable flag -> y
+ exit
+ Vào tiếp Partition Table Doctor 3.5
+ Operations -> Rebuild partition table (RPT) -> Auto. Lúc này đã hiện
lại những phân vùng đã mất màu xanh
+ Mỗi phân vùng ta Rebuild như vậy một lần. Riêng đối với phân vùng
có chứa window ta nên chọn thêm Fix boot
+ General -> Save lại
+ Khởi động lại máy là xong...Goodluck^^!

...
Cau tra loi cho tat ca van de tren :
- Đầu tiên bỏ đĩa hirent boot vào, cho khởi động từ CD
+ Tại dòng thứ 9 nhấn Next-> enter
+ Chọn MBR Tools
+ Chọn MBR Work 1.07
+ Chọn dòng 4. Resest MBR to zero -> y
+ Chọn dòng 5. Install standard MBR code-> Nhấn số 1 No changes to
the bootable flag -> y
+ exit
+ Vào tiếp Partition Table Doctor 3.5
+ Operations -> Rebuild partition table (RPT) -> Auto. Lúc này đã hiện
lại những phân vùng đã mất màu xanh
+ Mỗi phân vùng ta Rebuild như vậy một lần. Riêng đối với phân vùng
có chứa window ta nên chọn thêm Fix boot
+ General -> Save lại
+ Khởi động lại máy là xong...Goodluck^^!
Sửa lỗi ổ cứng #106 - Người đăng: Lê Tạ Đình Đính
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Sửa lỗi ổ cứng #106 9 10 588